Petrus Johannes van Hoeken

Mannelijk 1846 - 1924  (77 jaar) • Naam Petrus Johannes van Hoeken 
  Geboren 25 aug 1846  Leiden Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie 
  • Erfgoed Leiden en Omstreken:

   Kind:
   Petrus Johannes van Hoeken
   Woonplaats:
   Leiden, Haven
   Vader:
   Adrianus Jacobus van Hoeken
   Beroep:
   Scheepmaker
   Moeder:
   Marijtje Provo

   Gebeurtenis:
   Geboorte
   Datum:
   dinsdag 25 augustus 1846
   Gebeurtenisplaats:
   Leiden
   Plaats instelling:
   Leiden
   Collectiegebied:
   Zuid-Holland
   Archief:
   516
   Registratienummer:
   4707
   Aktenummer:
   869
   Akteplaats:
   Leiden
   Collectie:
   Archiefnaam: Archief van de ambtenaar van de burgerlijke stand, 1816-1928, Deel: 4707, Periode: 1846
   Boek:
   Geboorten 1846.
  Geslacht Mannelijk 
  FACT kerkvoogd 
  Beroep 1869 
  scheepmaker, houtkoper, loonzager en klompmaker 
  • Fa. Gebrs van Hoeken
  Verblijfplaats van 1869 tot 1871 
  Adres:
  Rijnkant / Haven 17
  Leiden 
  • In zijn huwelijksakte: wonende op de Haven
  Beroep 1871 
  scheepmaker 
  Verblijfplaats 1885 
  Adres:
  Leiden 
  Beroep 1890 
  firmant "Gebr. v. Hoeken", houthandel & schaverij, stoomhoutzagerij 
  Verblijfplaats 1890 
  Adres:
  Havenkade 17
  Leiden 
  FACT van 1894 tot 1904 
  raadslad 
  Verblijfplaats 1915 
  Adres:
  Oegstgeesterlaan 2b>2c>6
  Leiden 
  Verblijfplaats 1919 
  Adres:
  Oegstgeesterlaan 10
  Leiden 
  Verblijfplaats van 1920 tot 1924 
  Adres:
  Rijnsburgerweg 19
  Leiden 
  Recordnummer 14304 
  Overleden 3 jul 1924  Leiden Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie 
  • Erfgoed Leiden en Omstreken:

   Overledene:
   Petrus Johannes van Hoeken
   Geboorteplaats:
   Leiden
   Leeftijd:
   77 jaar
   Woonplaats:
   Leiden
   Beroep:
   zonder beroep
   Vader:
   Adrianus Jacobus van Hoeken
   Moeder:
   Marijtje Provo
   Relatie:
   Geertrui Filippo

   Gebeurtenis:
   Overlijden
   Datum:
   donderdag 3 juli 1924
   Plaats instelling:
   Leiden
   Collectiegebied:
   Zuid-Holland
   Archief:
   516
   Registratienummer:
   5045
   Aktenummer:
   468
   Registratiedatum:
   1924
   Akteplaats:
   Leiden
   Collectie:
   Archiefnaam: Archief van de ambtenaar van de burgerlijke stand, 1816-1928, Deel: 5045, Periode: 1924
   Boek:
   Overlijden 1924. Authentiek afschrift.
  Aantekeningen 
  • Bij Brieven van Meerderjarig-verklaring, door den Hoogen Raad verleend den 27sten December 1867, goedgekeurd bij Koninklijk besluit van den 29sten December 1867, No 17, geregistreerd te 's Gravenhage den 31sten December 1867, zijn aan PETRUS JOHANNES VAN HOEKEN, wonende te Leyden, gegeven alle Regten bij de Wet aan Meerderjarigen toegekend, bejoudens de bepaling van Art. 478 van het Burgerlijk Wetboek.
   JAN VAN DE JAGT
   Procureur bij den Hoogen Raad.

   -----------------

   Bij akte onder de hand geteekend tusschen:
   1. PETRUS JOHANNES VAN hOEKEN Sr., Houthandelaar, wonende te Leiden.
   2. ADRIANUS JACOBUS VAN HOEKEN, Houthandelaar, wonende te Zoeterwoude.
   3. JOHANNES WILLEM VAN HOEKEN, Houthandelaar, wonende te Leiden, en
   4. JASPER JACOBUS AN HOEKEN, Houthandelaar, wonende te Leiden,
   ingeschreven ter Griffie van het Kantongerecht te Leiden op den 18den October 1920 is tusschen hen overeengekomen dat de Heer PETRUS JOHANNES VAN HOEKEN Sr., Houthandelaar, wonende te Leiden, wordt geacht met ingang van 1 Januari 1920 als firmant te zijn uitgetreden uit de tusschen alle bovengenoemden betsaan hebbende vennootschap onder de firma Gebroeders VAN HOEKEN, gevestigd te Leiden en dat de vennootschap door de drie ondergeteekenden zal worden voortgezet.
   De Heer PETRUS JOHANNES VAN HOEKEN Sr. voornoemd maakt derhalve geen deel meer uit van voormelde vennootschap onder de firma Gebroeders VAN HOEKEN, die mitsdien uitsluitend door de ondergeteekenden wordt voortgezet onder dezelfde firma en de bepalingen vervat in de voor Notaris Mr. J. A. F. COEBERGH te Leiden op 22 December 1905 verleden acte.
   Leiden, den 19 Oct. '20
   Zoeterwoude,
   A. J. VAN HOEKEN,
   J. W. VAN HOEKEN,
   J. J. VAN HOEKEN.   -----------------

   Was van 1865 tot 1890 firmant van de Houthandel Gebr. Van Hoeken te Leiden; in 1890 zette hij het bedrijf onder eigen naam voort door continuering van de stoomhoutzagerij aan de Havenkade te Leiden, die in 1877 op de plaats van de scheepswerf was gebouwd. In 1890 verhuisde hij van de Rijnkant / Haven naar Havenkade 17. In 1894 brandde de stoomhoutzagerij af doch hij liet haar herbouwen. In 1895 kocht hij de houtzaagmolen “De Nijverheid” aan de Hooge Rijndijk (Hazerswoude). Nadat in 1900 de stoomhoutzagerij wederom was afgebrand, vestigde hij zijn gehele bedrijf in de Waard waarbij de nieuwe stoomzagerij “De Rijn” in 1901 tot stand kwam. Hij verkocht de bezittingen aan de Oude Heerengracht en de Zaagmolen de Nijverheid bij Hazerswoude. In 1905 brandde de nieuwe stoomzagerij af. Deze werd in gewapend beton herbouwd. In 1907 droeg hij zijn bedrijf aan zijn drie zonen over. Petrus Johannes bleef als medefirmant aan, vanaf 1921 als commissaris van de inmiddels opgerichte NV. Tussen 1915 en 1920 woonde hij op twee adressen aan de Oegstgeesterlaan. In 1920 betrok hij het huis Rijnsburgerweg 19. Hij was regent van: de Armenbakkerij (1872); Cathrijn Jacobsdochterhofje (1872 – ’82), Sint Annahofje (1872 – ’82), Huiszittenhuis (1872 – ’82), Cathrijn Maartensdochterhofje (1872 – ’82), van Woudendorpshofje (1872 – ’82), Bethanienhofje (1872 – ’82), Coninckshofje (1881 – 1920; lange tijd voorzitter). Lid raad der gebuurte no. 37. (1874-1881). Diaken van de Ned. Herv. Gemeente (1872 – ’82); bestuurslid diaconieweeshuis (1876 – ’86); lid kiescollege Ned. Herv. Gemeente (1884 – 1914). Bestuurslid AR-kiesvereniging “Nederland en Oranje” (1893). Gemeenteraadslid voor de AR 1884 – ’87 en 1889 – 1904. Lid commisie van bijstand voor de plaatselijke directe belasting (1890-1892).

   --------------

   Uit: “Boerhaavelaan 6” door Ingrid W.L. Moerman en R.C.J. van Maanen in Leids Jaarboekje 2001:
   Aan de in 1906 aangelegde Oegstgeesterlaan, waarvan de naam in 1937 gewijzigd werd in Boerhaavelaan, liet de houthandelaar P.J. van Hoeken een aantal huizen neerzetten. Daarvoor wendde hij zich tot architect H.J. Jesse. … In opdracht van Van Hoeken werden in 1909 vier herenhuizen door Jesse, in samenwerking met W. Fontein, aan de Oegstgeesterlaan gebouwd. In de periode 1910-1913 volgden er nog zeven en in 1915 werden nog elf herenhuizen afgeleverd, waarvan nummer 6 door zijn gezin met één zoon en drie dochters betrokken werd. Mevrouw Van Hoeken vond het echter veel te stil aan die statige, rustige laan. Daarom gaf haar echtgenoot een nieuwe opdracht aan Jesse om een huis te bouwen aan de Rijnsburgerweg 19 en het pand Oegstgeesterlaan 6 werd in mei 1920 verkocht aan J.A.J. Barge

   ------------

   Erfgoed Leiden en Omstreken:

   Geregistreerde:
   Petrus Johannes van Hoeken
   Geboorteplaats:
   Leiden
   Geboortedatum:
   dinsdag 25 augustus 1846
   Beroep:
   stoomhoutzager

   Gebeurtenis:
   Registratie
   Datum:
   woensdag 1 januari 1890
   Gebeurtenisplaats:
   8
   Plaats instelling:
   Leiden
   Collectiegebied:
   Zuid-Holland
   Archief:
   516
   Registratienummer:
   1313
   Pagina:
   3433
   Akteplaats:
   Leiden
   Collectie:
   Archiefnaam: Archief van het algemeen en dagelijks bestuur, (1545) 1816-1929 (1963); Bevolkingsbo...
   Boek:
   09. H-Haz. (3321 - 3614)

   ----------------

   Bevolkingsregister Leiden, nr. 1128 (Periode 1816 - 1929) folio 1175, volgnr. 99

   Persoon P.J. van Hoeken
   Leeftijd 3
   Beroep geen
   Religie NH/NG
   Wijk/nummer of –letter 8
   Adres Oude Rijn
   Huisnummer 165   1 Armenbakkerij Regent 1872 1872
   2 Bethaniënhofje, College v. Regenten Lid 1872 1882
   3 Huiszittenhuis, College v. Regenten Regent 1872 1882
   4 Jacobsdochterhofje, Cathrijn, College v. Regenten Lid 1872 1882
   5 Maartensdochterhofje, Cathrijn, College v. Regenten Lid 1872 1882
   6 Minnehuis (Kaarsenmakersstraat) Regent 1872 1882
   7 Ned. Herv. Gem. Diaken 1872 1882
   8 Sint Annahofje of Joostenpoort, College v. Regenten Lid 1872 1882
   9 Woudendorpshofje, van, College v. Regenten Lid 1872 1882
   10 Raad der gebuurte no. 37 Lid 1874 1881
   11 Diaconieweeshuis der Ned. Herv. Gem. Bestuurslid (uit de kerkeraad) 1876 1886
   12 Coninckshofje, College v. Regenten Lid *Voorzitter 1881 1920
   13 Gebuurte no. 37 Heer der Gebuurte 1882 1884
   14 Ned. Herv. Gem. , Gemeentecommissie Lid *Voorzitter, vice- 1884 1914
   15 Ned. Herv. Gem. , Kiescollege Lid 1884 1914
   16 Cie. van bijstand voor de plaatselijke directe belasting Lid 1890 1892
   17 A.R. Kiesvereniging "Nederland en Oranje" Bestuurslid 1893 1893


   Bij akte onder de hand geteekend tusschen:
   1. PETRUS JOHANNES VAN HOEKEN Sr., Houthandelaar, wonende te Leiden.
   2. ADRIANUS JACOBUS VAN HOEKEN, Houthandelaar, wonende te Zoeterwoude.
   3. JOHANNES WILLEM VAN HOEKEN, Houthandelaar, wonende te Leiden, en
   4. JASPER JACOBUS VAN HOEKEN, Houthandelaar, wonende te Leiden,
   ingeschreven ter Griffie van het Kantongerecht te Leiden op den 18den October 1920 is tusschen hen overeengekomen, dat de Heer PETRUS JOHANNES VAN HOEKEN Sr., Houthandelaar, wonende te Leiden, wordt geacht met ingang van 1 Januari 1920 als firmant te zijn uitgetreden uit de tusschen alle bovengenoemden bestaan hebbende vennootschap onder de firma Gebroeders VAN HOEKEN, gevestigd te Leiden en dat de vennootschap door de drie ondergeteekenden zal worden voortgezet.
   De Heer PETRUS JOHANNES VAN HOEKEN Sr. voornoemd maakt derhalve geen deel meer uit van voormelde vennootschap onder de firma Gebroeders VAN HOEKEN, die mitsdien uitsluitend ddor de ondergeteekenden wordt voortgezet onder dezelfde firma en de bepalingen vervat in de voor Notaris Mr. J. A. F. COEBERGH te Leiden op 22 December 1905 verleden acte.
   Leiden,
   den 19 Oct. '20
   Zoeterwoude,
   A. J. VAN HOEKEN
   J. W. VAN HOEKEN
   J. J. VAN HOEKEN
  Persoon-ID I14304  groeneveld
  Laatst gewijzigd op 2 aug 2020 

  Vader Adrianus Jacobus van Hoeken,   ged. 29 mrt 1804, Leiden Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie,   ovl. 17 jun 1865, Leiden Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie  (Leeftijd ~ 61 jaar) 
  Moeder Marijtje Provo,   geb. 5 feb 1810, Leiden Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie,   ovl. 14 jul 1885, Leiden Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie  (Leeftijd 75 jaar) 
  Getrouwd 10 nov 1831  Leiden Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie 
  Gezins-ID F2947  Gezinsblad  |  Familiekaart

  Gezin Geertrui Filippo,   geb. 30 jun 1851, Leiden Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie,   ovl. 12 aug 1919, Leiden Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie  (Leeftijd 68 jaar) 
  Getrouwd 27 sep 1871  Leiden Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie 
  Type: civil 
  • Regionaal archief Leiden:

   BS Leiden Akte Jaar 1871 Nummer 287

   27-9-1871
   Petrus Johannes van Hoeken, 25 jr, scheepmaker, geboren te Leiden, wonende op de Haven alhier, zoon van Adrianus Jacobus van Hoeken, overleden, en Marijtje Provo, zonder beroep, wonende op de Haven,
   en
   Geertrui Filippo, 20 jr, wonende aan de Heerengracht alhier, minderjarige dochter van Johannes Wilhelmus Filippo, aannemer van publieke werken, en van Aletta Maria van Hoorn, echtelieden, wonende aan de Heerengracht.
  Kinderen 
   1. Adrianus Jacobus van Hoeken,   geb. 18 mrt 1873, Leiden Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie,   ovl. 24 nov 1944, Oegstgeest Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie  (Leeftijd 71 jaar)
   2. Aletta Maria van Hoeken,   geb. 31 mrt 1875, Leiden Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie,   ovl. 22 okt 1879, Leiden Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie  (Leeftijd 4 jaar)
   3. Marijtje van Hoeken,   geb. 20 jan 1877, Leiden Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie,   ovl. 2 mei 1960, Bodegraven Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie  (Leeftijd 83 jaar)
   4. Johanna Wilhelmina van Hoeken,   geb. 7 aug 1878, Leiden Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie,   ovl. 19 jun 1956, Utrecht Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie  (Leeftijd 77 jaar)
   5. Johannes Willem van Hoeken,   geb. 6 mrt 1880, Leiden Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie,   ovl. 17 okt 1926, Wassenaar Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie  (Leeftijd 46 jaar)
   6. Jasper Jacobus van Hoeken,   geb. 8 jan 1882, Leiden Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie,   ovl. 4 okt 1954, Leiden Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie  (Leeftijd 72 jaar)
   7. Petrus Johannes van Hoeken,   geb. 8 mrt 1884, Leiden Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie,   ovl. 29 jul 1954, Leiden Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie  (Leeftijd 70 jaar)
   8. Cornelis van Hoeken,   geb. 24 jul 1886, Leiden Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie,   ovl. 8 apr 1943, Oegstgeest Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie  (Leeftijd 56 jaar)
   9. Aletta Maria van Hoeken,   geb. 26 dec 1887, Leiden Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie,   ovl. 17 feb 1957, Alphen aan den Rijn Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie  (Leeftijd 69 jaar)
   10. Jan van Hoeken,   geb. 13 feb 1889, Leiden Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie,   ovl. 17 mrt 1890, Leiden Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie  (Leeftijd 1 jaar)
   11. Geertrui van Hoeken,   geb. 15 apr 1890, Leiden Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie,   ovl. 22 okt 1972, Katwijk aan Zee Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie  (Leeftijd 82 jaar)
   12. Elsje van Hoeken,   geb. 29 jun 1891, Leiden Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie,   ovl. 13 dec 1963, Leiden Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie  (Leeftijd 72 jaar)
   13. Catharina Maria van Hoeken,   geb. 24 jun 1893, Leiden Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie,   ovl. 26 sep 1967, Alphen aan den Rijn Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie  (Leeftijd 74 jaar)
   14. Lucretia van Hoeken,   geb. 10 okt 1894, Leiden Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie,   ovl. 1 aug 1977, Alphen aan den Rijn Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie  (Leeftijd 82 jaar)
  Gezins-ID F5866  Gezinsblad  |  Familiekaart