Gerrit Jan van de Meent

Mannelijk 1877 - 1962  (84 jaar)


Persoonlijke informatie    |    Media    |    Alles

 • Naam Gerrit Jan van de Meent 
  Geboorte 22 okt 1877  Leersum Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie 
  • Het Utrechts Archief:

   Toegangnr: 481
   Inventarisnr: 612
   Gemeente: Leersum
   Soort akte: Geboorteakte
   Aktenummer: 42
   Aangiftedatum: 23-10-1877
   Kind Gerrit Jan van de Meent
   Geslacht: M
   Geboortedatum: 20-10-1877
   Geboorteplaats: Leersum
   Vader Cornelis van de Meent
   Moeder Hendrika van Voskuijlen
   Nadere informatie Vader 36 jaar, Landbouwer.

   (hier staat - foutief - als geboortedatum vermeld: 20-10-1877)   Geboorteakte Leersum 1877 - 42
   In het jaar achttien honderd zeven en zeventig, den drieentwintigsten dag der maand October verscheen voor ons, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente LEERSUM, Provincie Utrecht, Cornelis van de Meent, oud zevendertig jaren, van
   beroep landbouwer, wonende te Leersum.
   Dewelke ons verklaarde, dat op den tweeentwintigsten dag der maand October dezes jaars des nachts ten twee ure, binnen deze Gemeente is geboren een kind van het mannelijk geslacht uit zijn huisvrouw Hendrika van Voskuijlen, zonder beroep, alhier woonachtig, aan welk kind gegeven wordt de voornamen van Gerrit Jan.
   Zijnde deze verklaring geschied in tegenwoordigheid van Gijsbert Langelaar, oud zestig jaren, van beroep veldwachter, wonende te LEERSUM en Gerardus Heemskerk, oud veertig jaren, van beroep landbouwer, wonende te LEERSUM als getuigen.
   Hebbend wij de tegenwoordige Acte, na voorlezing, ondertekend met den Comparant, en de getuigen
   C van de Meent G. Langelaar G. Heemskerk W. vd Broek
  Geslacht Mannelijk 
  Beroep arbeider 
  Beroep melkslijter 
  Verblijfplaats tot 24 dec 1898 
  Adres:
  Woudenberg 
  Verblijfplaats van 24 dec 1898 tot 29 mei 1900 
  Adres:
  huis nr. 8
  Bennekom 
  Beroep 1899 
  boerenknecht 
  Referentienummer Me01 
  Verblijfplaats van 19 mei 1900 tot 1902 
  Adres:
  wijk 4 (Ridderbuurt), nr. 44
  Oudshoorn 
  Verblijfplaats 1904 
  Adres:
  wijk 4 (Ridderbuurt), nr. 45
  Oudshoorn 
  Verblijfplaats van 1919 tot 1932 
  Adres:
  wijk 4 (Ridderbuurt), nr. 26
  Oudshoorn 
  • Het nieuwe nummer is een gevolg van de hernummering van de Ridderbuurt nadat Oudshoorn, Aarlanderveen en Alphen in 1918 waren samengevoegd tot Alphen aan den Rijn.
  Verblijfplaats van 1932 tot 1962 
  Adres:
  Van Eeghenstraat 1
  Alphen aan den Rijn 
  Recordnummer 132 
  Overlijden 9 sep 1962  Wassenaar Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie 
  • Als gevolg van dementie was Gerrit Jan opgenomen in een inrichting in Wassenaar, waar hij is overleden.

   Begraven op de Oosterbegraafplaats, grafnr. J/0346.
  Begraven Alphen aan den Rijn Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie 
  Aantekeningen 
  • Toen Gerrit Jan 5 jaar was overleed zijn vader. Het gezin zat zonder inkomen. Gerrit Jan en zijn zusje Jannigje werden in een "weeshuis" geplaatst en moeder in een "gesticht". Toen vlak daarna de leerplicht werd ingevoerd, werd dat in het weeshuis netjes doorgevoerd. Zo leerde hij lezen en schrijven, hetgeen zijn oudere broers nooit hadden geleerd.

   Gerrit Jan en Jacoba waren resp. boerenknecht en dienstbode bij dezelfde boer. Door gebrek aan passende woonruimte en aan geld was zelfstandig wonen niet mogelijk. Gerrit Jan en Jacoba woonden daarom na hun huwelijk in bij Jacoba's ouders in een wit boerderijtje met rieten dak in Bennekom. Dat boerderijtje staat aan het begin van de Hullenberglaan (nr. 1, zie http://www.edegelderland.nl/Images/Upload/monumentenregister/147.html) in Bennekom. Daar kregen ze hun eerste zoon Cornelis. Wat later kreeg Jacoba's moeder Elizabeth nog een zoon Joost. Het betreffende boerderijtje bestaat in 2008 nog en staat onder monumentenzorg.

   Gerrit Jan van de Meent trok (eind mei 1900) met vrouw en één klein kind (Cornelis) van Bennekom naar Oudshoorn (Ridderbuurt) om daar te gaan werken als daggelder (contract van maart tot maart; daarna vrij om ergens anders te gaan werken) bij een boer in de Ridderbuurt, genaamd Pau (Paulus) den Hertog. Hij had gereageerd op een advertentie in het tijdschrift "De Boerderij" met een brief met o.a. de zin: "Ik ben groot en sterk en verzet veel werk". Na die brief volgde een afspraak op de markt in Barneveld, waar Gerrit Jan volgens afspraak herkenbaar zou zijn aan een rode zakdoek om zijn nek.

   Gerrit Jan en zijn gezin vestigden zich in een daggeldershuisje in de Ridderbuurt (no. 20). Later (ca. 1928, volgens Co van de Meent in 2009 "toen Alie nog erg klein was") konden zij een wat groter huis betrekken (no. 73, anno 2009 het huis met de kabouters in de tuin).
   Nog weer later bouwden zijn zoons Jan en Henk een huis aan de Van Eeghenstraat 1 (hoek Hooftstraat; zie bouwvergunning hieronder) in Alphen aan den Rijn, waar hij met zijn zoon Jaap en dochters Janny en Mien tot zijn overlijden in 1962 woonde.

   Oudshoorn bevolkingsregister 1900-1919, deel 4 blz. 208
   naam Gerrit Jan van de Meent
   partner Jacoba van der Meer
   geboren 22-10-1877 te Leersum
   adres Oudshoorn, wijk 4 nr. 26
   kerk NH
   beroep boerenknecht
   ingekomen 29-05-1900 Ede

   gezinskaarten 1912-1939, kaartnummer 5103 Alphen aan den Rijn
   naam Gerrit Jan van de Meent
   partner Jacoba van der Meer
   geboren 22-10-1877 te Leersum

   Bouwvergunning Alphen aan den Rijn 1932
   inventarisnummer 4350
   datum 12-03-1932
   inhoud bouwen van een woning met melklokaal
   straat Van Eeghenstraat
   huisnummer 1 en 3
   kadastrale aanduiding Oudshoorn sectie C 3089
   tekeningen 1 (blauwdruk)
   opdrachtgever G.J. van der Meent
   architect Fa. Gesman en Zoetemeijer


   Gegevens uit het militieregister:
   Lengte: 1 m 661 millim.
   Aangezicht: r
   Voorhoofd: l
   Oogen: bl
   Neus: gew
   Mond: id
   Kin: r
   Haar: d br
   Wenkbrouwen: id
   Merkbare teekenen:
   Op 21 december 1896 vrijgesteld wegens lichaamsgebreken. Nr. gebrek: 186.
   Volgens het reglement van geneeskundig onderzoek omtrent de geschiktheid voor dienst bij de zee- en landmagt van 25-03-1862 (staatsblad 1871) is gebrek 186: Ontsteking van het netvlies met hare gevolgen, zooals; a. infiltratien; b. pigment-afzetting; c. atrophie.
  Persoon-ID I132  groeneveld
  Laatst gewijzigd op 22 jul 2021 

  Vader Cornelis van de Meent,   geb. 9 nov 1840, Leersum Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatieovl. 8 feb 1882, Leersum Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie (Leeftijd 41 jaar) 
  Moeder Hendrika van Voskuijlen,   geb. 7 mei 1843, De Glind Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatieovl. 29 mrt 1916, Doorwerth Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie (Leeftijd 72 jaar) 
  Huwelijk 14 nov 1873  Leersum Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie 
  Gezins-ID F592  Gezinsblad  |  Familiekaart

  Gezin Jacoba van der Meer,   geb. 15 dec 1881, Bennekom Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatieovl. 3 aug 1945, Alphen aan den Rijn Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie (Leeftijd 63 jaar) 
  Huwelijk 11 nov 1899  Ede Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie 
  Type: civil 
  • Archieflocatie Gelderland:

   Toegangnr: 0207
   Inventarisnr: 5286
   Gemeente: Ede
   Soort akte: Huwelijksakte
   Aktenummer: 94
   Datum: 11-11-1899
   Bruidegom Gerrit Jan van de Meent
   Leeftijd: 22
   Geboorteplaats: Leersum
   Bruid Jacoba van der Meer
   Leeftijd: 17
   Geboorteplaats: Ede
   Vader bruidegom Cornelis van de Meent
   Moeder bruidegom Hendrika van Voskuijlen
   Vader bruid Jacob Sijbres van der Meer
   Moeder bruid Elizabeth Mekking
   Nadere informatie beroep bg.: boerenknecht; beroep bruid: dienstbode;
   beroep vader bg.: arbeider; beroep moeder bg.: zonder beroep;
   beroep vader bd.: timmerman; beroep moeder bd.: zonder beroep


   Huwelijksakte
   van
   Gerrit Jan van de Meent en Jacoba van der Meer.

   Op heden den elfden November des jares achttien honderd negenennegentig, compareerden voor Ons Florant Sophius op den Noort, Burgemeester, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Ede, Provincie Gelderland, Gerrit Jan van de Meent, oud twee en twintig jaren, van beroep boerenknecht, geboren te Leersum en wonende aldaar, minderjarige Zoon van wijlen Cornelis van de Meent, in leven van beoep arbeider, gewoond hebbende te Leersum en van diens weduwe Hendrika van Voskuijlen, zonder beroep, wonende aldaar
   en
   Jacoba van der Meer, oud zeventien jaren, van beroep dienstbode, geboren te Ede en wonende aldaar, minderjarige dochter van Jakob Sijtzes van der Meer, van beroep timmerman en van Elizabeth Mekking, zonder beroep, echtelieden, beiden wonende te Ede.
   Gehoord de verklaring van de moeder van den eersten comparant, oud zes en vijftig jaren, van den vader van de tweede comparante, oud vijf en vijftig jaren en van hare moeder, oud twee en veertig jaren, allen alhier tegenwoordig, dat zij hunne
   toestemming tot dit huwelijk verlenen.
   In aanmerking nemende dat de Huwelijks-Afkondigingen gedaan zijn te Ede en Leersum op Zondagen den negen en twintigsten October en den vijfden November dezes jaars en dat geene stuiting van dit Huwelijk ten onzer kennisse is gekomen;
   Zoo hebben Wij, Ambtenaar voornoemd, in tegenwoordigheid der vier nagenoemde getuigen;
   Gehoord de verklaring der Comparanten, dat zij elkaar aannemen tot Echtgenoten, en dat zij getrouwelijk al de plichten zullen vervullen, welke door de wet aan den Huwelijken Staat verbonden zijn;
   In naam der wet, verklaard dat
   Gerrit Jan van de Meent
   en
   Jacoba van der Meer
   Comparanten voormeld, door den echt aan elkaar verbonden zijn.
   Waarvan Wij deze acte hebben opgemaakt in tegenwoordigheid van Meester Gerhard Jacob IJssel de Schepper, oud negenentwintig jaren, ambtenaar ter secretarie, Huibert Welsen Aleid Baron van Westervelt Sandberg, oud vierentwintig jaren, ambtenaar
   ter secretarie, Karel Hendrik Monsjou, oud zesendertig jaren, commies ter secretarie, en Albert Jan Arnoldus Th³kow, oud twee en dertig jaren, gemeentebode, allen wonende te Ede.
   En is deze na voorlezing door Ons Ambtenaar, getekend met de comparanten, de ouders der tweede comparante en de getuigen, verklarende de moeder van den eersten comparant niet te kunnen tekenen geen schrijven geleerd hebbende.
   G.J. van de Meent 4 getuigen
   J. van der Meer + burgemeester
   J.S. vd Meer
   E. Mekking
  Kinderen 
   1. Cornelis van de Meent,   geb. 27 dec 1899, Bennekom Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatieovl. 16 apr 1982, Alphen aan den Rijn Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie (Leeftijd 82 jaar)
   2. Elizabeth van de Meent,   geb. 24 jun 1902, Oudshoorn Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatieovl. 8 sep 1975, Woubrugge Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie (Leeftijd 73 jaar)
   3. Jacob van de Meent,   geb. 8 okt 1904, Oudshoorn Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatieovl. 6 jan 1980, Alphen aan den Rijn Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie (Leeftijd 75 jaar)
   4. Hendrik van de Meent,   geb. 28 sep 1906, Oudshoorn Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatieovl. 29 mei 1965, Alphen aan den Rijn Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie (Leeftijd 58 jaar)
   5. Willem Sijtzes van de Meent,   geb. 10 nov 1908, Oudshoorn Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatieovl. 5 okt 1988, Alphen aan den Rijn Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie (Leeftijd 79 jaar)
   6. Jan van de Meent,   geb. 9 feb 1911, Oudshoorn Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatieovl. 8 aug 1978, St. Catharines (Ont., Can.) Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie (Leeftijd 67 jaar)
   7. Jacoba Hendrika van de Meent,   geb. 4 mrt 1913, Oudshoorn Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatieovl. 4 aug 2010, Alphen aan den Rijn Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie (Leeftijd 97 jaar)
   8. Willemina van de Meent,   geb. 21 mrt 1915, Oudshoorn Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatieovl. 29 jun 1973, Alphen aan den Rijn Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie (Leeftijd 58 jaar)
   9. Jenneke van de Meent,   geb. 18 mrt 1917, Oudshoorn Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatieovl. 5 nov 1983, Alphen aan den Rijn Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie (Leeftijd 66 jaar)
   10. Jannetje van de Meent,   geb. 21 jan 1919, Alphen aan den Rijn Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatieovl. 7 mrt 2007, Leiderdorp Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie (Leeftijd 88 jaar)
   11. Arie van de Meent,   geb. 30 nov 1920, Alphen aan den Rijn Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatieovl. 10 jan 1990, Alphen aan den Rijn Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie (Leeftijd 69 jaar)
   12. Alida van de Meent,   geb. 25 jan 1924, Alphen aan den Rijn Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatieovl. 22 dec 2006, Nieuwkoop Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie (Leeftijd 82 jaar)
  Gezins-ID F82  Gezinsblad  |  Familiekaart