Sijmen van den Eijnde

Mannelijk - vóór 1647 • Naam Sijmen van den Eijnde 
  Roepnaam Sijmen Jacobsz 
  Geslacht Mannelijk 
  Beroep bouwman 
  Referentienummer En03 
  Verblijfplaats Adres:
  Zuideinde
  Delfgauw 
  Recordnummer 102076 
  Overleden vóór 16 nov 1647 
  Aantekeningen 
  • Ook: der Eijnde en van der Ent


   Uit het heerlijkheidsarchief Abtsrecht
   Inventarisnummer 117
   Register van transport
   voor de betaling van de giften
   1633 -1781 (bewerking door Anthomius van der Tuijn te Rhoon).

   Nr. 13 folio 5v. d.d. 03-06-1638
   Jan van Beest notaris te Delft met procuratie van Nicolaes Coopman gehuwd met Johanna Menninch die mede erfgenaam is in de goederen van Catharina Duijst van Voorhout, gekomen uit de boedel van Frans Duijst van Voorhout en het navolgende kavel te beur gevallen, geeft gifte aan Sijmon Jacobsz. van der Eijnde t.b.v. Mr. Nicolaas Bogaert, oud schepen van Delft, van 131 roeden patrimoniaal land, zijnde 1/16 part van 3 1/3 morgen, gelegen in het Zuideinde van Delfgauw.

   Nr. 45 folio 15v d.d. 17-06-1645
   Sijmen Jacobsz. van den Eijnde, bouwman wonende in het Zuideinde van Delfgauw in deze jurisdictie geeft gifte aan Arijen Claesz. Berckel zijn zwager, van de woning waar hij Sijmon Jacobsz. tegenwoordig op woont, als huis, schuren, berg, geboomte, aard- en nagelvast met 10 morgen land, gelegen in deze jurisdictie op een gedeelte van de landen, geheel apart gelegen op zichzelf als gescheiden uit 26 morgen 3 hond land.

   Nr. 52 folio 18v. d.d. 16-11-1647
   Dirck Sijmonsz. wonende te Pijnacker gehuwd met Barber Sijmonsdr, Jacob Sijmonsz. wonende aan de Delftweg in het ambacht Rijswijk, Lenert Sijmonsz van der Eijnde wonende in het Zuideinde van Delfgauw onder het Hof van Delft, Adriaen Claesz. Berckel gehuwd met Marijtje Sijmonsdr. van der Eijnde, mitsgaders de voorn. Jacob, Lenert en Dirck Sijmonsz. als testamentaire voogden over de 2 minderjarige kinderen van Leentgen Sijmonsdr., in leven huisvrouw van Isbrant Philpsz. Heemskerck, gewoond hebbende te Honselersdijk en ook als voogden over de minderjarige dochter van Cornelis Sijmonsz. van der Eijnde.
   Alle kinderen, kindskinderen en erfgenamen van Sijmon Jacobsz. van der Eijnde, winnen gifte van 24 morgen 3 hond land, zijnde een partij van 11 morgen, gelegen aan de noordzijde van de Charitaatsloot, zo tijnsbaar als geestelijk. Nog 13 1/2 morgen waaronder 8 1/2 morgen leen en de rest zo tijnsbaar als geestelijk. Alles gelegen in het Zuideinde van Delfgauw in deze jurisdictie en nagelaten door de voorn. Sijmon Jacobsz. van der Eijnde.

   Nr. 64 folio 24v. d.d. 24-02-1657.
   Jacob Sijmonsz. van der Eijnt vervangende Dirck Simonsz. Vermeer, gehuwd hebbende Barbara Simonsdr., nog de voorn. Jacob Sijmonsz. van der Eijnd en Dirck Simonsz. Vermeer als voogden over de 2 kinderen van zaliger Leentge Simonsdr., verwekt bij Isbrant Philipsz. Heemskerck, allen kinderen, kindskinderen en erfgenamen (benevens de nagenoemde Leendert Sijmonsz. van der Eijnd, Adriaen Claesz. Berckel en Leendert Arijensz.) van Simon Jacobsz. van der Eijnd, hebben op 16-11-1647 gifte gewonnen ingevolge kaveling en verdeling van de landen welke tussen hunlieder gemeen zijn geweest, aan de voorn. Leendert Sijmonsz. van der Eijnd, Adriaen Claesz. Berckel gehuwd hebbende Marijtge Simonsdr. en Leendert Arijenz. gehuwd hebbende Arijaentge Cornelisdr., einige nagelaten dochter van zaliger Cornelis Simonsz. van der Eijnd, van 12 morgen 176 roeden land volgens meting gedaan door landmeter Jan de Waert. Gelegen in het Zuideinde van Delfgauw onder de ambacht Abtsrecht aan de noordzijde van de Molensloot. Strekkende van de Delfgauwseweg af west op tot aan het land van de heer Cats. Dezelve erfgenamen van Simon Jacobsz. van der Eijnd, behalve de voorn. Dirck Simonsz. Vermeer en de 2 kinderen van zaliger Leentge Sijmonsdr., geven gifte aan dezelve Dirck Simonsz. Vermeer als gehuwd hebbende Barvara Simonsdr. en aan de 2 kinderen van Leentge Simonsdr. verwekt bij Isbrant Philipsz. Heemskerck, van 4 morgen 347 roeden land, gelegen als voren, genaamd 't Smalle Weer aan de zuidzijde van de Molensloot.

   Nr. 77 folio 32v. d.d. 04-06-1661
   Adriaen Claesz. Berckel en Leendert Sijmonsz. van der Eijnd geven gifte aan Dirck Sijmonsz. Vermeer en Johannes Oosterwijck van 18 morgen 22 roeden 4 voeten land met de huizing daarop staande, te weten Adriaen Claesz. Berckel een woning als huis, schuren, bergen en geboomte met 13 morgen 563 roeden 8 voeten land, gelegen waar de woning en plantage op staat en 4 morgen 58 roeden 8 voeten land, gemeen 12 12 morgen 176 roeden, belend de voorsz. verkochte landen in het geheel, ten O: de Delfgauwseweg, ten Z: de voorn. Vermeer zelf en de kinderen van Isbrant Philipsz. Heemskerck, ten W: de heer Cats en Jacob Jansz. Clapwijck en ten N: Jan Cornelisz. Clapwijck.
   De voorn. Van der Eijnd de resterende 4 morgen 58 roeden 8 voeten land, gemeen in het voorsz. strekkende van 12 morgen 1 hond 76 roeden, uitbrengende tezamen de voorsz. 18 morgen 22 roeden 4 voeten land met de woning daarop staande.
  Persoon-ID I102076  groeneveld
  Laatst gewijzigd op 11 dec 2020 

  Kinderen 
   1. Leendert van den Ende,   geb. Delfgauw Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie,   ovl. Ja, datum echter onbekend
  Gezins-ID F1320423883  Gezinsblad  |  Familiekaart