Daniel Vergunst

Mannelijk 1744 - 1802  (~ 58 jaar) • Naam Daniel Vergunst 
  Roepnaam Daniel Danielsz 
  Doop (CHR) 23 feb 1744  Aarlanderveen Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie 
  • DTB 22, folio 444:
   doop: 23-2-1744
   kind: Daniel
   vader: Daniel Barentsz Vergunst
   moeder: Barbara Jans Stortenbeker
   getuige: Maertje Barents Vergunst
  Geslacht Mannelijk 
  Beroep meester pannenbakker 
  Recordnummer 19846 
  Overlijden 7 mrt 1802  Alphen Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie 
  • Streekarchief Rijnlands Midden:

   gaarder betaalde impost begraven Aarlanderveen 1801-1805
   inventarisnummer 4
   bladzijde 69
   datum 11-03-1802
   naam Daniel Vergunst begraven op 11-03-1802
   bron gaarder
   aangever Daniel Vergunst junior (zoon)
   annotatie er is een advertentie geplaatst in de Haarlemsche Courant en twee advertenties in de Rotterdamsche Courant
   bedrag 30 gulden


   en


   DTB 30, folio 124:
   begraven: 12-3-1802
   overledene: Daniel Vergunst, junior, in de kerk begraven op grafnr. 218
  Begraven Aarlanderveen Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie 
  Aantekeningen 
  • Ook: Daniël Vergunst Dz.


   Daniel begraaft op 14 07 1775 een kind; onduidelijk om welk kind dit gaat:
   (mogelijk een kind van Grietje Kalkoven van 1774; mogelijk relatie overlijden Grietje in 1774 / kraambed?)

   Streekarchief Rijnlands Midden:
   gaarder betaalde impost begraven Aarlanderveen 1768-1800
   inventarisnummer 3
   bladzijde 51
   datum 14-07-1775
   naam overledene is een kind begraven op 14-07-1775
   bron gaarder
   vader Daniel Vergunst
   aangever Daniel Vergunst
   bedrag 30 gulden
   plaatsnaam Aarlanderveen   Streekarchief Rijnlands Midden

   protocollen Aarlanderveen 1765-1766
   inventarisnummer 19
   bladzijde 229
   datum 07-05-1766
   inhoud Marten Waltman met procuratie van Dirk Cornelis van der Staal, burgemeester en raad in de vroedschap van Rotterdam, verkoopt aan Barend en Daniel Danielsz Vergunst te Aarlanderveen een perceel wei- of hooiland in de Kortsteekterpolder, verongeld voor 6 morgen 500 roeden, strekkend van de werf van de zaagmolen van Jan van der Helm (nu trasmolen toekomend Dirk Ambagtsheer) tot Jacob van den Berg, belend ten zuiden de Molenvliet en ten noorden de erfgenamen van Janna Bakker, weduwe van Reijnier Uijlenburg. Koopsom 4.270 gulden.

   protocollen Aarlanderveen 1766-1771
   inventarisnummer 20
   bladzijde 39
   datum 21-08-1767
   inhoud Jan van der Snoek, notaris te Boskoop, gemachtigde van Andries Benezet, die gemachtigde was Melchior Muller, verkoopt aan Barend Danielsz Vergunst en Daniel Danielsz Vergunst, beiden te Aarlanderveen, het adellijk huis "Berendrecht" met huismanswoning en land, verongeld voor 20 morgen 46 roeden aan de Lage Zijde van de Rijn onder Aarlanderveen in de Kortsteekterpolder, strekkend van het jaagpad tot in de wetering, belend ten oosten de kopers en ten westen Cornelis Willemsz Rhijnsburger. Met een rechtsgeleerd advies van 17-06-1672 en een contract van 02-07-1742 tussen Cornelis van Aarssen, heer van Voshol en Aarlanderveen en Johan Sebastiaan IJpelaar heer van Vileers en Berendrecht. De kopers betalen "tot een recognitie" aan de Abdij van Rijnsburg jaarlijks een bedrag van 30 gulden en aan het gasthuis te Leiden 9 gulden 5 stuivers per jaar. Nog een perceel land in de Kortsteekterpolder, verongeld voor 1 morgen 5 hond, strekkend van genoemde wetering tot in de Noordsloot, belend ten oosten en westen "zelfs"; nog een perceel wei- als hooiland aldaar, verongeld voor 1 morgen 2 hond 66 roeden, strekkend uit de Noordsloot tot "hun zelfs", belend ten oosten Cornelis Willemsz Rhijnsburger en ten westen het volgende perceel; nog een stuk wei- als hooiland aldaar, verongeld voor 2 morgen 4 hond 57 roeden, strekkend als het vorige, belend ten oosten hetvoorgaande en ten westen het volgende perceel; nog een perceel wei- als hooiland aldaar, groot 4 morgen 1 hond 5 roeden, strekkend als het vorige, belend ten oosten het vorige perceel en ten westen Cornelis Willemsz Rijnsburger; nog een perceel wei- als hooiland aldaar, verongeld voor 1 morgen 4 hond 5 roeden, strekkend van "hun zelfs" tot Cornelis Willemsz Rijnsburger, belend ten oosten Cornelis Willemsz Rijnsburger en ten westen het volgende perceel; nog een perceel wei- als hooiland aldaar, verongeld voor 1 morgen 3 hond 98 roeden, strekkend als het vorige, belend ten oosten het vorige perceel en ten westen Cornelis Willemsz Rijnsburger. Koopsom 16.000 gulden.

   protocollen Alphen 1766-1772
   inventarisnummer 37
   bladzijde 231v
   datum 08-07-1771
   inhoud Barend en Daniel Vergunst Danielsz, pannenbakkers, wonende te Aarlanderveen Lage Zijde, verkopen aan Cornelis Cornelisz Blom, wonende te Alphen, 3 morgen land in het Rietveld, strekkend van de Nieuwedijk tot de Burggooi, belend ten oosten de ambachtsheer van Alphen en Dirk Vonk, ten westen Gerrit Jansz Kraan. Koopsom 550 gulden. Schuldbrief groot 450 gulden.

   protocollen Aarlanderveen 1771-1775
   inventarisnummer 21
   bladzijde 131
   datum 07-07-1772
   inhoud Anthonij Kesselring te Alphen en Jan Lipsius te Aarlanderveen verkopen aan Barend en Daniel Vergunst te Aarlanderveen aan de Lage Zijde van de Rijn een huis, erf en paardenstal aan de Lage Zijde van de Rijn bij de trasmolen, kohiernr. 287, strekkend van de Lage Rijndijk tot in de Rijn, belend ten zuiden de weduwe van Klaas van Blokland c.s. en ten noorden Dirk en Baltus Ambagtsheer. Deels verhuurd aan Hannes Tiebout, de huur hiervan toekomend de koper. Koopsom 228 gulden.

   protocollen Aarlanderveen 1771-1775
   inventarisnummer 21
   bladzijde 272v
   datum 12-09-1774
   inhoud Voor Jan van der End, notaris te Alphen, compareerde Jan van Dobben, wonend aan de Aardijk onder Aarlanderveen. Hij machtigt Cornelis Walravers te Mijdrecht, om van Barend Vergunst, Daniel Vergunst en Gijsbert Kop, allen te Aarlanderveen, te ontvangen een bedrag van 525 gulden als koop voor een huis en erf te Aarlanderveen in de Kortsteekterpolder, strekkend uit de Aar tot het land van Ludolph Lahme, belend ten oosten Cornelis Rijnsburger en ten westen Willem van Rijn.

   protocollen Aarlanderveen 1771-1775
   inventarisnummer 21
   bladzijde 290v
   datum 27-10-1774
   inhoud Cornelis Walraven met procuratie d.d. 12-09-1774 van Jan van Dobben, weduwnaar en erfgenaam van Ariaantje Cornelisdr van Veen, volgens testament van 22-02-1734 voor notaris Cornelis van Alphen, wonend aan de Lage Zijde van de Rijn onder Aarlanderveen, Ariaantje was enige dochter van Marijtje Jacobsdr Kop en Cornelis van Veen, blijkens testament van 02-09-1728 voor Cornelis van Schellingerhout, notaris te Woubrugge, verkoopt aan Barend en Daniel Vergunst en Gijsbert Kop een huis en kaagberg met erf, mede een boomgaard met hooiberg aan de Aardijk, kohiernr. 383, groot 140 roeden, strekkend uit de Aar tot het land van Ludolph Lahme, bbelend ten oosten Cornelis Willemsz Rijnsburger en ten westen Willem van Rijn. Koopsom 525 gulden.

   protocollen Oudshoorn 1769-1778
   inventarisnummer 24
   bladzijde 200v
   datum 01-02-1775
   inhoud KOPIE. Testament van Daniel Vergunst, pannenbakker en Grietje Kalkoven, echtelieden wonende te Aarlanderveen, gepasseerd op 30-03-1765 voor notaris Hendrik Isaac Kreet te Leiden. Testament op de langstlevende. Met bepalingen voor mogelijk te krijgen kinderen. Mocht de vrouw, Grietje, eerder overlijden zonder kinderen na te laten, dan zal haar vader Willem Kalkoven erfgenaam zijn.

   protocollen Alphen 1773-1775
   inventarisnummer 38
   bladzijde 150
   datum 01-04-1775
   inhoud Jacoba van den Ool, weduwe van Pieter Jansz van Heusden, wonende te Aarlanderveen Lage Zijde, verkoopt aan Daniel Vergunst Dz, meester pannenbakker, wonende aldaar en Geertruij Willemse Kalkoven, wonende te Oudshoorn, een erf, waarop heeft gestaan huis nr. 294, in 1772 afgebroken, onder Alphen, strekkend van de Hoge Rijndijk tot in de Rijn, belend ten oosten de erven van Willem Kalkoven, ten westen Nicolaas Plemper van Bree. Koopsom 100 gulden.

   protocollen Alphen 1773-1775
   inventarisnummer 38
   bladzijde 154v
   datum 02-05-1775
   inhoud Geerlof Vervoren met procuratie van Maria van Leeuwen, weduwe van Willem Kalkoven, voor zichzelf en als moeder over haar vier minderjarige kinderen, procuratie voor Hendricus Hollingerus van Lansbergen, notaris te Oudshoorn d.d. 12-11-1774, mede Daniel Vergunst Dsz, weduwnaar van Grietje Kalkoven, volgens hun mutueel testament voor Hendrik Isacq Kret, notaris te Leiden d.d. 30-03-1765, erfgenaam van zijn vrouw. Nog deze Vergunst opstredend namens zijn schoonzuster Geertje Kalkoven, meerderjarig, wonende te Oudshoorn. Mede voorn. Vergunst, Pieter Meurs Mz, wonende te Alphen, en Jacob van Leeuwen, schout, secretaris en notaris te Boskoop als voogden over Dirk, Maritje en Aatje Kalkoven, minderjarige kinderen, geboren uit een eerder huwelijk van voorn. Willem Kalkoven en Maritje Broekhuisen, blijkens akte van voogdij voor voorn. notaris Hollingerus van Lunsbergen d.d. 17-01-1771. Zij verkopen aan Daniel Vergunst Dz, wonende te Aarlanderveen Lage Zijde en aan Geertje Willemsdr Kalkoven voorn. een bouwhuis, zomerhuis en schuur met twee bergen onder Alpherhoorn, strekkend van de Hoge Rijndijk tot in de Rijn, belend ten oosten Jan Adriaansz Doornbos, ten westen een erf van de koper. Mede 7 morgen 100 roeden wei- als hooiland liggend voor de woning in de polder achter de Kerk, strekkend van de woning van de Rijndijk af tot de Alphense wetering, belend ten weerszijden de erven van Dirk Kalkoven. Nog een stuk land over de Alphense wetering tot de erven van Dirk Kalkoven, belend ten oosten mede deze erven, ten westen de kinderen van Van Roijen. Tenslotte een huis en erf mede in Alpherhoorn, strekkend van de Hoge Rijndijk tot in de Rijn, belend ten oosten Dirk van Leeuwen, ten westen Jan Adriaan Doornbos. Koopsom 16.310 gulden.

   protocollen Alphen 1773-1775
   inventarisnummer 38
   bladzijde 158
   datum 02-05-1775
   inhoud Geerlof Vervoren met procuratie van Maria van Leeuwen, weduwe van Willem Kalkoven, voor zichzelf en als moeder over haar vier minderjarige kinderen, procuratie voor Hendricus Hollingerus van Lansbergen, notaris te Oudshoorn d.d. 12-11-1774, mede Daniel Vergunst Dsz, weduwnaar van Grietje Kalkoven, volgens hun mutueel testament voor Hendrik Isacq Kret, notaris te Leiden d.d. 30-03-1765, erfgenaam van zijn vrouw, nog deze Vergunst opstredend namens zijn schoonzuster Geertje Kalkoven, meerderjarig, wonende te Oudshoorn, mede voornoemde Vergunst, Pieter Meurs Mz, wonende te Alphen en Jacob van Leeuwen, schout, secretaris en notaris te Boskoop als voogden over Dirk, Maritje en Aatje Kalkoven, minderjarige kinderen, geboren uit een eerder huwelijk van Willem Kalkoven en Maritje Broekhuisen, blijkens akte van voogdij voor notaris Hollingerus van Lunsbergen d.d. 17-01-1771, verkopen aan Aalbert Blom, wonende te Alphen, een erf van 225 roeden in Alpherhoorn, strekkend uit de Rijn tot de volgende 3 morgen land, belend ten westen Jacob van der Mark, ten oosten Gerrit Jansz Kraan. Nog 3 morgen land in de polder achter de Kerk, achter het voornoemde erf, strekkend van daar tot de Piswetering, belend ten oosten Arij Jansz Stortenbeker, ten westen Jacob van der Mark. Koopsom 2.040 gulden.

   protocollen Oudshoorn 1769-1778
   inventarisnummer 24
   bladzijde 202v
   datum 12-05-1775
   inhoud Daniel Danielsz Vergunst voor zichzelf, als erfgenaam van zijn vrouw Grietje en samen met Pieter Maartensz Meurs als voogden van de minderjarige Geertje Kalkoven, verkopen aan Mattheus Spruiijtenburg een huis en erf, zijnde een broodbakkerij aan de Oostheul dicht bij de Aanslag aan de Lage Rijndijk, tussen de Rijndijk en de Rijn, belend ten oosten Hendrik Turkenburg en ten westen de volgende partij; nog een huis en erf, belend ten oosten de genoemde bakkerij en ten westen Gerrit Jansz Wouw tot 2 1/2 voet van de muur; nog een tuintje of hoekje grond met schuur of schuitenhuis aan de Oostheul, belend ten oosten de Vaarscloot, ten zuiden Jacobus van den Bos en ten noorden Willem van Heusden, belast met een erfpacht van 12 1/2 stuiver voor de weduwe van Casper Nieuwhoff. Koopsom 2.730 gulden.

   protocollen Oudshoorn 1769-1778
   inventarisnummer 24
   bladzijde 203v
   datum 12-05-1775
   inhoud Daniel Danielsz Vergunst voor zichzelf, als erfgenaam van zijn vrouw Grietje en samen met Pieter Maartensz Meurs als voogden van de minderjarige Geertje Kalkoven, verkopen aan Jacob Oppelaar en Samuel Oppelaar 3 morgen 355 roeden weiland in de Grote polder omtrent het Groote Hoofd aan de Aar, strekkend vanaf de Aar en Pieter Meurs c.s. tot in de Zegersloot, belend ten zuiden Jan Willemsz Outshoorn en ten noorden de verkopers. Koopsom 963 gulden.

   protocollen Oudshoorn 1769-1778
   inventarisnummer 24
   bladzijde 204v
   datum 12-05-1775
   inhoud Daniel Danielsz Vergunst voor zichzelf, als erfgenaam van zijn vrouw Grietje en samen met Pieter Maartensz Meurs als voogden van de minderjarige Geertje Kalkoven, verkopen aan Arij van der Tak 1 morgen land in de Grote polder, belend ten oosten Jan Willemsz Outshoorn, ten westen Willem Jansz Outshoorn, ten zuiden Cornelis van Offweegen en ten noorden de Ringsloot; nog de helft in een wilgenhout-bosje tussen het jaagpad en de Rijndijk in de Gnephoek ten westen van het huis van Thomas Burchardus de Bock; nog een derde deel van 33 roeden land in de Kalkovense polder in de Vierambachtspolder, belend ten oosten de Gemeneweg, ten zuiden, noorden en westen Dirk van der Heijden. Koopsom 105 gulden.

   protocollen Oudshoorn 1769-1778
   inventarisnummer 24
   bladzijde 205v
   datum 12-05-1775
   inhoud Daniel Danielsz Vergunst voor zichzelf, als erfgenaam van zijn vrouw Grietje en samen met Pieter Maartensz Meurs als voogden van de minderjarige Geertje Kalkoven, verkopen aan Abraham Adolph Stuckeris een derde deel in een partij veenland in de Gnephoekse polder, perceel nr. 106, groot 405 roeden, te verongelden voor 465 roeden, strekkend vanaf de Kadewetering tot de Ringsloot, belend ten oosten nr. 107 en ten westen de erfgenamen van Simon van Leeuwen; nog perceel nr. 107, groot 393 roeden, te verongelden voor 454 roede, belend ten oosten nr. 108 en ten westen nr. 106; nog nr. 108, groot 559 roeden, te verongelden voor 649 roeden. Koopsom 600 gulden.

   protocollen Oudshoorn 1769-1778
   inventarisnummer 24
   bladzijde 225v
   datum 09-09-1775
   inhoud Akte van overgifte der woning en landerijen in Oudshoorn aan Dirk Kalkoven door Daniel Vergunst als weduwnaar van Grietje Kalkoven, Harmen Meurs, gehuwd met Geertje, als voogden van de kindskinderen van Dirk Dirksz Kalkoven door zijn zoon Willem Dirksz,volgens testament van 17-08-1765 voor notairs Pieter Hubertus Pla te Leiden en de clausule van 24-05-1774, te weten een huismanswoninh bij de kerk met toebehoren; nog drie stukken land ten oosten van Gemeneweg, ten zuiden van mr. Elias Schellinger en ten noorden tot in de Ringsloot, ten westen de Gemeneweg; nog vier stukken land ten zuiden gedeeltelijk van de Rijndijk en ten noorden van het kerkhof tot aan de Ringsloot, samen ca. 27 morgen; nog in de Dertigjarige Separatie 4 morgen 200 roeden; nog het land van De Bock c.s. was gekocht in de Kleine- en Kalkovense polder.
   vervolg a folio 227. 09-09-1775. Dezelfden dragen over aan schoonzoon Harmen Meurs een huis en erf met de gehele schuur en speelhuis aan de Rijn aan de Oostheul.

   protocollen Oudshoorn 1769-1778
   inventarisnummer 24
   bladzijde 232
   datum 10-01-1776
   inhoud Arij Jansz Stortenbeeker met procuratie van Maria van der Weelen, weduwe van Barend Vergunst (kopie procuratie op folio 231v, gepasseerd op 31-10-1775 voor notaris Jan van der End te Alphen op Stortenbeeker en A. Harteveldt) droeg over op Daniel Vergunst 6 morgen 150 roeden weiland in de Grote polder, strekkend vanuit de Aar tot Arij van der Tak, belend ten oosten Leendert Spruijt en Teunis van Rijn en ten westen Arij van der Tak en de oliemolen. Koopsom 900 gulden.

   protocollen Aarlanderveen 1776-1780
   inventarisnummer 22
   bladzijde 5
   datum 11-01-1776
   inhoud Arij Janse Stortenbeker te Alphen met procuratie van Maria van der Weelde, weduwe van Barend Vergunst, procuratie van 31-10-1775 voor notaris Jan van der Eng te Alphen, verkoopt aan Daniel Vergunst te Aarlanderveen aan de Lage Zijde van de Rijn de helft van de navolgende percelen, allen gelegen te Aarlanderveen, allereerst het "van ouds" adelijk huis genaamd "Berendregt" met huismanswoning, berg, schuur, stalling, boomgaard en uiterdijk, met bijbehorende landerijen, samen verongeld voor 20 morgen 46 roeden, aan de Lage Zijde in de Kortsteekterpolder, strekkend van het jaagpad tot in de wetering, belend ten oosten de koper en ten westen Cornelis Rijnsburger, waarvan 18 morgen leenland is van de abdij Rijnsburg en gebonden aan het contract van 02-07-1742 tussen de heer Van Voshol in Aarlanderveen en Johan Sebastiaan IJpelaar, heer van Vileers en Berendregt. De koper moet jaarlijks betalen aan de abdij van Rijnsburg 30 gulden en aan het gasthuis van Leiden 5 gulden. Nog een perceel land te Aarlanderveen, verongeld voor 1 morgen 5 hond, strekkend uit de wetering tot in de Noordsloot, belend ten zuiden en noorden "zelfs"; nog een perceel wei- als hooiland, verongeld voor 1 morgen 266 roeden, strekkend uit de Noordsloot tot "hun zelven", belend ten oosten Cornelis Rijnsburger c.s. en ten westen het volgende perceel; nog een stuk wei- als hooiland te Aarlanderveen, verongeld voor 2 morgen 457 roeden, strekkend als voorgaande, belend ten oosten het vorige en ten westen het volgende perceel; nog een perceel wei- en hooiland aldaar, verongeld voor 4 morgen 105 roeden, belend ten oosten het voorgaand perceel en ten westen Cornelis Willemsz Rijnsburger c.s.; nog een perceel wei- als hooiland aldaar, groot 1 morgen 405 roeden, strekkend van de koper tot Cornelis Rijnsburger c.s., belend ten oosten Cornelis Willemsz Rijnsburger c.s. en ten westen het volgende perceel; nog een dito perceel aldaar, verongeld voor 1 morgen 398 roeden, strekkend als het vorige, belend ten oosten het vorige perceel en ten westen Cornelis Willemsz Rijnsburger; nog een huis, erf en paardenstal aan de Lage Zijde van de Rijn bij de trasmolen, kohiernr. 287, strekkend van de Lage Rijndijk tot in de Rijn, belend ten zuiden met een schutting tot aan de weduwe van Klaas Blokland c.s. en ten noorden Dirk Ambagtsheer; nog een dito perceel in de Kortsteekterpolder, verongeld voor 6 morgen 500 roeden, strekkend van de werf van de houtzaagmolen van Jan van der Helm (nu een trasmolen toebehorend Dirk Ambagtsheer) tot Jacob van den Berg, belend ten zuiden de Molenvliet en ten noorden de erfgenamen van Johanna Bakker, weduwe van Reinier Uilenburg; nog de helft in een boerenwoning met berg en schuur met bijbehorend land, kohiernr. 280, verongeld voor 7 morgen 100 roeden, strekkend van de dijk tot de Hoofdsloot, belend ten westen juffrouw Stuntsz en ten oosten "zelfs"; nog de helft in een pannenbakkerij en estrik- (tegel) bakkerij aldaar met nog zes huizen daarbij, kohiernrs. 277, 278, 281, 282, 283 en het panwerk met 284, strekkend van de dijk tot in de Rijn, belend ten westen Dirk Ambagtsheer c.s. en ten oosten het jaagpad. Totale koopsom 20.250 gulden, waarvan 10.250 gulden contant en de rest met een schuldbrief.
   vervolg a folio 8v. 11-01-1776. Schuldbrief, groot 10.000 gulden. Gesteld onderpand is alles wat gekocht is. Borg is Teunis van Rijn.
   vervolg b folio 18. 08-02-1776. Schuldbrief, groot 10.000 gulden. Geroijeerd 03-05-1793.

   protocollen Alphen 1775-1778
   inventarisnummer 39
   bladzijde 15v
   datum 30-01-1776
   inhoud Arij Jansz Stortenbeker, wonende te Alphen, met procuratie van Maria van der Weel, weduwe van Barend Vergunst Dz, procuratie voor Jan van der End, notaris te Alphen, d.d. 31-10-1775, verklaart dat op die dag Maria van der Weel verkocht aan Daniel Vergunst Dz, wonende te Aarlanderveen Lage Zijde, de helft van 5 morgen 450 roeden land, waarvan de andere helft de koper behoort, in het Rietveld, strekkend van de Nieuwedijk tot aan de Spijkerboorse wetering, belend ten noorden de Nieuwedijk, ten oosten het Spijkerboor, ten zuiden Jacob van der Mark, ten westen de weduwe Steffens. Koopsom 600 gulden.

   protocollen Aarlanderveen 1776-1780
   inventarisnummer 22
   bladzijde 16v
   datum 25-01-1776
   inhoud Arij Jansz Stortenbeker en Abraham Harteveld met procuratie van Maria van der Weele, weduwe van Barend Vergunst Dz te Aarlanderveen aan de Lage Zijde van de Rijn, verkopen aan Daniel Vergunst en Gijsbert Kop te Aarlanderveen aan de Lage Zijde van de Rijn 1/3 deel in een huis, erf en kaagberg met boomgaard en hooiland met erf, kohiernr. 383, groot 140 roeden, gelegen naast elkaar aan de Aardijk te Aarlanderveen, strekkend uit de Aar tot het land van Ludolph Lahme, belend ten oosten Cornelis Willemsz Rijnsburger en ten westen Willem van Rijn. Koopsom 183 gulden.

   protocollen Aarlanderveen 1776-1780
   inventarisnummer 22
   bladzijde 43
   datum 29-04-1776
   inhoud Daniel Vergunst en Gijsbert Kop, beiden te Aarlanderveen verkopen aan Jacob Weselenburg te Aarlanderveen een huis, kaagberg en erf met boomgaard en erf met hooiberg naast elkaar gelegen aan de Aardijk, kohiernr. 383, groot 140 roeden, strekkend uit de Aar tot het land van Ludolph Lahme, belend ten oosten Cornelis W. Rijnsburger en ten westen Willem van Rijn. Koopsom 1.100 gulden.
   vervolg a folio 44. 29-04-1776. Jacob Weselenburg te Aarlanderveen is 500 gulden schuldig aan Cornelis van Wieringen. Gesteld onderpand: bovengenoemd huis, kaagberg en erf met boomgaarde en erf met hooiberg.

   protocollen Oudshoorn 1769-1778
   inventarisnummer 24
   bladzijde 295v
   datum 23-10-1777
   inhoud Scheiding tussen Michiel van Abshoven (1/3 deel), Dirk Willemsz Kalkoven, Daniel Vergunst (samen 1/3 deel) en Abraham Adolph Stuckeris (1/3 deel) van drie partijen veenland in de Gnephoekse Polder, nrs. 106, 107 en 108. Abshoven nam nr. 106, groot 405 roeden, te verongelden voor 465 roeden. Kalkoven en Vergunst nr. 107, groot 393 roeden, te verongelden voor 464 roeden. Stuckeris nr. 108, groot 559 roeden, te verongelden voor 1 morgen 49 roeden.

   protocollen Oudshoorn 1769-1778
   inventarisnummer 24
   bladzijde 298
   datum 23-10-1777
   inhoud Daniel Vergunst verkoopt aan Dirk Willemsz Kalkoven de helft in een partij wei- of hooiland in de Grote polder aan de Aar nabij het grote hoofd, te verongelden voor 5 morgen, strekkend vanaf de Aar tot in de Zegersloot, belend ten zuiden Jacob en Samuel Oppelaar en ten noorden Cornelis van Offweegen. Koopsom 800 gulden.

   protocollen Aarlanderveen 1776-1780
   inventarisnummer 22
   bladzijde 408
   datum 09-05-1780
   inhoud Roeland van Wijk, getrouwd met Petronella Ambagtsheer te Aarlanderveen aan de Lage Zijde van de Rijn, verkoopt aan Daniel Vergunst, mede wonend aldaar, de noordhelft van een huis en erf, waarvan Antje Victorie de andere helft bezit, gelegen aan de Lage Zijde van de Rijn, kohiernr. 287, strekkend van de Herenweg tot in de Rijn, belend ten zuiden de schutting tussen beide gedeelde percelen en ten noorden de koper. Koopsom 1.200 gulden.

   protocollen Aarlanderveen 1776-1780
   inventarisnummer 22
   bladzijde 445
   datum 14-09-1780
   inhoud Daniel Vergunst bij akte van 11-01-1776 te Aarlanderveen eigenaar geworden van de woning "Beerendregt" met 18 morgen land onder Aarlanderveen in de Kortsteekterpolder, leenroerig van de Abdij van Rhijnsburg, hetgeen het laatst verleend was aan Barbera Vergunst. Mede nog van 10 morgen land aldaar gelegen. Daniel Vergunst zal de 18 morgen bezitten als een "Regt Erfleen", met de verplichting van een jaarlijkse recognitie van 30 gulden aan de Abdij van Rhijnsburg.

   protocollen Alphen 1779-1781
   inventarisnummer 40
   bladzijde 198
   datum 20-02-1781
   inhoud Trijntje van Veen, weduwe van Johannes Hoogstraten, wonende te Oudshoorn, mede Adrianus Trompert, wonende te Leiderdorp, voor zichzelf en gemachtigd door Jan van Veen en Jeremias van Veen en Dirk Jansz van der Eijk, getrouwd met Jannetje van Veen, allen wonende te Maassluis, procuratie voor schout c.s. aldaar, d.d. 11-12-1780, als erfgenamen van Cornelis Abraham Groen en zijn vrouw Cornelia Pieterse Samson, volgens testament van 26-07-1760 voor de secretaris van Nieuwkoop, verder Teunis Samson, wonende te Nieuwkoop, mede Cornelis Jansz Driehuijzen met procuratie van Neeltje Jacobs Samson, mede van Nieuwkoop, procuratie voor de secretaris van Nieuwkoop d.d. 16-10-1780, mede nog met procuratie van Pieter Samson, wonende te Boskoop, procuratie voor Jan van der Snoek, notaris te Boskoop van 14-02-1781. Van de erfdeling zijn Rooms Katholieken buiten gesloten. Nog Adrianus Trompert en Pieter Jansz Lugtenburg als voogden over Pieter van Veen. Zij verkopen aan Klaas Stortenbeker Az, Daniël Vergunst Dz, en Gijsbert Kop, wonende te Aarlanderveen, Jan Voorbij, Laurens Rijneveld en Jan van Wijk, wonende te Alphen, een huis, erf, schuur en zomerhuis in de Steekt, in de Vinkebuurt tussen Hoge Rijndijk en Rijn, belend ten oosten Cornelis Bosman, ten westen het volgende huis. Nog een huis, erf en schuurtje, belend ten oosten het vorige huis, ten westen Hendrik van Os. Nog een huis, erf, schuurtje en schuitenhuis aldaar, belend ten oosten Hendrik Os, ten westen Jan Ozij. Koopsom 1.642 gulden.

   protocollen Alphen 1779-1781
   inventarisnummer 40
   bladzijde 215v
   datum 22-05-1781
   inhoud Cornelia van der Pauw, weduwe van Barend Vergunst Gz, wonende te Alphen, Jan Vergunst, wonende te Oudshoorn, Daniël Vergunst, wonende te Aarlanderveen, Frans en Simon Binnendijk, wonende te Valkenburg, als voogden, (zie folio 211v) verkopen aan Cornelis van Rijn, wonende te Alphen, een pannen- en estrikbakkerij met ovens, blokken, kleimolen, schuur, stalling c.a. met woonhuis in Alpherhoorn, strekkend van de Hoge Rijndijk tot aan de Rijn, belend ten oosten Teunis Peeterse, ten westen Johannes van Bergen van der Gijp. Koopsom 6.505 gulden.

   protocollen Alphen 1779-1781
   inventarisnummer 40
   bladzijde 217v
   datum 22-05-1781
   inhoud Cornelia van der Pauw, weduwe van Barend Vergunst Gz, wonende te Alphen, Jan Vergunst, wonende te Oudshoorn, Daniël Vergunst, wonende te Aarlanderveen, Frans en Simon Binnendijk, wonende te Valkenburg, als voogden, (zie folio 211v) verkopen aan Teunis Tuithof, wonende te Alphen, een bouwhuis, berg en zomerhuis met 11 morgen 200 roeden wei- als hooiland, hiervan 8 morgen 200 roeden in de Steekt met het huis, strekkend uit de Rijn over de Rijndijk tot de Toegangskade, belend ten oosten Gerrit Verbeek, ten westen Arij de Jong en 3 morgen in het Rijneveld, waarvan 1 morgen, belend ten oosten Gerrit Verbeek, ten westen de volgende 2 morgen, belend dezelve ten oosten het voorgaande perceel van 1 morgen, ten westen het Duitse Huis te Utrecht. Koopsom 3.050 gulden.
   vervolg a folio 220. 22-05-1781. Teunis Tuithof is schuldig aan Johannes Bartels, wonende te Aarlanderveen Lage Zijde, een bedrag van 2.000 gulden. Gesteld onderpand: bovengenoemde onroerende goederen. Geroijeerd door de erfgenamen van Teunis Tuithof en Aaltje Pieterse Ket op 19-03-1793.

   protocollen Alphen 1779-1781
   inventarisnummer 40
   bladzijde 224v
   datum 22-05-1781
   inhoud Cornelia van der Pauw, weduwe van Barend Vergunst Gz, wonende te Alphen, Jan Vergunst, wonende te Oudshoorn, Daniël Vergunst, wonende te Aarlanderveen, Frans en Simon Binnendijk, wonende te Valkenburg, als voogden, (zie folio 211v) verkopen aan Dirk Munnik en Willem van der Mark, beiden wonende te Alphen, 5 morgen 566 roeden weiland in de polder achter de Kerk, strekkend van de Rijndijk tot het land van Jan Ploos van Amstel, belend ten oosten Ploos voornoemd, ten westen Gijsbert Dirk Casius. Koopsom 2.500 gulden.

   protocollen Aarlanderveen 1781-1784
   inventarisnummer 23
   bladzijde 71v
   datum 16-06-1781
   inhoud Henricus Hollingerus van Lansbergen, procureur voor de vierschaar van Rijnland, met procurarie van 14-06-1781 van Cornelia van der Paauw, weduwe van Barend Vergunst, in leven meesterpannenbakker te Alphen, Jan Vergunst te Oudshoorn, Daniel Vergunst te Aarlanderveen, Frans en Simon Binnedijk te Valkenburg, bij akte van 30-11-1780 door het gerecht van Alphen, gestelde voogden over de minderjarige kinderen van Barend Vergunst, die getrouwd was met Cornelia van der Pauw, verkopen aan Hendrik van Oorde te Aarlanderveen een perceel wei- als hooiland in de Zuideinderpolder van Aarlanderveen, groot 4 morgen 300 roeden, strekkend uit de Rijn tot het volgende perceel, belend ten oosten Egbert Ruijs en Maarten Vork en ten westen Arij Turkenburg; nog een perceel wei als hooiland met een houtbosje, verongeld voor 5 morgen 1 hond, strekkend uit de Molenwetering tot het voorgaande perceel, belend ten noorden de kinderen van Jan Ariensz van Wieringen en ten westen Gerrit Theense Kapel en Arij Turkenburg. Koopsom 2.800 gulden.

   protocollen Aarlanderveen 1781-1784
   inventarisnummer 23
   bladzijde 73
   datum 16-06-1781
   inhoud Grietje Verhagen, weduwe van Cornelis Stortenbeker te Aarlanderveen aan de Lage Zijde van de Rijn, verkoopt aan Daniel Vergunst, Jan Voorbij en Pieter Cornelisz Schoonhoven, allen te Aarlanderveen aan de Lage Zijde van de Rijn, een nieuwe pijp- en pottenbakkerij, lang 116 voet, breed 124 voeten, met een oven, pak- en werkhuizen, ruime zolders, twee grote turfschuren en erf met groot woonhuis aan de Lage Zijde van de Rijn onder Aarlanderveen, kohiernr. 292, strekkend van de dijk tot in de Rijn, belend ten zuiden Cornelis Clant c.s. en ten noorden Willem Rhijnsburger. Koopsom 2.565 gulden.

   protocollen Aarlanderveen 1781-1784
   inventarisnummer 23
   bladzijde 160v
   datum 07-05-1782
   inhoud Daniel Vergunst, Pieter Cornelisz Schoonhoven, beiden te Aarlanderveen en Jan Voorbij te Alphen verkopen aan Cornelis Plomp te Aarlanderveen een huis en erf te Aarlanderveen aan de Lage Zijde van de Rijn, kohiernr. 292, strekkend van de dijk tot in de Rijn, belend ten zuiden Cornelis Clant c.s. en ten noorden Willem Rhijnsburger. Koopsom 1.600 gulden.
   vervolg a folio 161v. 07-05-1782. Cornelis Plomp te Aarlanderveen is 800 gulden schuldig aan Dirk Turkenburg te Aarlanderveen. Gesteld onderpand: bovengenoemd huis en erf aan de Lage Zijde tegenover Alphen. Geroijeerd 10-06-1784.

   protocollen Zwammerdam 1779-1791
   inventarisnummer 30
   bladzijde 44v
   datum 14-02-1783
   inhoud Jan Pellen, wonend te Zwammerdam en Jan Oostrum, wonend te Willige Langerak, als voogden over de minderjarige erfgenamen, nagelaten door Simon Gerritsz van Vliet en Catharina de Veerman, echtelieden, wonend te Zwammerdam, volgens akte voor Daniël van Beeke, notaris te Reeuwijk, d.d. 01-02-1760 en nadere akte van 07-06-1782 voor notaris Nicolaas Teijsse te Zwammerdam, verkochten na veiling op 13-11-1782 aan Bouwe van Wijk, wonend te Alphen, Daniël Vergunst en Gijsbert Kop, beiden wonend onder Aarlanderveen, een hofstede of huismanswoning, genaamd "Buijtendorp", bestaande uit huis en erf, stal, berg en schuur in de Binnenpolder, met 13 morgen 250 roeden wei- en hooiland, strekkend van de Rijndijk tot de Dammekade, belend ten zuiden het land van Pieter Moerkerk en de kinderen van Arij van der Maan en ten noordwesten van de Rijndijk de oude Kerklaan, tot de schutting van de plaats van de heer Gimbjaume(?) Alvarez en de verdere landen. Koopsom 7365 gulden.

   protocollen Zwammerdam 1779-1791
   inventarisnummer 30
   bladzijde 61v
   datum 09-02-1784
   inhoud Jan Cockuijt, wonend te Zwammerdam, verkoopt aan Gijsbert Kop en Daniël Vergunst, wonend te Aarlanderveen, mede Bouwe van Wijk, wonend te Alphen, een wagenhuis en pakhuis met erf, strekkend van de straat tot in de Kuil, belend ten westen de Steenwijk en ten oosten de gemene Buurwijk en Jacobus van Vliet; nog een deel van een erf op de banscheiding van Zwammerdam en Alphen, strekkend van de Rijndijk tot in de Kuil, belend ten zuiden "dese jurisdictie" en ten noorden de Steenwijk. Laatste eigendomsbrief van 21-03-1766. Koopsom 900 gulden.

   protocollen Aarlanderveen 1784-1789
   inventarisnummer 24
   bladzijde 156v
   datum 31-01-1786
   inhoud Arij van Breda, enige zoon van Jacobus van Breda te Zwammerdam, verkoopt aan Daniel Vergunst te Aarlanderveen aan de Lage Zijde van de Rijn een boerenwoning als huis, berg, schuur en erf met bijbehorend land aan de Lage Zijde van de Rijn in de Kortsteekterpolder, kohiernr. 286, groot 5 morgen 100 roeden, strekkend van de Rijndijk tot de Molenwetering, belend ten zuiden en noorden de koper. Koopsom 5.300 gulden.

   protocollen Alphen 1784-1786
   inventarisnummer 42
   bladzijde 165v
   datum 16-05-1786
   inhoud Klaas Stortenbeeker Azn, Daniel Vergunst en Gijsbert Kop, alen wonende te Aarlanderveen Lage Zijde, Lourens Rijneveld en Jan van Wijk Eeuwoutsz, beiden wonende te Alphen, samen nog optredend mede voor Jan Voorbij, wonende te Langeraar, verkopen aan Gerrit Lugtenburg, wonende in de Steekt, een huis en erf, schuur en zomerhuis in de Vinkebuurt in de Steekt, strekkend van de Rijndijk tot de Rijn, belend ten oosten de erven Cornelis Bosman, ten westen het volgende huis. Nog een huis en erf, staande als het vorige, belend ten oosten het vorige huis, ten westen de weduwe van Hendrik van Os. Nog een huis, erf, schuur en schuitenhuis, staande als het vorige, belend ten oosten de weduwe van Hendrik van Os, ten westen Jan Ozij. Koopsom 1.300 gulden.
   vervolg a folio 166v. 16-05-1786. Gerrit Lugtenburg is schuldig aan Gerrit Tijse Lamberts, wonende te Zwammerdam, een bedrag van 700 gulden. Gesteld onderpand: bovengenoemde onroerende goederen. Geroijeerd 03-05-1787.

   protocollen Alphen 1786-1790
   inventarisnummer 43
   bladzijde 38v
   datum 24-05-1787
   inhoud Dirk Doeff, wonende te Alphen, verkoopt aan Daniel Vergunst, Jan Berk, Harmen Meurs en Willem Stortenbeeker een huis en erf in Alpherhoorn, strekkend van de Hoge Rijndijk tot in de Rijn, belend ten oosten en westen de kopers. Koopsom 1.500 gulden.

   protocollen Alphen 1786-1790
   inventarisnummer 43
   bladzijde 92
   datum 06-03-1789
   inhoud Daniel Vergunst Dz en Gijsbert Kop, wonende te Aarlanderveen Lage Zijde, verkopen aan Bouwe van Wijk Dirksz 2/3 deel van 9 morgen land in de Steekt, strekkend van de Wagenweg tot de Toegang, belend ten oosten de verkopers en koper, ten westen de koper. Koopsom 2.200 gulden.

   protocollen Zwammerdam 1779-1791
   inventarisnummer 30
   bladzijde 173v
   datum 14-01-1791
   inhoud Gijsbert Kop en Daniël Vergunst, wonend te Aarlanderveen, verkopen aan Bouwe Dirksz van Wijk, wonend te Alphen, 2/3 deel in 3 morgen land in de Binnenpolder, belend ten oosten Jan Dionijs Virulij, ten westen de koper, ten zuiden de Dammekade en ten noorden de woning en landen van Arie Manshoop. Het andere 1/3 deel is van de koper. Koopsom 600 gulden

   protocollen Zwammerdam 1779-1791
   inventarisnummer 30
   bladzijde 183v
   datum 13-05-1791
   inhoud Gijsbert Kop en Daniël Vergunst, beiden van Aarlanderveen en Bouwe van Wijk, wonend te Alphen, verkopen aan mr. Adrianus Justinus van Ravesteijn, bewindhebber der VOC ter kamer van de Maze, een huismanswoning, erf, berg, schuur en zomerhuis met 1 morgen 70 roeden land, strekkend van de Rijndijk tot de nog uit te "kleiene" landen, belend ten noorden de Oude Kerklaan en akkertjes en ten zuiden Jan Dionijs Virulij; nog drie akkertjes, groot 140 roeden, belend ten zuiden voornoemd erf, ten oosten de Kerklaan en ten noorden de koper; nog 10 morgen 267 roeden land, strekkend van voornoemd erf tot Bouwe van Wijk, belend ten zuiden Jan Dionijs Virulij en ten noorden de koper en Bouwe van Wijk. Laatste eigendomsbrief van 14-02-1783. Koopsom 9800 gulden.
   vervolg a folio 185. 13-05-1791. Schuldbrief van voorgaande koop, groot 8000 gulden. Geroijeerd 16-09-1798.

   protocollen Aarlanderveen 1790-1800
   inventarisnummer 25
   bladzijde 177v
   datum 19-02-1793
   inhoud Pieter Beukers aan de Lage Zijde van de Rijn van Aarlanderveen verkoopt aan Daniel Vergunst twee huizen en erven naast elkaar gelegen aan de Lage Zijde, kohiernrs. 312 en 312A, strekkend van de Herenstraat tot Dirk Turkenburg, belend ten zuiden deze Turkenburg en ten noorden de weduwe van Dirk Piek. Koopsom 1.100 gulden.

   protocollen Alphen 1795-1798
   inventarisnummer 45
   bladzijde 22
   datum 07-03-1796
   inhoud EXTRACT. Deling der nalatenschap van Dirk Dirksz Kalkoven, overleden te Oudshoorn op 26-10-1774, welke goederen moeten worden verdeeld onder de kinderen van zijn overleden zoon Willem Kalkoven volgens testament voor Pieter Hubertus Pla, notaris te Leiden op 17-08-1765. Grietje Kalkoven, Geertje Kalkoven, Dirk Kalkoven, Marijtje Kalkoven, Antje Kalkoven, ieder voor 1/9 deel, als kinderen van Willem Kalkoven en Marijtje Willemsdr Broekhuizen. Leendert Kalkoven, Neeltje Kalkoven, Jacob Kalkoven en Matigje Kalkoven, mede ieder voor 1/9 deel, kinderen van voornoemde Willem Kalkoven en Maria van Leeuwen. Antje Kalkoven ontvangd voor haar 1/9 deel: ¼ deel in een huis, erf, berg, schuren en landerijen, groot 38 morgen 248 roeden in Alpherhoorn, strekkend uit de Rijn tot aan Cornelis Willemsz Rijnsburger, belend ten oosten Dirk Schenkeveld c.s., ten westen Harmen Meurs en Daniel Vergunst. Mede erfgenamen, ieder voor ¼ deel, van dit huis zijn volgens akte voor Henricus Hollingerus, notaris te Oudshoorn, d.d. 25-09-1775, Daniel Vergunst, weduwnaar van Grietje Kalkoven, wonende te Aarlanderveen, Harmen Meurs getrouwd met Geertje Kalkoven en Dirk Kalkoven.
   plaatsnaam Alphen

   protocollen Alphen 1795-1798
   inventarisnummer 45
   bladzijde 48
   datum 09-08-1796
   inhoud Jan Gerritsz Kraan, wonende te Alphen als erfgenaam van zijn vader Gerrit Kraan, verkoopt aan Daniel Vergunst, wonende te Aarlanderveen Lage Zijde, 3 morgen land in het Rietveld, strekkend van de Nieuwedijk tot de Burggooi, belend ten oosten Gijsbert Toornvliet, ten westen Jacobus Koenekoop. Koopsom 725 gulden.

   protocollen Aarlanderveen 1801-1804
   inventarisnummer 26
   bladzijde 295v
   datum 13-03-1804
   inhoud Extract. Verdeling van de nalatenschap van Daniel Vergunst, die woonde te Aarlanderveen aan de Lage Zijde van de Rijn, overleden 07-03-1802. Deling van de nalatenschap bij akte 21-11-1803. Erfgenamen zijn Maartje van Rijn, weduwe van Daniel Vergunst, zoon Daniel Vergunst, Barbera Vergunst, getrouwd met Cornelis van Capelle, Willem Vergunst, Marijtje Vergunst, getrouwd met Dirk van Doorn en. Dirkje en Maartje Vergunst, kinderen van voornoemde Maartje van Rijn. Maartje van Rijn behoudt in eigendom: het adelijk huis genaamd "Beerendrecht" met huismanswoning, berg, schuur, stalling, boomgaard en uiterdijk, met landerijen in de Kortsteekterpolder onder Aarlanderveen, verongeld voor 33 morgen 377 roeden, waarvan 20 morgen 46 roeden is strekkend met de uiterdijk van het jaagpad tot in de wetering en 1 morgen 500 roeden van de wetering tot in de Noordsloot, mede met vijf stukken, verongeld voor 11 morgen 431 roeden van de Noordsloot tot de erfgenamen van Willem Cornelis Rijnsburger, het geheel belend ten oosten de erven van Rijnsburger en ten westen deels deze erven en deze boedel. Mede met bepaalde rechten als zwanendrift en smallenen gegeven in de oude leenbrieven, als mede het contract van 02-07-1742 tussen de heer van Voshol en Johan Sebastiaan IJpelaar, heer van Vileers en Beerendrecht. Zijnde 18 morgen in de Kortsteekterpolder leenroerig aan de Abdij van Rijnsburg, belast met 30 gulden jaarlijks aan de Abdij en met 9 gulden 5 stuivers aan het gasthuis van Leiden. Daniel Vergunst komt toe, een huis en erf met een pannen- en estrikbakkerij, stalling en loodsen met nog zes woonhuizen aan de Lage Zijde van de Rijn onder Aarlanderveen, strekkend van de Rijndijk tot in de Rijn, belend ten oosten het jaagpad en ten westen Hermanus Ravenschot; nog een perceel land met het estrikwerk daarop staand, tegenover vorig perceel, in de Kortstekerpolder, verongeld voor 5 1/2 morgen, strekkend van de Lage Rijndijk tot de Molenwetering, belend ten westen het land van de woning den Ark en ten oosten het land van de woning Beerendrecht; nog een dito perceel aldaar, een sniep, verongeld voor 1 morgen 400 roeden, strekkend van vorig perceel tot de Noordsloot, belend ten oosten het land van de woning Beerendrecht en ten westen de eindeling stukken van Cornelis Graauw. De oorspronkelijke akte is van 04-01-1804.
   plaatsnaam Aarlanderveen

   repertorium Koudekerk aan den Rijn 1814-1816
   inventarisnummer 5236
   aktenummer 13
   bladzijde 3
   datum 21-09-1814
   inhoud Roeland van Wijk, koster te Woerden, en Leendert Kalkoven, openbaar notaris te Oudshoorn, in kwaliteit als voogden over de kinderen van Daniel Vergunst, machtigen Johannes Leembruggen en Gerrit Jurrians Ludeling, kooplieden, beide wonende te Amsterdam, tot het tekenen van afschrijvings- en fournissementbiljetten, nodig voor het transporteren van ingeschreven kapitaal op het Grootboek.
  Persoon-ID I19846  groeneveld
  Laatst gewijzigd op 14 mei 2022 

  Vader Daniël Vergunst,   ged. 10 feb 1704, Alphen Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatieovl. Ja, datum echter onbekend (Leeftijd ~ 43 jaar) 
  Moeder Barbara Stortebeker,   ged. 10 nov 1707, Alphen Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatieovl. Ja, datum echter onbekend (Leeftijd ~ 44 jaar) 
  Huwelijk 18 dec 1735  Alphen Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie 
  Gezins-ID F8075  Gezinsblad  |  Familiekaart

  Gezin 1 Grietje Kalkoven,   ged. 3 jul 1747, Oudshoorn Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatieovl. 13 dec 1774, Aarlanderveen Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie (Leeftijd ~ 27 jaar) 
  Huwelijk 24 mrt 1765  Oudshoorn Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie 
  Type: civil 
  Kinderen 
   1. Daniël Vergunst,   ged. 13 jul 1766, Aarlanderveen Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatieovl. 3 jun 1805, Alphen Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie (Leeftijd ~ 38 jaar)
   2. Willem Vergunst,   ged. 17 apr 1768, Alphen Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatieovl. 23 sep 1814, Aarlanderveen Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie (Leeftijd ~ 46 jaar)
   3. Barbara Vergunst,   ged. 22 okt 1769, Alphen Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatieovl. 16 apr 1811, Oudshoorn Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie (Leeftijd ~ 41 jaar)
   4. Marijtje Vergunst,   geb. 14 dec 1771, Alphen Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatieovl. 25 mrt 1812, Mijdrecht Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie (Leeftijd 40 jaar)
   5. Dirk Vergunst,   geb. 26 sep 1773   ovl. Ja, datum echter onbekend (Leeftijd ~ 5 jaar)
  Gezins-ID F8089  Gezinsblad  |  Familiekaart

  Gezin 2 Maartje van Rhijn,   ged. 7 feb 1751, Alphen Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatieovl. 6 apr 1830, Oudshoorn Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie (Leeftijd ~ 79 jaar) 
  Huwelijkstoestemming 17 dec 1775  Alphen Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie 
  • DTB 29, folio 42:
   acte: 1-12-1775
   brgom: Daniel Vergunst, wr ega van Grietje Kalkoven
   bruid: Maartje van Rijn, jd bijde wo Alphen
   huwelijk; 17-12-1775 te Alphen
   opm.: zie ook trouwboek 8-3-1765, doopboek 27-4-1777
  Kinderen 
   1. Teunis Vergunst,   geb. 25 apr 1777   ovl. 9 nov 1814, Aarlanderveen Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie (Leeftijd 37 jaar)
   2. Barend Vergunst,   geb. 7 okt 1778   ovl. Ja, datum echter onbekend (Leeftijd ~ 0 jaar)
   3. Magteltje Vergunst,   ged. 16 jul 1780, Alphen Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatieovl. Ja, datum echter onbekend (Leeftijd ~ 0 jaar)
   4. Barend Vergunst,   ged. 30 sep 1781, Alphen Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatieovl. Ja, datum echter onbekend (Leeftijd ~ 0 jaar)
   5. Dirkje Vergunst,   ged. 8 jan 1783, Alphen Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatieovl. 7 feb 1813, Oudshoorn Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie (Leeftijd ~ 30 jaar)
   6. Maartje Vergunst,   ged. 10 apr 1785, Alphen Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatieovl. 16 jan 1861, Oudshoorn Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie (Leeftijd ~ 75 jaar)
   7. Leendert Vergunst,   ged. 11 mrt 1787, Alphen Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatieovl. Ja, datum echter onbekend (Leeftijd ~ 1 jaar)
   8. Neeltje Vergunst,   geb. 7 mei 1788   ovl. Ja, datum echter onbekend (Leeftijd ~ 0 jaar)
   9. Leendert Vergunst,   geb. 29 jul 1790   ovl. Ja, datum echter onbekend (Leeftijd ~ 0 jaar)
   10. Leendert Vergunst,   geb. 2 dec 1791   ovl. Ja, datum echter onbekend (Leeftijd ~ 0 jaar)
  Gezins-ID F8110  Gezinsblad  |  Familiekaart