Meerten Meurs

Mannelijk 1707 - 1766  (~ 58 jaar)


Persoonlijke informatie    |    Media    |    Alles

 • Naam Meerten Meurs 
  Roepnaam Maarten Pietersz 
  Doop (CHR) 13 nov 1707  Oudshoorn Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie 
  • DTB 47, folio 124
   doop: 13-11-1707 dopeling: Meerten
   vader: Pieter Cornelisz Meurs; moeder Aaltje Hermensz van Oenen
   getuige: Geertrje Jacobz van der Hans
  Geslacht Mannelijk 
  FACT 1755 
  weesman 
  • van Alphen
  Beroep pannenbakker 
  Referentienummer Mu01 
  Recordnummer 19896 
  Overlijden 20 mei 1766  Alphen Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie 
  • DTB 30, folio 44
   begraven 20-5-1766
   overleden Maarten Meurs, in de kerk begraven op grafnr. 243
  Aantekeningen 
  • bij foto:
   Situatie in de jaren zestig van de twintigste eeuw van de bedrijfsgebouwen van de firma Oosthoek, gezien vanaf de kant van de Rijn. Aan de linkerkant is een gedeelte te zien van de voorgevel van de directeurswoning.


   De pannenbakkerij van de familie Oosthoek in Alphen.

   In de gemeente Alphen, oftewel aan de hoge zijde van de Rijn, lagen tot ver in de twintigste eeuw vijf pannenbakkerijen. De jongste was de uit de negentiende eeuw daterende pannenbakkerij van Jan Karel van Leeuwen in de huidige Emmalaan. Veel oudere pannenbakkerijen waren gevestigd in de Hoorn. Ter hoogte van het huidige Avifauna waren twee pannenbakkerij redelijk dichtbij elkaar gevestigd. De oudste wordt al in 1598 genoemd en de andere in 1667. De vierde pannenbakkerij lag bij de buitenplaats Hoogerwal en wordt voor de eerste keer vermeld in 1687. Deze pannenbakkerijen bleven bestaan tot het begin van de twintigste eeuw. De jongste pannenbakkerij, die meer dan anderhalve eeuw in bezit was van de familie Oosthoek, bleef tot de jaren zeventig van de twintigste eeuw in bedrijf.

   De pannenbakkerij van de firma Oosthoek werd gesticht door Maerten Pietersz Meurs. De in Koudekerk wonende Jan Gerritsz Meurs kocht in 1720 van de Alphense schout Adriaan Rosenboom en zijn zuster Anna voor 1.840 gulden een stuk land. Maerten Meurs liet op het perceel land tussen 1720 en 1725 een pannenbakkerij bouwen. Pieter Meurs, waarschijnlijk de zoon van Maerten Pietersz, wordt in 1785 als eigenaar genoemd en na het overlijden van zijn weduwe, Geertje Stortenbeker, werd de onverdeelde helft van het bedrijf in 1795 getaxeerd en gewaardeerd op 4.250 gulden. De executeurs-testamentair van Geertje verkochten de pannenbakkerij met huis, erf, twee kampen land en een arbeidershuis in 1797 aan Johannes Elisa Goetzee voor 13.650 gulden. Goetzee verkocht het bedrijf al een jaar later aan Michael van der Meersch. Hij legde er 600 gulden op toe, want Van der Meersch betaalde 5.040 gulden kontant en nam een bestaande schuld van 8.000 gulden op het bedrijf over. Van der Meersch verdiende acht jaar later wel behoorlijk op de transactie. Hij verkocht het bedrijf in 1806 aan Theodora Elisabeth Boon voor 14.880 gulden en 8 stuivers. Enkele jaren na de aankoop door Theodora Elisabeth Boon bleek zij het bedrijf samen met haar man Lukas Boon te voeren. Lukas, van beroep pannenbakker, noemde Theodora Elisabeth in 1812 zijn “firmante”. Enkele jaren later werd de pannenbakkerij publiek geveild, waarbij de Koudekerkse pannenbakker Arie van Rijn de hoogste bieder was met 3.600 gulden. Het bod was voor de verkopers blijkbaar te laag, want de verkoop werd opgehouden. Na het overlijden van zijn vrouw verkocht Lucas Boon het bedrijf in 1821 aan Hendrik Cannegieter. De pannenbakkerij wordt dan vermeldt als “eene extra gelegene en welingerigte vanouds vermaarde pannebakkerij met deszelfs ovenhuis, waarvan sedert eenige jaren de ovens aanmerkelijk vernieuwd zijn”. Bij de pannenbakkerij behoorden een woonhuis, tuintje, ruime koe- en paardenstallen, arbeiderswoning, loodsen en wagenhuis. Ook het daarnaast gelegen “hecht, sterk, extra drooge heerehuizinge” met twee behangen kamers, drie woonhuizen, een aantal percelen weiland en een perceel bosland veranderden van eigenaar. Dat gold ook voor de gereedschappen waaronder de kleistaal, twee paarden, 5 à 6.000 Nederlandse of 10 à 12.000 oude ponden hooi en een baggerschouw. De gereedschappen met wat daarbij hoorde werd voor 800 gulden overgenomen. Bovendien moest de koper de afspraken met het werkvolk nakomen. Hendrik Cannegieter werd voor 12.500 gulden de nieuwe eigenaar. Twee jaar later, in november 1823, werd de Alphense bouwman Maarten Oosthoek de nieuwe eigenaar.
   De in Boskoop geboren Maarten Oosthoek was bijna 39 jaar oud toen hij de pannenbakkerij kocht. Hij was de eerste van vijf generaties Oosthoek, die gedurende bijna anderhalve eeuw bij het bedrijf betrokken zouden zijn. Maarten overleed in Alphen op 7 april 1867. Van de kinderen van Maarten werd alleen de zoon Arie, geboren in 1816, pannenbakker. Arie woonde de eerste jaren van zijn huwelijk in Aarlanderveen aan de Lage Zijde van de Rijn. Pas in de loop van de jaren zestig van de negentiende eeuw verhuisde hij met zijn gezin naar Alphen.
   Hij nam het bedrijf van zijn vader over. Onder zijn leiding werd het bedrijf uitgebreid met de fabricage van cement. De nieuwe bedrijfstak bestond in ieder geval al in 1881, toen een werkplaats voor de cementfabriek werd gebouwd. In 1914 werd de betonfabriek verzelfstandigd en kreeg de naam “de Hoorn”.
   Ten gevolge van de opname van zoon Pieter Jan Oosthoek in het bedrijf, werd de bedrijfsnaam veranderd in Oosthoek & Zoon. De naam bleef ook bestaan nadat vader Arie op 17 februari 1890 overleed.
   Tijdens het directeurschap van Pieter Jan vierde het bedrijf in 1923 het honderdjarig bestaan. Op dat moment hadden de bedrijfsterreinen een oppervlakte van twee hectaren en was het één van de grootste dakpanproducenten van Nederland.
   Pieter Jan overleed in 1940. Al eerder was zijn zoon Arie, de vierde generatie, in de vennootschap opgenomen en was het bedrijf in de jaren dertig omgezet in een Naamloze Vennootschap. Arie’s zoon Piet Jan was ook bij het bedrijf betrokken tot hij tijdens de Tweede Wereldoorlog in een concentratiekamp gevangen werd gezet en in januari 1945 overleed.
   Het gehele fabrieksterrein met verschillende woonhuizen, met een gezamenlijke oppervlakte van ruim vijf hectare, werd in 1972 door de toenmalige eigenaar, "Betonindustrie Alpan N.V."verkocht aan de gemeente Alphen aan den Rijn. De opstallen werden gesloopt en in de jaren daarna verrezen op het terrein woningen, die nu bekend staan als het “Groene dorp”.
   De familie Oosthoek was al eerder uit Alphen aan den Rijn vertrokken. In 1956 verruilde zij Alphen aan den Rijn als woonplaats voor Oegstgeest. Daar overleed Arie Oosthoek, de laatste van de familie Oosthoek die bij het bedrijf betrokken was, in 1959.   Streekarchief Rijnlands Midden:

   protocollen Alphen 1739-1745
   inventarisnummer 33
   bladzijde 23v
   datum 22-02-1740
   inhoud Jeremias Pluijmejoen, wonende te Aarlanderveen Lage Zijde, verkoopt aan Jan Beusekom, wonende te Alphen, een huis en erf in het Noordeinde van Alphen, strekkend van de Heerestraat tot Jacobus Schoonhooven, belend ten zuiden Jan Blom c.s., ten noorden Jan Grevers. Koopsom 1.315 gulden.
   vervolg a folio 24v. 22-02-1740. Jan Beusekom, geassisteerd met zijn vader Pieter Beusekom, is schuldig aan Aaltje Jansdr Donker, weduwe van Jan Gerritsz Meurs en Maarten Pietersz Meurs, beiden wonende te Alphen, een bedrag van 1.000 gulden. Gesteld onderpand: bovengenoemd huis en erf in het Noordeinde van Alphen. Schuld geroijeerd 02-12-1751.
   plaatsnaam Alphen

   protocollen Alphen 1739-1745
   inventarisnummer 33
   bladzijde 148v
   datum 11-05-1744
   inhoud Sijmon van Leeuwen, Willem Ket, getrouwd met Marritje van Leeuwen, mede opkomend voor Gerrit van Leeuwen en Jan van Leeuwen, kinderen van Cornelis Sijmonsz van Leeuwen, mede Sijmon van Leeuwen en Willem Ket voorn. en Jan Albertsz Blom als executeurs van voorn. Cornelis Sijmonsz, verkopen aan Maarten Pieter Meurs, wonende te Alphen, een perceel teelland, groot 2 morgen 339 roeden in de polder achter de Kerk, belend ten oosten de koper, ten westen Cornelis Baane Hogerwerff, ten zuiden Willem Ferdinand Carrij, Lord Hunsdon, ten noorden Barend Vergunst. Koopsom 805 gulden.
   plaatsnaam Alphen

   protocollen Alphen 1739-1745
   inventarisnummer 33
   bladzijde 187
   datum 23-12-1744
   inhoud Adriaen Roosenboom verkoopt aan Sijmon van der Giesen en Maarten Pieter Meurs, beiden wonende te Alphen, 1 morgen 150 roeden houtakkers in de polder achter de Kerk, belend ten oosten en noorden de weduwe Coomans, ten westen de ambachtsheer van Alphen, ten zuiden mylord Honsdon. Koopsom 731 gulden 10 stuivers.
   plaatsnaam Alphen

   protocollen Alphen 1745-1752
   inventarisnummer 34
   bladzijde 187v
   datum 07-07-1751
   inhoud Cornelis Muserie verkoopt aan Maarten Pietersz Meurs 1 morgen 400 roeden hooiland, strekkend van de Nieuwedijk tot het land van Dirk Dirkse Schenkeveld, belend ten oosten Jacobus van Cralingen, ten westen Sijmon van Leeuwen. Koopsom 167 gulden.
   plaatsnaam Alphen

   protocollen Alphen 1752-1759
   inventarisnummer 35
   bladzijde 143v
   datum 08-04-1755
   inhoud Arij van der Does, Jannetje van der Does, weduwe van Cornelis Blaazer, Gerrit van der Does, allen voor zichzelf en optredend voor Arij Baarentsz Loos, getrouwd met Stijntje van der Does, Pieter Snel, getrouwd met Marijtje van der Does, dochter van Hilletje van der Does, mede Dirk van Heijningen als diaken te Koudekerk, die Gerrit Bruijn onderhoudt, nog Jannetje de Bruijn, weduwe van Arij Sebee, mede nog Stoffel IJzerman, Matje IJzerman, meerderjarige, ongetroude dochter, tenslotte nog Arij Klaasz Stortenbeeker en Maarten Meurs, weesmannen van Alphen, als voogden over Matthijs IJzerman, samen erfgenamen van Aafje Stoffelsdr IJzerman, die weduwe was van Arij van Swieten, verkopen aan Philip Hoogenboom, wonende te Aarlanderveen Lage Zijde, een huis en erf in Alphen in de Kerkstraat, strekkend van daar tot Grietje van der Aar, belend ten westen de weduwe van Jan Harderwijk, ten oosten Grietje van der Aar. Koopsom 281 gulden.
   plaatsnaam Alphen

   protocollen Oudshoorn 1754-1759
   inventarisnummer 21
   bladzijde 85
   datum 17-06-1755
   inhoud Dirk Kalkoven verkoopt aan Maarten Meurs de helft en aan Leendert Joosten Spruijt en Teunis van Rijn de andere helft in een partij kleiland in de Grote polder aan de Aar, zijnde het voorste gedeelte van een weer in zijn geheel te verongelden voor 4 morgen 355 roeden, strekkende in zijn geheel uit de Aar tot in de Zegersloot en dus het voorste gedeelte dat verkocht is uit de Aar tot de afpaling toe ter breedte van het gehele weer en te verongelden voor 1 morgen, belend aan de oliemolenzijde Jan Willemse Outshoorn en aan de nieuwe molenzijde de verkoper. De verkoper behoudt vrij overpad. Tijdens de uitaarding moet de verkoper genoegen nemen met de beste mogelijkheid, na de uitaarding moet het overpad weer behoorlijk worden gemaakt. Koopsom 900 gulden en 3 ducaten speldegeld.
   plaatsnaam Oudshoorn

   protocollen Alphen 1752-1759
   inventarisnummer 35
   bladzijde 176
   datum 28-04-1756
   inhoud Marijtje Meurs, weduwe van Sijmon van Leeuwen is schuldig aan Maarten Pietersz Meurs, wonende te Alphen, een bedrag van 1.000 gulden. Gesteld onderpand: een huis, berg, schuur en zomerhuis met 18 morgen land waarvan 12½ morgen in de polder achter de Kerk, belend ten oosten de weduwe van Cornelis Hoogerwerff en mylord Hunsdon, ten westen de heer Ter Borch en Jacob van der Mark, ten zuiden de voornoemde Hunsdon, ten noorden de Rijn. De 5 morgen in het Rietveld, waarvan 2½ morgen strekkend van het Rietveldsepad tot de weduwe Bos, belend ten oosten en westen de voornoemde weduwe Bos. De 3 morgen strekkend van het Rietveldsepad tot de Burggooi, belend ten oosten Maarten Meurs, ten westen Tobias van Klaveren en Jannetje Jacobusdr Ruijs. Schuld geroijeerd 18-05-1757.
   plaatsnaam Alphen

   protocollen Alphen 1752-1759
   inventarisnummer 35
   bladzijde 202
   datum 11-05-1757
   inhoud Gijsbert Vergunst en Maarten Meurs als testamentaire executeurs van de boedel, mede voogden over de minderjarige erfgenamen van arend Vergunst, die weduwnaar was van Maartje Moolenaar, volgens testament voor schout c.s. van Alphen d.d. 01-02-1757, verkopen aan Jacob van der Mark, president-schepen van Alphen, 1½ morgen wei- als hooiland in het Rietveld, strekkend van de Nieuwedijk tot het land van Philip Hoogenboom, belend ten oosten Hoogenboom voornoemd, ten westen de erven Mansvelder. Koopsom 188 gulden.
   plaatsnaam Alphen

   protocollen Alphen 1752-1759
   inventarisnummer 35
   bladzijde 203
   datum 11-05-1757
   inhoud Gijsbert Vergunst en Maarten Meurs als tesramentaire executeurs van de boedel, mede voogden over de minderjarige erfgenamen van wijlen Barend Vergunst die weduwnaar was van Maartje Moolenaar, volgens testament voor Adrianus Feger, notaris te Aarlanderveen d.d. 24-09-1756, verkopen aan Jacoba van Leeuwen, meerderjarig, ongehuwd, wonende te Aarlanderveen Lage Zijde, 2 morgen 120 roeden hooiland in twee percelen; het grootste strekkend van de Nieuwedijk en het kleinste van Willem van Leeuwen, beide tot het land van Claas Cleijwegh, belend ten oosten de weduwe Bos en Willem van Leeuwen, ten westen het volgende perceel. Nog 1 morgen 330 roeden hooiland aldaar, belend ten oosten het vorige perceel, ten zuiden de Nieuwedijk, ten westen Willem van Leeuwen, ten noorden de weduwe Bos. Koopsom 430 gulden.
   plaatsnaam Alphen

   protocollen Alphen 1752-1759
   inventarisnummer 35
   bladzijde 204
   datum 11-05-1757
   inhoud Gijsbert Vergunst en Maarten Meurs als testamentaire executeurs van de boedel, mede voogden over de minderjarige erfgenamen van Barend Vergunst die weduwnaar was van Maartje Moolenaar, volgens testament voor schout c.s. van Alphen d.d. 01-02-1757, verkopen aan Jacob van der Mark, Jacob Pietersz van der Mark en Cornelis Willemsz Rijnsburger, als executeurs van de boedel, mede als voogden over de minderjarige kinderen genaamd Jan en Zuzanna, van Barend Vergunst, weduwnaar van Maartje Moolenaar, volgens testament voor Adrianus Feger, notaris te Aarlanderveen d.d. 24-09-1756, dit ten behoeve van de kinderen, 4 morgen 292 roeden hooiland in de polder achter de Kerk, strekkend van het land van Cornelis Blom tot dat van Arij Klaasz Stortenbeker, belend ten oosten Sijmon Blom en Dirk Jansz van Swieten, ten westen de erven van Arij Jansz van der Mark. Koopsom 1654 gulden.
   plaatsnaam Alphen

   protocollen Alphen 1752-1759
   inventarisnummer 35
   bladzijde 207
   datum 18-05-1757
   inhoud Marijtje Meurs, weduwe van Sijmon van Leeuwen, wonende te Alphen, verkoopt aan Maerten Meurs een huis, berg, schuur, zomerhuis met 18 morgen 140 roeden land, hiervan 12 morgen 336 roeden in de polder achter de Kerk, belend ten oosten Cornelis Hoogerwerf c.s., ten westen de heer Ter Borg en Jacob van der Mark, ten zuiden mylord Hunsdon, ten noorden de Rijn. Nog 5 morgen 500 roeden land in het Rietveld, hiervan 3 morgen 200 roeden belend ten oosten de kopers c.s., ten westen Tobias van Klaveren en Jannetje Ruijs, ten zuiden de Nieuwedijk, ten noorden de Burggooi en 2½ morgen land, belend ten oosten, westen en noorden mevrouw Bos, ten zuiden de Nieuwedijk. Koopsom 3.528 gulden.
   plaatsnaam Alphen

   protocollen Alphen 1752-1759
   inventarisnummer 35
   bladzijde 208
   datum 18-05-1757
   inhoud Gijsbert Vergunst en Maarten Meurs als testamentaire executeurs van de boedel, mede voogden over de minderjarige erfgenamen van Barend Vergunst die weduwnaar was van Maartje Moolenaar, volgens testament voor schout c.s. van Alphen d.d. 01-02-1757, verkopen aan Fredrik Baltze, wonende te Aarlanderveen Lage Zijde, 1 morgen 450 roeden weiland in de polder achter de Kerk, strekkend uit het Kanaal tot de Piswetering, belend ten zuiden Jacobus Koenekoop, ten noorden Dirk Meesters en Jan van der Wilt. Koopsom 880 gulden.
   plaatsnaam Alphen

   protocollen Alphen 1752-1759
   inventarisnummer 35
   bladzijde 209
   datum 18-05-1757
   inhoud Gijsbert Vergunst en Maarten Meurs als testamentaire executeurs van de boedel, mede voogden over de minderjarige erfgenamen van Barend Vergunst die weduwnaar was van Maartje Moolenaar, volgens testament voor schout c.s. van Alphen d.d. 01-02-1757, verkopen aan Jacobus Koenekoop, wonende te Aarlanderveen Lage Zijde, 1 morgen 450 roeden weiland in de polder achter de Kerk, strekkend uit het Kanaal tot in de Piswetering, belend ten zuiden Claas van Blokland, ten noorden Fredrik Baltze. koopsom 880 gulden.
   plaatsnaam Alphen

   protocollen Alphen 1752-1759
   inventarisnummer 35
   bladzijde 210
   datum 18-05-1757
   inhoud Gijsbert Vergunst en Maarten Meurs als testamentaire executeurs van de boedel, mede voogden over de minderjarige erfgenamen van wijlen Barend Vergunst die weduwnaar was van Maartje Moolenaar, volgens testament voor schout c.s. van Alphen d.d. 01-02-1757, verkopen aan Antonij van Beusecom, wonende te Alphen, een huis en erf tussen het dorp en Gouwsluis, strekkend van de Hoge Rijndijk tot in de Rijn, belend ten oosten de heer Verzijden, ten westen Gerrit Valewink, met enkele uitgebreide voorwaarden. Koopsom 525 gulden.
   plaatsnaam Alphen

   protocollen Alphen 1752-1759
   inventarisnummer 35
   bladzijde 211v
   datum 18-05-1757
   inhoud Gijsbert Vergunst en Maarten Meurs als testamentaire executeurs van de boedel, mede voogden over de minderjarige erfgenamen van Barend Vergunst die weduwnaar was van Maartje Moolenaar, volgens testament voor schout c.s. van Alphen d.d. 01-02-1757, verkopen aan Cornelis Jansz Stortenbeeker, Philippus Hoogenboom en Jan Arijsz Ram 9½ morgen zo wei- als hooiland in de Loet in de Steekterpolder, strekkend van de Rijndijk tot de Toegangskade, belend ten oosten de weduwe van Klaas van der Maan c.s., ten westen de weduwe Pape en Bastiaan Ravensberg. Koopsom 1.060 gulden.
   plaatsnaam Alphen

   protocollen Alphen 1752-1759
   inventarisnummer 35
   bladzijde 217
   datum 06-06-1757
   inhoud Gijsbert Vergunst en Maarten Meurs als testamentaire executeurs van de boedel, mede voogden over de minderjarige erfgenamen van Barend Vergunst die weduwnaar was van Maartje Moolenaar, volgens testament voor Adrianus Feger, notaris te Aarlanderveen d.d. 24-09-1756, verkopen aan Jacob Geelgieter, wonende te Alphen, een dubbel huis en erf te Alphen, tussen het dorp en Gouwsluis, strekkend van de Rijndijk tot in de Rijn, belend ten zuiden Dirk Janse van Swieten, ten noorden de heer Verzijden. De huizen zijn genummerd 140 en 141 (kohier der verponding). Koopsom 476 gulden.
   vervolg a folio 219. 06-06-1757. Jacob Geelgieter is schuldig aan Melchior Muller, een bedrag van 476 gulden. Gesteld onderpand: bovengenoemd onroerend goed. Schuld geroijeerd 21-03-1761.
   plaatsnaam Alphen

   protocollen Alphen 1752-1759
   inventarisnummer 35
   bladzijde 268
   datum 04-09-1758
   inhoud Abraham Sassalee, wonende te Aarlanderveen, verkoopt aan Gijsbert Vergunst, Maarten Meurs en Barend Vergunst, wonende onder Alphen en Aarlanderveen, een huis en erf in de Steekt, strekkend van de Hoge Rijndijk tot in de Rijn, belend ten oosten Egbert Belt, ten westen Jan Hendriksz van Heijningen. Koopsom 600 gulden.
   plaatsnaam Alphen

   protocollen Aarlanderveen 1758-1761
   inventarisnummer 17
   bladzijde 15
   datum 12-09-1758
   inhoud Maarten Meurs te Alphen, getrouwd met Maartje Barendsdr Vergunst, eerder weduwe van Klaes Joore Kleijweg, verkoopt aan Abraham Sasselee te Aarlanderveen een huis en erf aan de Lage Zijde van de Rijn, kohiernr. 267, strekkend van de Lage Rijndijk tot het jaagpad, belend ten oosten en westen Klaes Blokland. Koopsom 175 gulden.
   plaatsnaam Aarlanderveen

   protocollen Alphen 1752-1759
   inventarisnummer 35
   bladzijde 276
   datum 30-10-1758
   inhoud Cornelia Spruijtenburg de Haas, weduwe van Cornelis Rijshouwer, wonende te Leiden, verkoopt aan Gijsbert Vergunst, Maarten Meurs en Barend Vergunst, wonende onder Alphen en Aarlanderveen 14 morgen wei- als hooiland, in de Steekt, belend ten oosten Egbert Belt, ten westen Belt voornoemd en Pieter Rademaker, ten zuiden de Toegangskade, ten noorden de Rijndijk. Koopsom 3.650 gulden.
   plaatsnaam Alphen

   protocollen Alphen 1752-1759
   inventarisnummer 35
   bladzijde 297v
   datum 30-03-1759
   inhoud Philip Hoogenboom, wonende te Aarlanderveen Lage Zijde, verkoopt aan Maarten Pietersz Meurs, wonende te Alphen, twee percelen wei- als hooiland in het Rietveld, het ene, groot 3 morgen 200 roeden, strekkend van de Nieuwedijk tot de Spijkerboorse wetering, belend ten oosten de weduwe van Matthijs Steffens, ten westen het volgende perceel en Jacob van der Mark en het andere, groot 2 morgen 250 roeden, strekkend van het land van Jacob van der Mark tot de Spijkerboorse wetering, belend ten oosten het vorige perceel, ten westen Dirk van Leeuwen. Hans Kiekens is op het eerste perceel nog huur schuldig en Jacobus Cornelisz Voorbij op het tweede perceel. Koopsom 800 gulden.
   plaatsnaam Alphen

   protocollen Alphen 1752-1759
   inventarisnummer 35
   bladzijde 309
   datum 03-05-1759
   inhoud Pieter van Schie is schuldig aan Maarten Pietersz Meurs, wonende te Alphen, een bedrag van 400 gulden. Onderpand is een huis en erf op de hoek van de Bruggestraat van Alphen, strekkend van daar tot de Gemenesteeg, belend ten oosten Pieter de Loos, ten westen de Heerestraat. De verkopers mogen tot mei 1760 in het huis wonen, betalen daarvoor 30 gulden huur. Schuld geroijeerd 04-10-1769.
   plaatsnaam Alphen

   protocollen Oudshoorn 1759-1763
   inventarisnummer 22
   bladzijde 32v
   datum 14-05-1759
   inhoud Dirk van der Valk met procuratie van zijn zuster Adriana, verkoopt uit de boedel van hun overleden moeder Adriana Verrijst, weduwe van Jacob van der Valk, aan Maarten Meurs en Gijsbert Vergunst 5 morgen 400 roeden weiland in de Grote polder, strekkend van de Aar tot in de Zegersloot, belend ten oosten Cornelis Rijnsburger en ten westwen de weduwe van Anthonij de Kruijff. De kopers moeten gedogen Lambert van der Wolff, thans eigenaar van de oliemolen aan de Aar, zijn overpad heeft over het gemeenschappelijke hoofd en draai, gelegen even ten oosten van de oliemolen, volgens een contract van 15-10-1757. Koopsom 900 gulden.

   protocollen Alphen 1760-1766
   inventarisnummer 36
   bladzijde 21v
   datum 22-05-1760
   inhoud Gijsbert Vergunst en Maarte Meurs, wonende te Alphen, en Barend Vergunst, wonende te Aarlanderveen, verkopen aan Jan Belt, wonende te Alphen, een huis en erf in de Steekt, strekkend van de Hoge Rijndijk tot in de Rijn, belend ten oosten Egbert Belt, ten westen Jan Hendriksz van Heijningen. Nog 12 morgen land in de Steekt, belend ten oosten Egbert Belt c.s., ten westen Belt voorn. en Pieter Clase Zaal, ten zuiden de Toegangskade, ten noorden de Rijndijk. De verkopers behouden het recht tot afgraven van dit perceel tot 01-05-1771. Koopsom 3.300 gulden. Schuldbrief groot 1.500 gulden, geroijeerd 1768.
   plaatsnaam Alphen

   protocollen Alphen 1760-1766
   inventarisnummer 36
   bladzijde 58
   datum 19-03-1761
   inhoud Pieter de Windt, wonende te Alphen, verkoopt aan Maarten Pieter Meurs, mede wonende te Alphen, een huis en erf in het Noordeinde van Alphen, strekkend van de Hoge Rijndijk tot in de Rijn, belend ten zuiden Julianus Herft en Burger Burgersz, ten noorden Jan van der Wilt. Koopsom 2.500 gulden.
   plaatsnaam Alphen

   protocollen Alphen 1760-1766
   inventarisnummer 36
   bladzijde 59
   datum 19-03-1761
   inhoud Pieter van Schie, wonende te Alphen, met procuratie van Jan Claase Verwoert, verkoopt aan Maarten Pieter Meurs, wonende te Alphen, een huis en erf in de Steekt, strekkend van de Hoge Rijndijk tot in de Rijn, belend ten oosten de Grote Huis- en Diaconiearmen van Alphen, ten westen Jan Verburgh. Koopsom 195 gulden.
   plaatsnaam Alphen

   protocollen Alphen 1760-1766
   inventarisnummer 36
   bladzijde 86v
   datum 06-05-1761
   inhoud Hannis Keijser, getrouwd met Marijtje van der Post, Arij Schats, getrouwd met Jannetje van der Post en Leendert van der Kluft, getrouwd met Geertje Gijse van der Post, mede voorn. Keijser en Schats als voogden over de minderjarige kinderen van Willempje van der Post en Cornelis Kraan, samen nomine uxoris kinderen en kindskinderen van Gijsbert van der Post en Bregje Cornelisdr Onderwater, verkopen aan Maarten Meurs, Sijmon Blom en Gerrit Kraan 18 morgen 425 roeden land in het Rietveld, strekkend van de Dwarskade tot de Nieuwedijk, belend ten oosten Cornelis Rijnsburger, Tobias van Klaveren c.s., en Marijtje Vonk, weduwe van Cornelis Lindenburg, ten westen Pieter Wolseff. Koopsom 1.500 gulden.
   plaatsnaam Alphen

   protocollen Alphen 1760-1766
   inventarisnummer 36
   bladzijde 88v
   datum 06-05-1761
   inhoud Maarten Meurs, Sijmon Blom en Gerrit Kraan verkopen aan Harmen Huijsman 10 morgen 225 roeden land in het Rietveld, strekkend van de Dwarskade tot deels aan de Burggooi, belend ten oosten Cornelis Rijnsburger, ten westen Pieter Wolseff. Koopsom 1.500 gulden.
   plaatsnaam Alphen

   protocollen Alphen 1760-1766
   inventarisnummer 36
   bladzijde 89
   datum 06-05-1761
   inhoud Maarten Meurs, Sijmon Blom en Gerrit Kraan verkopen aan Gijsbert Vergunst en Dirk Vonk 2 morgen 200 roeden hooiland in het Rietveld, strekkend van de Burggooi tot het land van de Weduwe van Cornelis Lindenburg, belend ten oosten Tobias van Klaveren c.s., ten westen Maarten Meurs en Gerrit Kraan. Koopsom 157 gulden 10 stuivers.
   plaatsnaam Alphen

   protocollen Alphen 1760-1766
   inventarisnummer 36
   bladzijde 90
   datum 06-05-1761
   inhoud Sijmon Blom, wonende te Alphen, verkoopt aan Maarten Meurs en Gerrit Kraan 1/3 deel van 6 morgen hooiland in het Rietveld, strekkend van de Nieuwedijk tot de Burggooi, belend ten oosten Gijsbert Vergunst c.s. en de weduwe Lindenburg, ten westen Pieter Wolseff. Koopsom 210 gulden.
   plaatsnaam Alphen

   protocollen Oudshoorn 1759-1763
   inventarisnummer 22
   bladzijde 166
   datum 18-06-1761
   inhoud KOPIE. Procuratie gepasseerd op 30-05-1761 voor schout en schepenen van Alphen. Neeltje Walings van Wormer, weduwe van Willem Willemsz Lelijveld, machtigde haar schoonzoons Jacob van der Mark en Maarten Meurs om te administreren, etc.
   vervolg a folio 167. 18-06-1761. Jacob van der Mark en Maarten Meurs met bovengenoemde procuratie verkopen aan Aaltje Maartense Meurs een huis en erf in de Oostheul, te verongelden het erf voor 50 roeden, strekkende van de Lage Rijndijk of uit de wetering tot Dirk Huijgen de Heer, belend ten oosten de Vaarsloot en ten westen voornoemde De Heer. Koopsom 1.300 gulden.
   plaatsnaam Oudshoorn

   protocollen Alphen 1760-1766
   inventarisnummer 36
   bladzijde 125
   datum 10-03-1762
   inhoud Burgert Burgers, wonende te Alphen en Julianus Herfst, wonende te Aarlanderveen Lage Zijde, verkoopt aan Maarten Meurs, mede wonend te Alphen, twee huizen en erven, naastelkaar liggend even buiten het Noordeinde van Alphen, strekkend van de Rijndijk tot in de Rijn, belend ten zuiden het Kanaal, ten noorden de koper. Koopsom 1.170 gulden.
   plaatsnaam Alphen

   protocollen Oudshoorn 1759-1763
   inventarisnummer 22
   bladzijde 193v
   datum 04-05-1762
   inhoud Extract van het testament van Barend Vergunst, gepasseerd d.d. 24-09-1736 voor notaris Adrianus Feger in Aarlanderveen. Barend was weduwnaar van Maartje Molenaar, wonende aan de Lage Zijde van de Rijn in Aarlanderveen en hij wees aan tot executeurs en voogden zijn zoon Gijsbert Vergunst en schoonzoon Maarten Meurs.
   vervolg a folio 194v. 04-05-1762. Bovengenoemde executeurs verkopen aan Gijsbert Vergunst een derde deel van 2 morgen 4 hond wei- en hooiland in de Grote polder, strekkende uit de Aar tot Aalbert Wervelman c.s., belend ten zuiden Cornelis Willemsz Rijnsburger en ten noorden de volgende partij; nog een derde deel van 2 morgen wei- en hooiland, ook aldaar, strekkend vanaf de Aar tot Gerbert Honkoop, belend ten zuiden de vorige partij en ten noorden Jan Willemsz Outshoorn, waarvan reeds 2/3 deel van de koper is. Prijs 251 gulden.

   protocollen Alphen 1760-1766
   inventarisnummer 36
   bladzijde 165
   datum 11-05-1763
   inhoud Tobias van Kampen, diaken, Willem Slobben, IJsaacq Havenaar en Jan van Velsen armmeesters van de Grote Huisarmen van Alphen, verkopen aan Maarten Meurs, wonende te Alphen, een huis en erf onder Alpherhoorn, strekkend van de Rijndijk tot in de Rijn, belend ten oosten en westen de koper. Hierven zij 450 roeden land belast met een erfpacht die nu de koper toekomt, die getrouwd is met Maartje Barendsdr Vergunst. Koopsom 52 gulden.
   plaatsnaam Alphen

   protocollen Alphen 1760-1766
   inventarisnummer 36
   bladzijde 204v
   datum 22-02-1765
   inhoud Maarten Meurs en Gerrit Kraan, eigenaars van 6 morgen hooiland in het Rietveld, delen dit perceel. Maarten Meurs behoudt 3 morgen, strekkend van de Nieuwedijk tot in de Burggooi, belend ten oosten de weduwe van Cornelis Lindenburg, ten westen de volgende 3 morgen. Gerrit Kraan verkrijgt 3 morgen strekkend van de Nieuwedijk tot in de Burggooi, belend ten oosten het vorige perceel, ten westen Willem van Swieten.
   plaatsnaam Alphen
  Persoon-ID I19896  groeneveld
  Laatst gewijzigd op 16 jan 2018 

  Vader Pieter Meurs,   ged. 25 dec 1667, Oudshoorn Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatieovl. vóór 19 mei 1717 (Leeftijd ~ 49 jaar) 
  Moeder Aeltjen van Oenen   ovl. vóór 4 mei 1733 
  Huwelijk 23 dec 1691  Oudshoorn Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie 
  Gezins-ID F8280  Gezinsblad  |  Familiekaart

  Gezin 1 Geertje Lelieveld,   ged. 28 dec 1710, Oudshoorn Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatieovl. Ja, datum echter onbekend (Leeftijd ~ 43 jaar) 
  Huwelijk 27 mrt 1735 
  Type: civil 
  • DTB 28, folio 98
   acte x-x-1735
   bruidegom Maerten Pietersz Meurs, jm tev Alphen
   bruid Geertje Willems Lelyveld, jd te Outshoorn
   attestatie 27-3-1735
   opm. zie ook doopboek 26-12-1735, trouwboek 23-3-1755
  Kinderen 
   1. Aeltje Meurs,   ged. 26 dec 1735, Alphen Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatieovl. Ja, datum echter onbekend (Leeftijd ~ 62 jaar)
   2. Pieter Meurs,   ged. 4 aug 1737, Alphen Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatieovl. Ja, datum echter onbekend (Leeftijd ~ 45 jaar)
   3. Willem Meurs,   ged. 27 sep 1739, Alphen Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatieovl. Ja, datum echter onbekend
   4. Willem Meurs,   ged. 14 feb 1742, Alphen Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatieovl. Ja, datum echter onbekend
   5. Willem Meurs,   ged. 10 feb 1743, Alphen Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatieovl. Ja, datum echter onbekend (Leeftijd ~ 5 jaar)
   6. Neeltje Meurs,   ged. 17 jul 1746, Alphen Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatieovl. Ja, datum echter onbekend
   7. Willem Meurs,   ged. 26 feb 1749, Alphen Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatieovl. Ja, datum echter onbekend (Leeftijd ~ 0 jaar)
   8. Willemyntje Meurs,   ged. 29 nov 1750, Alphen Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatieovl. Ja, datum echter onbekend (Leeftijd ~ 0 jaar)
   9. Willemyntje Meurs,   ged. 1 apr 1753, Alphen Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatieovl. Ja, datum echter onbekend (Leeftijd ~ 0 jaar)
  Gezins-ID F8114  Gezinsblad  |  Familiekaart

  Gezin 2 Maartje Vergunst,   ged. 8 dec 1707, Alphen Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatieovl. Ja, datum echter onbekend (Leeftijd ~ 61 jaar) 
  Huwelijk 23 mrt 1755  Alphen Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie 
  Type: civil 
  • DTB 28, folio 153
   acte x-x-1755
   bruidegom Maarte Meurs, wr ega van Geertje Leliveld
   bruid Maartje Baarends Vergunst, wd beiden woonende te Alphen ega van Klaas Kleyweg
   huwelijk 23-3-1755 te Alphen
   bijz. palmzondag
   opm. zie ook trouwboek 27-3-1735, 1-11-1744
  Gezins-ID F1219402900  Gezinsblad  |  Familiekaart