Jan Vergunst

Mannelijk 1739 - Ja, datum echter onbekend  (~ 68 jaar) • Naam Jan Vergunst 
  Roepnaam Jan Daniëls 
  Gedoopt 1 nov 1739  Aarlanderveen Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie 
  • DTB 22, folio 423:
   doop: 1-11-1739
   kind: Jan Danielsz Vergunst
   vader: Daniel Barentsz Vergunst
   moeder: Barbara Jans Stortenbeker
   getuige: Barent Danielsz Vergunst
   getuige: Annigje Willems van der Pauw
  Geslacht Mannelijk 
  Recordnummer 19819 
  Overleden Ja, datum echter onbekend 
  Begraven 15 aug 1808  Oudshoorn Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie 
  • DTB 50, folio 209:
   acte: 947, grafnummer 123
   begraven op 15-8-1808
   overledene Jan Vergunst
  Aantekeningen 
  • Streekarchief Rijnlands Midden:

   protocollen Alphen 1760-1766
   inventarisnummer 36
   bladzijde 77
   datum 28-04-1761
   inhoud Hugo Noordveen, wonende te Leidschendam, voor zichzelf en met procuratie van Gerardus Kenens, wonende te Dordrecht, procuratie voor Adriaan Kerkhoven, notaris te Leidschendam d.d. 07-01-1761, samen erfgenamen van Petronella van Swerven, die weduwe was van Lodewijk Kenens, volgens testament voor Hollengerus van Lansbergen, notaris te Oudshoorn, d.d. 19-05-1736, verkopen aan Jan Meijburg, wonende te Alphen, een huis en erf, zijnde een broodbakkerij aan de Hoge Rijndijk te Alphen, strekkend tot in de Rijn, belend ten oosten Maarten Trimp, ten westen Jan Ploos van Amstel. Koopsom 2.800 gulden.
   vervolg a folio 78v. 28-04-1761. Jan Meijburg is schuldig aan Jan Vergunst, wonende te Zegwaard, een bedrag van 1.100 gulden. Gesteld onderpand: bovengenoemd onroerend goed. Schuld geroijeerd 12-11-1772. folio 79v. 28-04-1761. Jan Meijburg is schuldig aan Jacob Pietersz van der Mark en Jacob Hendriksz Weselenburg, beiden wonende te Alphen, de som van 1.500 gulden. Gesteld onderpand: bovengenoemd onroerend goed. Schuld geroijeerd 12-11-1772.
   plaatsnaam Alphen

   protocollen Alphen 1766-1772
   inventarisnummer 37
   bladzijde 25v
   datum 21-05-1767
   inhoud Arij Dam, getrouwd met Neeltje Walings van Lelijveld, wonende te Oudshoorn, voor 1/3 deel, Jan Vergunst Danielz, mede wonende aldaar, getrouwd met Aaltje Maertensdr Meurs, mede Pieter Maartensz Meurs, wonende te Alphen, en Maarten van
   Eijk, schoolmeester te Mijdrecht, getrouwd met Neeltje Maartensdr Meurs, samen voor 1/3 deel, nog Jacob Pietersz van der Mark, getrouwd met Maartje Willemsdr Lelijveld voor 1/3 deel, samen erfgenamen van Neeltje Walings van Wormer, in leven
   weduwe van Willem van Lelijveld, volgens testament voor Hendrik Isaacþ Kreet, notaris te Leiden d.d. 15-02-1754 verkopen aan Jacob Pietersz van der Mark, steenbakker te Alphen, een huismanswoning met stalling, zomerhuis, berg, schuur en
   boomgaard met 33 morgen 104 roeden land, waarvan 18 morgen 104 roeden in de Steekt, belend ten oosten en noorden de erfgenamen van Maria de Zwaan, weduwe van Joan Klok, ten zuiden de Toegangwetering, ten westen de weduwe van Jan Langhoorn. Nog 7 morgen land, als hiervoor, belend ten oosten de erven van Gijsbert de Haen tot aan de wetering en over de wetering Hendrik van 't Wout, ten zuiden de weduwe van Jan Langhoorn, ten westen en noorden het Jaagpad. Nog 4 morgen land aldaar, belend ten oosten en westen de weduwe van Jan Langhoorn, ten zuiden de Toegangskade, ten noorden de voornoemde erfgenamen en de weduwe Klok. Nog 4 morgen land mede aldaar, belend ten oosten en noorden de koper, ten westen de erfgenamen van de weduwe van Jan Klok, ten zuiden de weduwe van Jan Langhoorn. Koopsom 8.850 gulden.

   protocollen Alphen 1766-1772
   inventarisnummer 37
   bladzijde 235
   datum 08-07-1771
   inhoud Barend Vergunst Dz en Barend Vergunst Gz, de eerste wonende te Aarlanderveen Lage Zijde, de ander in Alphen, verkopen aan Jan Vergunst te Oudshoorn en Klaas Arijsz Stortenbeker, wonende te Alphen, 2/3 deel van 2 morgen land, waarvan Jan
   voornoemd het overige 1/3 deel bezit, liggende in de Steekt in de landerijen van Egbert Belt, belend ten noorden Jan Belt, ten zuiden de Toegang. Koopsom 300 gulden.

   protocollen Alphen 1766-1772
   inventarisnummer 37
   bladzijde 284
   datum 12-05-1772
   inhoud Barend Vergunst, enige zoon van Gijsbert Vergunst, wonende te Alphen, en Barend Danielsz Vergunst, beiden wonende te Aarlanderveen, Jan Danielsz Vergunst, wonende te Oudshoorn, Klaas Arijsz Stortenbeker, getrouwd met Neeltje Danielsdr
   Vergunst, wonende te Alphen, ieder is erfgenaam voor 1/5 deel van Maartje Barendse Vergunst, laatst weduwe van Maarten Pieterse Vergunst, verkopen aan Willem Kalkoven, wonende te Oudshoorn, een bouwhuis, berg, schuur, zomerhuis en erf, groot
   225 roeden, in Alpherhoorn, strekkend uit de Rijn tot de volgende 3 morgen land, belend ten westen de verkopers, ten oosten Gerrit Kraan. Nog 3 morgen in de polder achter de Kerk, strekkend van voornoemd huis tot de Piswetering, belend ten
   oosten en westen de verkopers. Koopsom 2.200 gulden.

   protocollen Alphen 1766-1772
   inventarisnummer 37
   bladzijde 287
   datum 12-05-1772
   inhoud Barend Vergunst, enige zoon van Gijsbert Vergunst, wonende te Alphen, en Barend Danielsz Vergunst, beiden wonende te Aarlanderveen, Jan Danielsz Vergunst, wonende te Oudshoorn, Klaas Arijsz Stortenbeker, getrouwd met Neeltje Danielsdr Vergunst, wonende te Alphen, ieder is erfgenaam voor 1/5 deel van Maartje Barendse Vergunst, laatst weduwe van Maarten Pieterse Vergunst, verkopen aan Jacob Pietersz van der Mark, steenbakker te Alphen, 7 morgen land in de polder achter de Kerk, strekkend uit de Rijn over de Rijndijk tot de Piswetering, belend ten westen Abraham Terborg en de koper, ten oosten de verkopers. Hierbij inbegrepen is "zeker houtbosje" buitendijks strekkend van Cornelis Verhagen tot Willem Kalkoven. Koopsom 2.802 gulden.

   protocollen Alphen 1766-1772
   inventarisnummer 37
   bladzijde 290v
   datum 12-05-1772
   inhoud Barend Vergunst, enige zoon van Gijsbert Vergunst, wonende te Alphen, en Barend Danielsz Vergunst, beiden wonende te Aarlanderveen, Jan Danielsz Vergunst, wonende te Oudshoorn, Klaas Arijsz Stortenbeker, getrouwd met Neeltje Danielsdr
   Vergunst, wonende te Alphen, ieder is erfgenaam voor 1/5 deel van Maartje Barendse Vergunst, laatst weduwe van Maarten Pieterse Vergunst, verkopen aan Arij Jansz Stortenbeker, wonende te Alphen, 3 morgen land in de polder achter de Kerk, met
   "zeker houtbosje" buitendijks, strekkend uit de Rijn over de Hoge Rijndijk tot in de Piswetering, belend ten oosten en westen de verkopers, mede Pieter Maartensz Meurs en Pieter, baron van Rheede van Oudshoorn. Koopsom 1.200 gulden.

   protocollen Alphen 1766-1772
   inventarisnummer 37
   bladzijde 294
   datum 12-05-1772
   inhoud Barend Vergunst, enige zoon van Gijsbert Vergunst, wonende te Alphen, en Barend Danielsz Vergunst, beiden wonende te Aarlanderveen, Jan Danielsz Vergunst, wonende te Oudshoorn, Klaas Arijsz Stortenbeker, getrouwd met Neeltje Danielsdr
   Vergunst, wonende te Alphen, ieder is erfgenaam voor 1/5 deel van Maartje Barendse Vergunst, laatst weduwe van Maarten Pieterse Vergunst, verkopen aan Pieter Maartensz Meurs, pannenbakker te Alphen, 3 morgen land in de polder achter de Kerk,
   strekkend uit de Rijn over de Rijndijk tot het land van de Koper, belend ten oosten de koper, ten westen de verkopers. Koopsom 1.500 gulden.

   protocollen Alphen 1766-1772
   inventarisnummer 37
   bladzijde 297
   datum 12-05-1772
   inhoud Barend Vergunst, enige zoon van Gijsbert Vergunst, wonende te Alphen, en Barend Danielsz Vergunst, beiden wonende te Aarlanderveen, Jan Danielsz Vergunst, wonende te Oudshoorn, Klaas Arijsz Stortenbeker, getrouwd met Neeltje Danielsdr
   Vergunst, wonende te Alphen, ieder is erfgenaam voor 1/5 deel van Maartje Barendse Vergunst, laatst weduwe van Maarten Pieterse Vergunst, verkopen aan Cornelis Blom junior, wonende te Alphen, 2¢ morgen land in het Rietveld, strekkend van de
   Nieuwedijk tot de weduwe Bos, belend ten oosten en westen de voornoemde weduwe. Koopsom 500 gulden.

   protocollen Alphen 1766-1772
   inventarisnummer 37
   bladzijde 299v
   datum 12-05-1772
   inhoud Barend Vergunst, enige zoon van Gijsbert Vergunst, wonende te Alphen, en Barend Danielsz Vergunst, beiden wonende te Aarlanderveen, Jan Danielsz Vergunst, wonende te Oudshoorn, Klaas Arijsz Stortenbeker, getrouwd met Neeltje Danielsdr.
   Vergunst, wonende te Alphen, ieder is erfgenaam voor 1/5 deel van Maartje Barendse Vergunst, laatst weduwe van Maarten Pieterse Vergunst, verkopen aan Cornelis Blom junior, wonende te Alphen, 1 morgen 400 roeden land in het Rietveld, strekkend
   van de Nieuwedijk tot aan Dirk Meesters Jz, ten westen de koper, ten oosten Arijaantje Kop, weduwe van Jan van der Hart. Koopsom 300 gulden.

   protocollen Alphen 1766-1772
   inventarisnummer 37
   bladzijde 302v
   datum 12-05-1772
   inhoud Barend Vergunst, enige zoon van Gijsbert Vergunst, wonende te Alphen, en Barend Danielsz Vergunst, beiden wonende te Aarlanderveen, Jan Danielsz Vergunst, wonende te Oudshoorn, Klaas Arijsz Stortenbeker, getrouwd met Neeltje Danielsdr
   Vergunst, wonende te Alphen, ieder is erfgenaam voor 1/5 deel van Maartje Barendse Vergunst, laatst weduwe van Maarten Pieterse Vergunst, verkopen aan Cornelis Blom junior, wonende te Alphen, 3 morgen land in het Rietveld, strekkend van de
   Nieuwedijk tot de Burggooi, belend ten oosten Dirk Meesters Jz. en de koper, ten westen Dirk van Burik. Koopsom 600 gulden. Schuldbrief ten laste van Cornelis Blom junior, betreffende zijn aankopen, groot 1.100 gulden, geroijeerd 02-06-1781.

   protocollen Alphen 1766-1772
   inventarisnummer 37
   bladzijde 329
   datum 02-12-1772
   inhoud Barend Vergunst, enige zoon van Gijsbert Vergunst, wonende te Alphen, en Barend Danielsz Vergunst, beiden wonende te Aarlanderveen, Jan Danielsz Vergunst, wonende te Oudshoorn, Klaas Arijsz Stortenbeker, getrouwd met Neeltje Danielsdr
   Vergunst, wonende te Alphen, ieder is erfgenaam voor 1/5 deel van Maartje Barendse Vergunst, laatst weduwe van Maarten Pieterse Vergunst, verkopen aan Martinus Domsma, maar door overlijden nu aan zijn weduwe Geertruid Blok, erfgename volgens
   testament voor Albertus Jolle Vermeer, notaris te Amsterdam, d.d. 13-05-1762, twee huizen en erven, nrs. 233 en 234, in het Noordeinde van Alphen, strekkend van de Hereweg tot de Rijn, belend ten noorden Jan van der Wilt, ten zuiden het Kanaal.
   Koopsom 5.000 gulden.

   protocollen Alphen 1773-1775
   inventarisnummer 38
   bladzijde 27v
   datum 04-06-1773
   inhoud Jan Vergunst, wonende te Oudshoorn, en Klaas Stortenbeker, wonende te Alphen, verkopen aan Jan Belt, wonende te Alphen, 2 morgen land in de Steekt, liggend in de landerijen van de koper, belend ten oosten de koper, ten zuiden de Toegang.
   Koopsom 600 gulden.

   protocollen Oudshoorn 1769-1778
   inventarisnummer 24
   bladzijde 155v
   datum 28-01-1774
   inhoud Jan Vergunst verkoopt aan Gijsbert Kop en Jan Voorbij een bouwhuis en erf en verder getimmerte met 5 morgen 10 roeden weiland er achter gelegen, strekkende van de Nieuwe Sloot tot achter in de Ringsloot, belend ten oosten Gerrit Wouw en Willem Kalkoven en ten westen de weduwe van Cornelis van Bouten. Koopsom 2.700 gulden en 4 gouden rijders als speldegeld.
   plaatsnaam Oudshoorn

   protocollen Alphen 1779-1781
   inventarisnummer 40
   bladzijde 206v
   datum 05-04-1781
   inhoud Willem Jansz Stortenbeker, wonende te Alphen, Jan Vergunst Dz, wonende te Oudshoorn, als executeurs van het testament van Arij Jansz Stortenbeker, mede als voogden over zijn minderjarige erfgenamen, idem Jan van der Snoek, verkopen aan Hendrik van Kleeff, koopman te Amsterdam, 5½ morgen zo wei- als hooiland in het Rietveld, strekkend van de Nieuwedijk tot de Spijkerboorse wetering, belend ten oosten Arij Waardenburg, ten westen Jacobus Koenekoop. Koopsom 1.650 gulden.
   plaatsnaam Alphen

   protocollen Alphen 1779-1781
   inventarisnummer 40
   bladzijde 215v
   datum 22-05-1781
   inhoud Cornelia van der Pauw, weduwe van Barend Vergunst Gz, wonende te Alphen, Jan Vergunst, wonende te Oudshoorn, DaniÙl Vergunst, wonende te Aarlanderveen, Frans en Simon Binnendijk, wonende te Valkenburg, als voogden, (zie folio 211v)
   verkopen aan Cornelis van Rijn, wonende te Alphen, een pannen- en estrikbakkerij met ovens, blokken, kleimolen, schuur, stalling c.a. met woonhuis in Alpherhoorn, strekkend van de Hoge Rijndijk tot aan de Rijn, belend ten oosten Teunis
   Peeterse, ten westen Johannes van Bergen van der Gijp. Koopsom 6.505 gulden.

   protocollen Alphen 1779-1781
   inventarisnummer 40
   bladzijde 217v
   datum 22-05-1781
   inhoud Cornelia van der Pauw, weduwe van Barend Vergunst Gz, wonende te Alphen, Jan Vergunst, wonende te Oudshoorn, DaniÙl Vergunst, wonende te Aarlanderveen, Frans en Simon Binnendijk, wonende te Valkenburg, als voogden, (zie folio 211v)
   verkopen aan Teunis Tuithof, wonende te Alphen, een bouwhuis, berg en zomerhuis met 11 morgen 200 roeden wei- als hooiland, hiervan 8 morgen 200 roeden in de Steekt met het huis, strekkend uit de Rijn over de Rijndijk tot de Toegangskade,
   belend ten oosten Gerrit Verbeek, ten westen Arij de Jong en 3 morgen in het Rijneveld, waarvan 1 morgen, belend ten oosten Gerrit Verbeek, ten westen de volgende 2 morgen, belend dezelve ten oosten het voorgaande perceel van 1 morgen, ten
   westen het Duitse Huis te Utrecht. Koopsom 3.050 gulden.
   vervolg a folio 220. 22-05-1781. Teunis Tuithof is schuldig aan Johannes Bartels, wonende te Aarlanderveen Lage Zijde, een bedrag van 2.000 gulden. Gesteld onderpand: bovengenoemde onroerende goederen. Geroijeerd door de erfgenamen van Teunis
   Tuithof en Aaltje Pieterse Ket op 19-03-1793.

   protocollen Alphen 1779-1781
   inventarisnummer 40
   bladzijde 224v
   datum 22-05-1781
   inhoud Cornelia van der Pauw, weduwe van Barend Vergunst Gz, wonende te Alphen, Jan Vergunst, wonende te Oudshoorn, Daniël Vergunst, wonende te Aarlanderveen, Frans en Simon Binnendijk, wonende te Valkenburg, als voogden, (zie folio 211v)
   verkopen aan Dirk Munnik en Willem van der Mark, beiden wonende te Alphen, 5 morgen 566 roeden weiland in de polder achter de Kerk, strekkend van de Rijndijk tot het land van Jan Ploos van Amstel, belend ten oosten Ploos voornoemd, ten westen
   Gijsbert Dirk Casius. Koopsom 2.500 gulden.

   protocollen Alphen 1786-1790
   inventarisnummer 43
   bladzijde 131
   datum 22-10-1789
   inhoud Willem Snel junior, wonende te Alphen, is schuldig aan Grietje Willemsdr Kool, weduwe van Willem Jacobsz van der Mark, Jan Vergunst, getrouwd met Aaltje Maartensdr Meurs, Maarten van Eijck, getrouwd met Neeltje Maartensdr Meurs, Jan Rutgers, getrouwd met Geertje Pietersdr Meurs, Jan Vergunst, Marten van Eijk, Arij Dam en Rijier Kool, als voogden over de minderjarige kinderen van Pieter Maartensz Meurs, mede Arij Dam, getrouwd met Neeltje Walingsdr Lelijveld, samen erfgenamen Jacob van der Mark en Marrigje Willemsdr Lelijveld, echtelieden, een bedrag van 6.000 gulden (zie RA Alphen invnr. 43 folio 11v d.d. 21-11-1786), waarvan 1.000 gulden van een obligatie d.d. 22-12-1786, Gesteld onderpand: een steenplaats met ovens, schuren, loodsen en woonhuisjes, daarbij een woonhuis en stalling aan de Rijn, mede een perceel land achter de steenplaats, waarin en karrenwei, groot 3 morgen 426 roeden in de polder achter de Kerk, strekkend uit de Rijn over de Rijndijk tot het land van de voornoemde Jacob van der Mark, belend ten oosten en westen Hendrik Willem Kuhn en Jacob van der Mark, Borgen: Cornelis en Arij van Roijen, kooplieden te Vlaardingen en Willem Snel senior, steenbakker te Bekenes. Geroijeerd 17-04-1804.
   plaatsnaam Alphen

   protocollen Alphen 1786-1790
   inventarisnummer 43
   bladzijde 157v
   datum 20-04-1790
   inhoud Grietje Willemsdr Kool, weduwe van Willem Jacobsz van der Mark, Jan Vergunst, getrouwd met Aaltje Maartensdr Moes, Maarten van Eijk, getrouwd met Neeltje Maartensdr Meurs, Jan Rutgers, getrouwd met Geertje Pietersdr Meurs, mede Jan Vergunst, Maarten van Eijk, Arij Dam en Reinier Kool, als voogden over de minderjarige kinderen van Pieter Maartensz Meurs en Arij Dam, getrouwd met Neeltje Walingsdr Lelijveld, allen erfgenamen van Jacob van der Mark en Margje Willemsdr Lelijveld, verkopen aan Jan Gerritsz Kraan, wonende te Alphen, 4 morgen 250 roeden weiland in de polder achter de Kerk en Zanen, belend ten westen Hendrik Willem Kuhn en Willem Snel junior, ten oosten Pieter Moerkerk. Nog 2 morgen 350 roeden weiland aldaar, strekkend van het vorige perceel tot de Piswetering, belend ten westen de koper, ten oosten Pieter Moerkerk. Koopsom 4.510 gulden.
   plaatsnaam Alphen

   protocollen Alphen 1786-1790
   inventarisnummer 43
   bladzijde 158v
   datum 20-04-1790
   inhoud Grietje Willemsdr Kool, weduwe van Willem Jacobsz van der Mark, Jan Vergunst, getrouwd met Aaltje Maartensdr Moes, Maarten van Eijk, getrouwd met Neeltje Maartensdr Meurs, Jan Rutgers, getrouwd met Geertje Pietersdr Meurs, mede Jan
   Vergunst, Maarten van Eijk, Arij Dam en Reinier Kool, als voogden over de minderjarige kinderen van Pieter Maartensz Meurs en Arij Dam, getrouwd met Neeltje Walingsdr Lelijveld, allen erfgenamen van Jacob van der Mark en Margje Willemsdr
   Lelijveld, verkopen aan Cornelis de Jouwer, wonende te Alphen, 1¢ morgen wei- of hooiland in het Rietveld, strekkend van de Nieuwedijk tot Daniel Vergunst, belend ten oosten Vergunst voornoemd, ten westen Jacobus Koenekoop. Koopsom 475 gulden.

   protocollen Alphen 1790-1794
   inventarisnummer 44
   bladzijde 78
   datum 27-09-1792
   inhoud Verdeling van de boedel van Marrigje Willemsdr Lelijveld, weduwe van Jacob van der Mark, overleden te Alphen d.d. 18-04-1789, inventaris opgesteld door Justus Zeewoldt, notaris te Alphen op 07-05-1789. Verdeeld door Grietje Willemsdr Kool, weduwe van Willem Jacobsz van der Mark, wonende te Alphen, Jan Vergunst, getrouwd met Aaltje Maartensdr Meurs wonende te Oudshoorn, Maarten van Eijk, getrouwd met Neeltje Martensdr Meurs, wonende te Mijdrecht, Jan Rutgers, getrouwd met Geertje Pietersdr Meurs, wonende te Aarlanderveen, Aaltje Pietersdr Meurs, meerderjarig ongetrouwd, wonende te Alphen. Jan Vergunst, Maarten van Eijk, Arij Dam en Reinier Koot als voogden, bij akte van Henricus Hollingerus van Lansbergen, notaris te Oudshoorn d.d. 06-12-1786, over de minderjarige kinderen van Pieter Maartensz Meurs, met name Maarten en Arij Pietersz Meurs, nagelaten kinderen van Geertje Willemsdr Lelijveld. Nog Arij Dam, getrouwd met Neeltje Walingsdr Lelijveld, wonende te Oudshoorn, samen erfgenamen van Jacob van der Mark en Marrigje Willemsdr Lelijveld, blijkens hun testament d.d. 20-06-1786 voor Hendrik Hollingerus van Jansbergen. Korte staat des boedels: Art. 3. Een bedrag van 1.700 gulden, zijnde de kooppenningen van 4 morgen 226 roeden land in de Steekt, strekkend van de Molenwetering tot Jan van Wijk, belend ten oosten de erven van Joan Klok en de overledene, ten westen de overledene. Grietje Willemsdr Kool, weduwe van Willem Jacobsz van der Mark, valt ten deel 4 morgen 226 roeden land in de Steekt, strekkend van de Molenwetering tot Jan van Wijk, belend ten oosten de erven van Joan Klok en de overledene, ten westen de overledene.
   vervolg a folio 80. Op 20-05-1790 compareren voor Justus Zeewoldt, notaris te Alphen. Grietje Willemsdr Kool, weduwe van Willem Jacobsz van der Mark, wonende te Alphen, Jan Vergunst, getrouwd met Aaltje Maartensdr Meurs, wonende te Oudshoorn, Maarten van Eijk, getrouwd met Neeltje Martensdr Meurs, wonende te Mijdrecht, Jan Rutgers, getrouwd met Geertje Pietersdr Meurs, wonende te Aarlanderveen, Aaltje Pietersdr Meurs, meerderjarig ongetrouwd, wonende te Alphen. Jan Vergunst, Maarten van Eijk, Arij Dam en Reinier Koot. Ze verklaren "tot elkanders volkomen genoegen" de boedel (folio 78) te hebben verdeeld.
   vervolg b folio 81v. Voor Justus Zeewoldt, notaris te Alphen, compareerde op 20-05-1790 Grietje Willemsdr Kool, weduwe van Willem Jacobsdr van der Mark, Haar is toegewezen uit de boedel van Jacob van der Mark en Marrigje Willemsdr Lelijveld, (zie folio 78): een huismanswoning met 18 morgen 104 roeden land, nog 7 morgen land, nog 4 morgen en 4 roeden, alles onder Gouwsluis, strekkend en belend als de laatste eigenbrieven ervan, mede een notenboomporseleinkast, kabinet en staand horloge.
   plaatsnaam Alphen

   protocollen Alphen 1795-1798
   inventarisnummer 45
   bladzijde 71v
   datum 14-04-1797
   inhoud Jan Vergunst Dz, wonende te Oudshoorn, Maarten van Eijk senior, wonende te Mijdrecht, Klaas Stortenbeeker, wonende te Aarlanderveen en Harmen Meurs, wonende te Oudshoorn als executeurs van het testament van Geertje Stortenbeeker, weduwe van Pieter Meurs, verkopen aan Johannes Elias Goetzee, wonende te Alphen, een huis, erf, uiterdijk en pannenwerk met twee kampen land, samen groot 4 morgen met een arbeidershuis, in de polder achter de Kerk en Zanen, strekkend uit de Rijn en de Hereweg tot de Piswetering, belend ten zuiden Petrus Theodorus Couperus nomine uxoris, ten noorden de erven van de weduwe van Pieter Meurs. Nog een stukje buitendijk over de brug ten noorden het voornoemde pannenwerk, strekkend uit de Rijn over de Dijk. Nog 1 morgen 150 roeden houtbos aldaar, belend ten noorden, oosten en westen de voornoemde Petrus Theodorus Couperus, ten zuiden Gijsbert Kop. Koospom 13.650 gulden.
   vervolg a folio 73. 14-04-1797. Johannes Elias Goetzee, wonende te Alphen, is schuldig aan Jan Vergunst Dz, wonende te Oudshoorn, Maarten van Eijk senior, wonende te Mijdrecht, Klaas Stortenbeeker, wonende te Aarlanderveen, en Harmen Meurs, wonende te Oudshoorn, als executeurs van het testament van Geertje Stortenbeeker, weduwe van Pieter Meurs, een bedrag van 8.000 gulden. Gesteld onderpand: bovengenoemde onroerende goederen. Borgen zijn: Johannes Goetzee, wonende te Gorinchem, Justina Wilhelmina Dorothea Goetzee, geboren Moesner, wonende te Alphen. Geroijeerd 16-12-1801. (zie folio 138 d.d. 04-01-1798)
   plaatsnaam Alphen

   protocollen Alphen 1795-1798
   inventarisnummer 45
   bladzijde 107
   datum 19-12-1797
   inhoud Jan Vergunst Dz, wonende te Oudshoorn, Maarten Eijk Sr, wonende te Mijdrecht, Klaas Stortenbeeker, wonende te Aarlanderveen en Harmen Meurs, wonende te Oudshoorn, als executeurs van het testament van Geertje Stortenbeeker, weduwe van Pieter Meurs, verkopen aan Jan Gerritsz Kraan, wonende te Alphen, drie percelen land, samen 6 morgen 189 roeden, in de polder achter de Kerk en Zanen, strekkend uit de Rijn en van de Hereweg tot Gijsbert Kop, belend ten oosten Johannes Elias Goetzee, ten westen de koper. Koopsom 2.950 gulden.
   plaatsnaam Alphen

   protocollen Zwammerdam 1802-1805
   inventarisnummer 33
   bladzijde 38v
   datum 21-11-1802
   inhoud Willem Brack, schout te Zwammerdam en Dirk Stoop junior, wonend te Reeuwijk, als curatoren over de verworpen boedel van Cornelis Beijeman, overleden te Reeuwijk op 27-03-1802, verkopen aan Jan Boon, wonend in de Tempel, de helft van een
   huis en erf in de Wonne, strekkend van de Wonnewetering tot de brandgevel, belend ten oosten het Groenewegje en ten westen de Zijde; nog 1 morgen 410 roeden veenland in het Broekveld, belend ten oosten mevrouw Ornia, ten westen de wetering en
   ten zuiden en noorden Cornelis Beijeman; nog de helft van 1 morgen 385 roeden land, strekkend van de Wonnewetering tot in de Ringsloot, belend ten noorden Matthijs Rogge en ten zuiden Cornelis Verhoeff. Laatste eigendomsbrief van 05-05-1787.
   Betaald met de overname van een scheepsschuldbrief van 150 gulden ten behoeve van Jacob van Heijningen, nu Jan Vergunst, d.d. 13-05-1757, nog een bedrag van 162 gulden en een schuldbrief van 01-10-1790 ten behoeve van Arijaantje Siere, weduwe
   van Dirk Tuijl, per reste 400 gulden, geroijeerd 08-09-1806. Koopsom 712 gulden.

   protocollen Alphen 1808-1811
   inventarisnummer 50
   aktenummer 75
   bladzijde 257
   datum 27-12-1809
   inhoud EXTRACT. Boedelscheiding van de nalatenschap van Jan Vergunst, overleden te Oudshoorn op 10-08-1808. Executeurs zijn Joost Vlasveld, Roelof van Wijk en Leendert Kalkoven, volgens akte te Oudshoorn d.d. 29-06-1809. Leendert van Leeuwen Jansz, getrouwd met Barbara Vergunst, ontvangt een huis en erf in de Steekt.
   plaatsnaam Alphen
  Persoon-ID I19819  groeneveld
  Laatst gewijzigd op 27 aug 2015 

  Vader Daniël Vergunst,   ged. 10 feb 1704, Alphen Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie,   ovl. Ja, datum echter onbekend  (Leeftijd ~ 43 jaar) 
  Moeder Barbara Stortebeker,   ged. 10 nov 1707, Alphen Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie,   ovl. Ja, datum echter onbekend  (Leeftijd ~ 44 jaar) 
  Getrouwd 18 dec 1735  Alphen Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie 
  Gezins-ID F8075  Gezinsblad  |  Familiekaart

  Gezin Aeltje Meurs,   ged. 26 dec 1735, Alphen Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie,   ovl. Ja, datum echter onbekend  (Leeftijd ~ 62 jaar) 
  Getrouwd 8 nov 1761  Oudshoorn Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie 
  Type: civil 
  • DTB 49, folio 49
   acte: 25-10-1761, huwelijk: 8-11-1761
   bruidegom: Jan Danielsz Vergunst, jm geboren onder Aarlanderveen woonende onder Alphen
   bruid: Aatye Maartens Meurs, geboren onder Alphen thans woonende onder Outshoorn

   en

   DTB 29, folio 10
   acte 23-10-1761
   bruidegom Jan Daniëls Vergunst, jm geb van Aarlanderveen laatst woonagtig onder Alphen
   bruid Aaltje Meurs, jd geb van Alphen laatst woonagtig onder Outshoorn
   attestatie na Outshoorn
  Kinderen 
   1. Daniël Vergunst,   ged. 15 aug 1762, Oudshoorn Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie,   ovl. Ja, datum echter onbekend  (Leeftijd ~ 0 jaar)
   2. Barber Vergunst,   ged. 25 dec 1763, Oudshoorn Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie,   ovl. Ja, datum echter onbekend  (Leeftijd ~ 5 jaar)
   3. Maarten Vergunst,   ged. sep 1765, Alphen Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie,   ovl. Ja, datum echter onbekend  (Leeftijd ~ 17 jaar)
   4. Daniël Vergunst,   ged. 21 jul 1767, Alphen Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie,   ovl. Ja, datum echter onbekend  (Leeftijd ~ 46 jaar)
   5. Barbara Vergunst,   ged. 12 nov 1769, Oudshoorn Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie,   ovl. 31 okt 1851, Oudshoorn Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie  (Leeftijd ~ 81 jaar)
   6. Geertje Vergunst,   ged. 6 okt 1771, Oudshoorn Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie,   ovl. Ja, datum echter onbekend  (Leeftijd ~ 21 jaar)
   7. Vergunst,   geb. feb 1774,   ovl. Ja, datum echter onbekend  (Leeftijd ~ 0 jaar)
   8. Marigje Vergunst,   ged. 14 jan 1776, Oudshoorn Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie,   ovl. Ja, datum echter onbekend  (Leeftijd ~ 0 jaar)
  Gezins-ID F8076  Gezinsblad  |  Familiekaart