Geertje Stortenbeker

Vrouwelijk - Ja, datum echter onbekend • Naam Geertje Stortenbeker 
  Roepnaam Geertje Aries 
  Geslacht Vrouwelijk 
  Recordnummer 20884 
  Overleden Ja, datum echter onbekend 
  Begraven 7 feb 1795  Alphen Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie 
  • DTB 30, folio 104
   begraven 7-2-1795
   overledene Geertje Stortenbeker, in de kerk begraven op grafnr. 149
   weduwe van Pieter Meurs
  Aantekeningen 
  • Streekarchief Rijnlands Midden:

   protocollen Aarlanderveen 1781-1784
   inventarisnummer 23
   bladzijde 385v
   datum 25-01-1783
   inhoud Compareerde voor Henricus Hollingerus van Lansbergen, notaris te Oudshoorn, Geertje Stortenbeeker, weduwe van Pieter Maartensz Meurs te Alphen. Zij machtigt Klaas Stortenbeeker te Aarlanderveen aan de Lage Zijde van de Rijn haar zaken te regelen en de verkoop te leiden.
   vervolg a folio 386v. 30-07-1784. Klaas Stortenbeeker, met procuratie, verkoopt aan Cornelis Pietersz van Rijk te Aarlanderveen aan de Lage Zijde van de Rijn een huis, erf, schuur en verdere opstal aan de Aardijk onder Aarlanderveen, kohiernr. 379, strekkend van de Aardijk tot Ludolph Lahme, belend ten westen de weduwe van Arij van der Tack en ten oosten Christoffel IJzerman. Koopsom 1.200 gulden, betaald met een schuldbrief.
   vervolg b folio 388. 30-07-1784. Schuldbrief, groot 1.200 gulden. Geroijeerd 27-02-1799.
   plaatsnaam Aarlanderveen

   protocollen Aarlanderveen 1790-1800
   inventarisnummer 25
   bladzijde 183
   datum 01-03-1793
   inhoud Klaas Stortenbeker te Alphen verkoopt aan zijn zuster Geertje Stortenbeker, weduwe van Pieter Meurs te Alphen, een erf met hout beplant in het Zuideinde beoosten de Aarlanderveensedijk, groot 91 roeden, strekkend uit de wetering tot de oostkade, belend ten zuiden Klaas Liesveld en ten noorden Cornelis van der Lee. Koopsom 100 gulden.
   plaatsnaam Aarlanderveen

   protocollen Alphen 1790-1794
   inventarisnummer 44
   bladzijde 95
   datum 08-03-1793
   inhoud Klaas Stortenbeker, wonende te Alphen, verkoopt aan Geertje Stortenbeker, weduwe van Pieter Meurs, wonende te Alphen, een huis en loods buiten het Zuideinde van Alphen, strekkend van de Rijndijk tot de Rijn, belend ten noorden Pieter Moerkerk, Hendrik en Dirk Koopman, ten zuiden de verkoper. Nog een huis en erf als het vorige, belend ten noorden de verkoper, ten zuiden Dirk Heijdeman. Nog 1 morgen 400 roeden wei- als hooiland in het Rietveld, belend ten oosten de weduwe van Hendrik de Zeeuw, ten westen de heer Beelaards van Wieldrecht. Koopsom 2.400 gulden.

   protocollen Alphen 1790-1794
   inventarisnummer 44
   bladzijde 101v
   datum 15-03-1793
   inhoud Maarten Meurs, wonende te Alphen, met procuratie van Geertje Stortenbeker, weduwe van Pieter Meurs, wonende te Alphen, procuratie voor Henricus Hollingerus van Lansbergen, notaris te Oudshoorn d.d. 07-02-1788, verkoopt aan Simon de Boer,
   wonende te Aarlanderveen Lage Zijde, 1 morgen 400 roeden wei- als hooiland in het Rietveld, belend ten oosten de weduwe van Hendrik de Zeeuw, ten westen Geertruij Riegers. Koopsom 450 gulden.

   protocollen Alphen 1795-1798
   inventarisnummer 45
   bladzijde 13v
   datum 24-12-1795
   inhoud Taxatie van onroerende goederen op verzoek van Maarten Meurs, wonende te Alphen. De helft in een huis, loods en pannenwerk, toebehorend aan de erven van de weduwe van Pieter Meurs, geschat op 4.250 gulden. De helft in 4 kampen land, achter het voornoemde perceel, de helft in een houtbos groot 1 morgen 150 roeden, belend ten oosten en noorden de heer De Moor, de helft in 3 morgen land strekkend uit de Rijn over de Hoge en lage Rijndijk tot het voornoemde pannenwerk, alles geschat op 11 morgen, 4.000 gulden. De helft in een huis en erf genaamd "Rapenburg" met 450 roeden land, strekkend uit de Rijn over de Rijndijk, 125 gulden. De helft in drie woningen onder een dak, naast het eerste perceel, 350 gulden.
   plaatsnaam Alphen

   protocollen Aarlanderveen 1801-1804
   inventarisnummer 26
   bladzijde 130v
   datum 03-12-1802
   inhoud Extract. Korte staat van de goederen nagelaten door Geertje Stortenbeeker, weduwe van Pieter Meurs, overleden te Alphen op 01-02-1795, die beschreven is in het testament van Geertje van 15-12-1791 voor Justus Zeewoldt, notaris te Alphen gepasseerd. Gestelde executeurs waren Jan Vergunst Jz te Oudshoorn, Maarten van Eijk senior te Mijdrecht en Klaas Stortenbeeker te Alphen en Harmen Meurs, na overlijden op 29-12-1801 opnieuw opgenomen in een akte, gepasseerd voor notaris Leendert Ciggaar. Mede deling der goederen uit het huwelijk tussen Jan Rutgers en Geertje Pietersdr Meurs, volgens hun testament van 07-02-1789 voor notaris Justus Zeewoldt te Alphen. Geertje Pietersdr Meurs, overleden 07-02-1795 te Aarlanderveen. Enige erfgenamen zijn gesteld. Joost Vlasveld, getrouwd met Aaltje Pietersdr Meurs en Maarten Pietersz Meurs, mede Jan Vergunst Dz, Maarten van Eijk senior en Klaas Stortenbeeker als voogden over Arij Pietersz Meurs. Deze Geertje en Aaltje Pietersdrs met Maarten en Arij Pietersen als erfgenamen van Geertje Stortenbeeker, weduwe van Pieter Meurs. De boedelstaat vermeldt een huis, erf en een houtbosje onder Aarlanderveen, groot 100 roeden, strekkend uit de wetering tot de Oostkade, belend ten zuiden Klaas Rietveld en ten noorden Cornelis van der Lee. Genoemd huis, erf en houtbosje vallen ten deel aan Jan Rutgers.
   plaatsnaam Aarlanderveen


   protocollen Alphen 1807-1808
   inventarisnummer 49
   bladzijde 32
   datum 25-06-1807
   inhoud Bewijs van eigendom van Jan Rutgers. Staat van boedelscheiding van Geertje Stortenbeker, weduwe van Pieter Meurs, gepasseerd op 29-12-1801 voor Leendert Ciggaar, notaris te Alphen. Aan Rutgers wordt hierbij toebedeelt een huis en erf genaamd "Rapenburg" te Alphen, strekkend van de Rijndijk tot in de Rijn, belend ten oosten en westen de erven van Jan Kraan. Nog de helft in een huis en erf te Alphen, belend ten noorden Pieter Moerkerk, Hendrik en Dirk Koopman, ten zuiden het volgende perceel. Nog de helft in een huis en erf, gelegen als het vorige, belend ten noorden het vorige perceel, ten zuiden Levi Nathan.

   protocollen Alphen 1807-1808
   inventarisnummer 49
   bladzijde 33
   datum 25-06-1807
   inhoud Bewijs van eigendom van Joost Vlasveld, getrouwd met Aaltje Pietersdr Meurs. Staat van boedelscheiding van Geertje Stortenbeker, weduwe van Pieter Meurs, gepasseerd op 29-12-1801 voor Leendert Ciggaar, notaris te Alphen. Aan Joost
   Vlasveld is toebedeeld nog de helft in een huis en erf te Alphen, belend ten noorden Pieter Moerkerk, Hendrik en Dirk Koopman, ten zuiden het volgende perceel. Nog de helft in een huis en erf, gelegen als het vorige, belend ten noorden het vorige perceel, ten zuiden Levi Nathan.
  Persoon-ID I20884  groeneveld
  Laatst gewijzigd op 16 jan 2018 

  Vader Arij Stortenbeker,   ovl. Ja, datum echter onbekend 
  Moeder Trijntje Broekhuizen,   ovl. Ja, datum echter onbekend 
  Gezins-ID F8270  Gezinsblad  |  Familiekaart

  Gezin Pieter Meurs,   ged. 4 aug 1737, Alphen Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie,   ovl. Ja, datum echter onbekend  (Leeftijd ~ 45 jaar) 
  Getrouwd 17 jan 1762  Alphen Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie 
  Type: civil 
  • DTB 29, folio 10
   acte 1-1-1762
   bruidegom Pieter Meurs, jm geb van Alphen en woonagtig alhier
   bruid Geertje Stortenbeeker, geb en woonagtig alhier
   huwelijk 17-1-1762 te Alphen
   opm. zie ook doopboek 1-5-1763
  Kinderen 
   1. Geertje Meurs,   ged. 1 mei 1763, Alphen Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie,   ovl. 7 feb 1795, Aarlanderveen Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie  (Leeftijd ~ 31 jaar)
   2. Aaltje Meurs,   ged. 11 nov 1764, Alphen Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie,   ovl. Ja, datum echter onbekend
   3. Maarten Meurs,   ged. 10 okt 1765, Alphen Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie,   ovl. Ja, datum echter onbekend  (Leeftijd ~ 0 jaar)
   4. Trijntje Meurs,   geb. 4 mei 1768, Alphen Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie,   ovl. Ja, datum echter onbekend  (Leeftijd ~ 0 jaar)
   5. Maarten Meurs,   geb. 7 aug 1769, Alphen Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie,   ovl. Ja, datum echter onbekend
   6. Arie Meurs,   geb. 23 jun 1771, Alphen Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie,   ovl. Ja, datum echter onbekend  (Leeftijd ~ 0 jaar)
   7. Trijntje Meurs,   geb. 22 okt 1773, Alphen Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie,   ovl. Ja, datum echter onbekend
   8. Arie Meurs,   geb. 11 nov 1776, Alphen Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie,   ovl. Ja, datum echter onbekend
  Gezins-ID F8271  Gezinsblad  |  Familiekaart