Daniël Vergunst

Mannelijk 1704 - Ja, datum echter onbekend  (~ 43 jaar) • Naam Daniël Vergunst 
  Roepnaam Daniel Barendsz 
  Doop (CHR) 10 feb 1704  Alphen Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie 
  • DTB 22, folio 244:
   doop: 10-2-1704
   kind: Daniel Barentsz Vergunst
   vader: Barent Danielsz Vergunst
   moeder: Neeltje Gijsberts van Leeuwen
   getuige: Daniel Barentsz Vergunst
   getuige: Maartje Ariens van der Mark
  Geslacht Mannelijk 
  Recordnummer 19817 
  Overlijden Ja, datum echter onbekend 
  Begraven 14 okt 1747  Aarlanderveen Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie 
  • Streekarchief Rijnlands Midden:

   gaarder betaalde impost begraven Aarlanderveen 1737-1750
   inventarisnummer 1
   bladzijde 178
   datum 14-10-1747
   naam Daniel Barentsz Vergunst begraven op 14-10-1747
   bron gaarder
   aangever Arij Jansz Stortenbeker (zwager)
   bedrag 15 gulden


   en


   DTB 30, folio 10:
   begraven: 17-10-1747
   overledene: Daniel Barendsz Vergunst, in de kerk begraven op grafnr. 218
  Aantekeningen 
  • Streekarchief Rijnlands Midden:

   protocollen Alphen 1725-1733
   inventarisnummer 31
   bladzijde 149
   datum 10-05-1731
   inhoud Gerrit Cornelisz Segveld, wonende te Koudekerk voor zichzelf en samen met Cornelis van Breukelen, wonende te Alphen, als voogden over de minderjarige kinderen van Gijsbert en Jan Cornelisse Segveld, volgens testamen van Margje Cornelisdr
   Segveld, weduwe van Jan Reijersz Swanenbeek voor Daniél van Beeke, notaris te Bodegraven d.d. 25-02-1726. Maximiliaan van der Want, wonende te Alphen, getrouwd met Margje Gijsbertsdr Segveld, samen voor een helft, mede Maria Jansdr Swanenbeecq,
   weduwe van Leendert de Wit, wonend Harmelen, en Cornelis Dammisse Dusseldorp met procuratie van Cornelis Medenblick, getrouwd met Margje Jansdr Stehouwer, dochter van Jan Stehouwer, en Geertje Jansdr Swanenbeek, voor de andere helft, allen
   erfgenaam van voorn. Jan Reijertse Swanebeek en Margje Cornelisdr Segveld, verkopen aan Cornelis Reijnsburger en Daniél Vergunst, beiden wonend Aarlanderveen, 3 morgen 200 roeden land in het Rietveld, strekkend van de Nieuwedijk tot de
   Burggooi, belend ten oosten Cornelis Dusseldorp c.s., ten westen Andries van Staveren c.s. Koopsom 600 gulden.

   protocollen Oudshoorn 1728-1735
   inventarisnummer 15
   bladzijde 321
   datum 05-05-1735
   inhoud Aagje Jans van Tol, weduwe en erfgename van Pieter Gijsbertsz van Leeuwen volgens mutueel testament voor notaris Cornelis van Schellingerhout te Woubrugge op 01-09-1715, verkoopt aan Jacob Kleijn Lucasz en Daniel Barendsz Vergunst 6
   morgen 150 roeden land in de Grote polder, strekkende uit de Aar tot aan de weduwe van Willem van Schuijlenburg, belend ten oosten Marritje Cornelis Blom en ten westen voornoemde weduwe Schuijlenburg en de weduwe van Lambert van der Wolff, Van
   Leeuwen verkreeg dit land door het overlijden van zijn moeder Eemsje Gijsberts van der Sluijs, in haar leven laatst weduwe van Jan Dirksz van Diemen als haar enige zoon en erfgenaam. Koopsom 2.600 gulden. Compareerde voorts zoon Gijsbert
   Pietersz van Leeuwen en de dochters Margje en Johanna, enige nagelaten kinderen van Van Leeuwen en Jansje van Tol, die verklaren met de verkoop accoord te gaan.

   protocollen Oudshoorn 1737-1739
   inventarisnummer 17
   bladzijde 280v
   datum 05-05-1739
   inhoud Jacob Kleijn Lucasz verkoopt aan Daniel Barentsz Vergunst de helft van 6 morgen 150 roeden weiland in de Grote polder, strekkende vanuit de Aar tot Willem Pietersz Plemper, belend ten oosten Maritje Cornelis Blom en ten westen voornoemde
   Plemper en de weduwe van Lambert van der Wolff. Jongste waarbrief d.d. 05-05-1735. Koopsom 1.475 gulden.

   protocollen Aarlanderveen 1739-1742
   inventarisnummer 11
   bladzijde 294v
   datum 05-04-1742
   inhoud Michiel van Overvoorden met procuratie verkoopt aan Daniel Barentsz Vergunst te Aarlanderveen een herenhuis en boomgaard, mede een boerenwoning met 18 1/2 morgen land, genaamd voorheen "Bremenlust", nu "Kleijn Damzigt", bij de Goudse
   Sluis onder Aarlanderveen, strekkend met een uiterdijk uit de Rijn tot in de Zuideinder Molenwetering, belend ten westen de erfgenamen van Abraham de Pape en ten oosten Gerrit Capel. Koopsom 5.400 gulden.

   protocollen Alphen 1739-1745
   inventarisnummer 33
   bladzijde 160
   datum 28-05-1744
   inhoud Elias Stuijpert, Jacob Sijmonse van Leeuwen en Dirk Teunisz van Swieten, als executeurs over de goederen van Roeloff van Swieten, volgens testament voor Leendert Boer, notaris te Bodegraven d.d. 08-06-1736, verkopen aan Gerrit van Bemmel
   en DaniÙl Vergunst, een huis met erf, zomerhuis, schuur, berg, boomgaard te Alphen, tussen Dorp en Gouwsluis, tussen Rijn en Rijndijk, belend ten oosten de heer Dierquens, ten westen Pieter Bikker. Koopsom 400 gulden.

   protocollen Alphen 1739-1745
   inventarisnummer 33
   bladzijde 176v
   datum 30-06-1744
   inhoud Gerrit van Bemmel, wonende te Alphen, is schuldig aan Carel Hardus, koopman te Nijmegen, een bedrag van 7905 gulden wegens verkoop van een tras en duiksteen voor rekening van Hardus voorn. Gesteld onderpand: 10 morgen land in de Steekt en Rijneveld. Hiervan 9½ morgen in de Steekt, belend ten oosten Abraham de Paape, ten zuiden de Toegang, ten westen juffrouw Van der Dussen, ten noorden de Rijn, zijnde geweest leenland van Holland, maar nu vrij allodiaal goed, d.d. 18-08-1728, 300 roeden in het Rijneveld, belend ten oosten en westen Tomas van de Capelle, ten zuiden de Ruige kade, ten noorden de Toegangskade. Nog een huis en erf in de Steekt tussen Hoge Rijndijk en Rijn, belend ten oosten Gerbrand Korsen Hoogeburg, ten westen Jan van der Voort. Nog 3 morgen 200 roeden land in de Steekt, belend ten oosten Barent Vergunst, ten zuiden de Toegangs wetering, ten westen de koper, ten noorden Abraham de Paape. Nog 3 morgen 241 roeden land in de Steekt, belend ten oosten en zuiden de erfgenamen van Gerard Gaal, ten westen Barend Vergunst, ten noorden Jan Cornelis de Zeeuw. Nog een huis en erf in de Steekt, belend ten oosten de uiterdijk van Michiel Johan Ram, ten westen Antonij Gulicke, ten zuiden de Rijndijk, ten noorden de Rijn. Nog de helft van een huis en erf tussen het Dorp en Gouwsluis, strekkend uit de Rijn tot de Rijndijk, belend ten oosten N. Dierquest, ten westen Pieter Bikker. De andere helft toekomend Daniël Vergunst. Nog een dinopschip, groot 20 last, lang 56 voet, hol 5 voet, met zeil e.d. Nog een eikerschip, groot 10 last, lang 54 voet, hol 4½ voet met tuigage. Nog 1 morgen 387½ voet land in het Rietveld, belend ten oosten Jan Sijmonsz Victorij, ten westen Mees Vrijehoeff, ten zuiden Adriaan Rosenboom, ten noorden de Nieuwedijk. Tenslotte de helft van een windtrasmolen, met huis, loodsen en erf in de Steekt, belend ten oosten Nicolaas en Abraham Paape, ten westen juffrouw Leeuwsvelt, ten zuiden de Rijndijk, ten noorden de Rijn. De andere helft komt toe aan de aan de vrouws zuster van de comparant met name Aagie van Diest, weduwe van Louwerens Moolenaar, die mede verklaart borg te zijn, zij is door Hardus voorn. van haar borgtocht ontslagen op 07-10-1745.
   plaatsnaam Alphen

   protocollen Alphen 1745-1752
   inventarisnummer 34
   bladzijde 152
   datum 28-12-1750
   inhoud Dirk Meesters, schout, als curator over de insolvente boedel van Maria Casteleijns, weduwe van Jan Casteleijns, verkoopt aan Jacob Geelgieter ¼ deel in een schuldbrief van 10-06-1745 ten behoeve van wijlen Jan Greevers c.s., ten laste van de koper, groot 500 gulden, als onderpand zijn huis en erf in Alphen, strekkend van de Rijndijk tot de erven van Barend Vergunst, belend ten zuiden Barend Vergunst, ten noorden de heer Verzijden. Koopsom 54 gulden.
   plaatsnaam Alphen

   protocollen Alphen 1752-1759
   inventarisnummer 35
   bladzijde 2
   datum 19-07-1752
   inhoud Arij Janse Stortenbeeker en Gijsbert Vergunst, voogden over de minderjarige kinderen van Barber Jansdr Stortenbeeker, weduwe van Daniël Vergunst, volgens akte voor Daniël van Beeke, notaris te Reeuweijk, d.d. 05-10-1751, verkopen aan Cornelis Willemsz Rijnsburger, wonende te Aarlanderveen Lage Zijde, de helft van 3 morgen 200 roeden land in 't Rietveld van Alphen, strekkend van de Nieuwedijk tot in de Burggooi, belend ten oosten Jacobus Voorbij, ten westen Jacobus van Cralingen en de kinderen van Jacob Verruijt. Koopsom 175 gulden.
   plaatsnaam Alphen
  Persoon-ID I19817  groeneveld
  Laatst gewijzigd op 14 mei 2022 

  Vader Barend Vergunst,   ged. 25 dec 1677, Katwijk Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatieovl. Ja, datum echter onbekend (Leeftijd ~ 78 jaar) 
  Moeder Neeltje van Leeuwen,   ged. 14 sep 1670, Alphen Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatieovl. Ja, datum echter onbekend (Leeftijd ~ 37 jaar) 
  Huwelijk 9 mrt 1703  Alphen Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie 
  Gezins-ID F8074  Gezinsblad  |  Familiekaart

  Gezin Barbara Stortebeker,   ged. 10 nov 1707, Alphen Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatieovl. Ja, datum echter onbekend (Leeftijd ~ 44 jaar) 
  Huwelijk 18 dec 1735  Alphen Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie 
  Type: civil 
  • DTB 28, folio 100:
   acte: x-x-1735
   brgom: Daniel Barentsz Vergunst, jm
   bruid: Barbara jans Stortenbeker, jd beiden onder Alphen
   huwelijk: 18-12-1735 te Alphen
   opm.: zie ook doopboek 21-10-1736
  Kinderen 
   1. Barent Vergunst,   ged. 21 okt 1736, Alphen Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatieovl. Ja, datum echter onbekend (Leeftijd ~ 38 jaar)
   2. Klaasje Vergunst,   ged. 17 aug 1738, Alphen Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatieovl. Ja, datum echter onbekend (Leeftijd ~ 0 jaar)
   3. Jan Vergunst,   ged. 1 nov 1739, Aarlanderveen Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatieovl. Ja, datum echter onbekend (Leeftijd ~ 68 jaar)
   4. Daniël Vergunst,   ged. 21 mei 1741, Alphen Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatieovl. Ja, datum echter onbekend (Leeftijd ~ 0 jaar)
   5. Daniël Vergunst,   ged. 14 okt 1742, Alphen Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatieovl. Ja, datum echter onbekend (Leeftijd ~ 0 jaar)
   6. Daniel Vergunst,   ged. 23 feb 1744, Aarlanderveen Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatieovl. 7 mrt 1802, Alphen Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie (Leeftijd ~ 58 jaar)
   7. Ary Vergunst,   ged. 4 apr 1745, Alphen Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatieovl. Ja, datum echter onbekend (Leeftijd ~ 0 jaar)
   8. Neeltje Vergunst,   ged. 8 feb 1747, Alphen Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatieovl. Ja, datum echter onbekend (Leeftijd ~ 63 jaar)
  Gezins-ID F8075  Gezinsblad  |  Familiekaart