Gerrit van der Pot

Mannelijk 1732 - 1807  (75 jaar)


Persoonlijke informatie    |    Media    |    Alles

 • Naam Gerrit van der Pot 
  Geboren 19 feb 1732  Rotterdam Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie 
  • Stadsarchief Rotterdam:

   Doopplaats: Rotterdam
   Inschrijvingsjaar: 1732
   Dopeling: Gerrit van der Pot
   Voornaam: Gerrit
   Tussenvoegsel: van der
   Achternaam: Pot
   Bron of gezindte: Doop remonstrants
   Doopdatum: 02-05-1732
   Moeder: Sara Bosch
   Voornaam: Sara
   Achternaam: Bosch
   Vader: Willem van der Pot
   Voornaam: Willem
   Tussenvoegsel: van der
   Achternaam: Pot

   Getuige 1: Hugo Coornhort
   Voornaam: Hugo
   Achternaam: Coornhort
   Getuige 2: Catharina van der Pot
   Voornaam: Catharina
   Tussenvoegsel: van der
   Achternaam: Pot

   Geboortedatum: 19-02-1732
   Opmerkingen: kind in huis gedoopt
   Toegangsnummer: 1-02 Doopregisters, Trouwregisters, Begraafregisters Rotterdam (DTB)
   Inventarisnummer: 146
  Geslacht Mannelijk 
  Overleden 19 mrt 1807  Rotterdam Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie 
  • Stadsarchief Rotterdam:

   Inschrijvingsjaar: 1807
   Overledene: Gerrit van der Pot Groeneveld
   Voornaam: Gerrit
   Tussenvoegsel: van der
   Achternaam: Pot Groeneveld
   eerder overleden echtgenote: Wilhelmina Maria Catharina Pelerin
   Voornaam: Wilhelmina Maria Catharina
   Achternaam: Pelerin
   Bron of gezindte: Begraven 1800-1809
   Plaats begrafenis: Rotterdam
   Begraafdatum: 24-03-1807
   Opmerkingen: overleden 19-03-1807, Franse kerk, K. Hoogstraat
  _NEW 10 dec 2017 
  functie raadslid en wethouder 
  • van Rotterdam
  Bezittingen Heer van Groeneveld en Schoonderloo 
  Verblijfplaats Adres:
  Korte Hoogstraat
  Rotterdam 
  Recordnummer 291322 
  Aantekeningen 
  • Bij de 1e foto:
   Schilderij van Gerrit van der Pot, Heer van Groeneveld, door Johan Bernard Scheffer
   datering: 1800 - 1807

   Bij de 2e foto:
   Woonhuis van Gerrit van der Pot in de Korte Hoogstraat in Rotterdam


   Eigenaar van de ambachten Groeneveld (bij 't Woudt) en Schoonderloo (tussen Delfshaven en Rotterdam).

   Na zijn dood wordt zijn kunstverzameling verkocht aan het Groot Hollands Museum, de voorloper van het Rijksmuseum.


   Uit:
   DE BRIEVEN VAN PIETER JOSEPH THIJS AAN GERRIT VAN DER POT VAN GROENEVELD
   15 NOVEMBER 1795 - 19 DECEMBER 1802
   DOOR DR. E. WIERSUM

   Van der Pot was een man van beteekenis in zijn geboorteplaats. Hij was koopman en bezat een woonhuis aan de Boompjes met een daarachtergrenzende suikerraffinaderij en bovendien een pakhuis aan de Groote Wijnbrugstraat. Bij gift van 8 Maart 1753 had hij reeds de helft gekregen in een suikerraffinaderij aan de westzijde van de Leuvehaven, die hij later geheel verwierf doch 11 Nov. 1790, tijdens zijn verblijf in Brussel, weer verkocht. Ook had hij een aandeel in het gebouw van de Groote Sociëteit op de Zuidblaak op den westhoek van de Gapersteeg. Verder was hij sinds 1771 de gelukkige eigenaar van de ridderhofstad en ambachtsheerlijkheid Groeneveld in Delfland met ongeveer 63 morgen land, terwijl hij reeds in 1768 voor fl 14.000,— de zeer welgelegen boerenwoning Meywijk, gelegen in het ambacht Schoonderloo, had aangekocht en deze later met enige daarbij getrokken landerijen tot een campagne of lustplaats verhief, aan welke toen de naam Schoonenberg gegeven werd. En bij al deze onroerende goederen voegde hij in 1795 nog, door aankoop van Cornelis van Vollenhoven voor de som van niet minder dan fl 24.000,— het huis met tuin, koetshuis, stalling enz. aan de westzijde van de Korte Hoogstraat, welk huis hij, voor zoover Schoonenberg hem des zomers niet trok, tot zijn dood in 1807 bleef bewonen.

   De heer van Groeneveld was een groot kunstliefhebber en kwam dus veelvuldig in aanraking met kunsthandelaren. Vandaar ook de connectie met de in Brussel woonachtige kunsthandelaar Pieter Joseph Thijs. Van deze Thijs is een 81-tal brieven aan Van der Pot bewaard gebleven. Na Van der Pot's dood werd zijne kostbare verzameling schilderijen den 7den Juni 1808 en volgende dagen in het openbaar te Rotterdam verkocht. Deze verzameling, „van welke de herinnering zoowel in als buiten ons land nog voortleeft", bestond uit 159 nummers en bracht, hoewel zij bij het opmaken van den boedelinventaris op slechts fl 53,000,- werd getaxeerd, bij den verkoop ruim fl 127,000,- op. Voor rekening van den Koning van Holland werd gekocht voor een bedrag van fl 101,881,10. Bij deze boedel taxatie werden de meubelen op ruim fl 8900,- geschat, de gouden en zilveren kleinoodiën op fl 2280,-, de boeken, teekeningen, prenten en beelden op fl 1567,- en het geheele montant op niet minder dan fl 656,304,-.

   Gerrit van der Pot was sterk patriottisch gezind en had zich in de politieke woelingen dier dagen geenszins op den achtergrond gehouden. Hij stond bekend als een der eerste aanvoerders van hen, die „in deze facheuse tijden door vele requesten en geschriften hebben getracht de regeering van Rotterdam te renverseeren". Toen in 1787 het Pruisische leger de grenzen overtrok, wist hij dan ook aanstonds, wat hem te doen stond. Nog voordat door het Hof van Holland zijn banvonnis was uitgesproken, 18 Sept, 1787, vluchtte hij naar Brussel, waar hij tot het laatst van 1795 verblijf hield. In die jaren zal dus de relatie met den tezelfder stede wonenden Thijs ontstaan zijn. Wellicht zijn zij het eerst met elkaar in aanraking gekomen bij den verkoop van den boedel van Aartshertogin Maria Christina, die in Maart 1793 plaats vond en waar Van der Pot de vier kapitale prachtstukken van David de Coninck wist te bemachtigen. Toen echter in het begin van 1795 het vertrek van Prins Willem V met zijn gezin naar Engeland voor de Patriotten het sein gaf om hun hoofd weer op te steken en in alle steden de vroedschap te verzetten, keerden de uitgewekenen weldra in grooten getale terug. Onder hen bevond zich ook onze vriend Van der Pot, wiens gelukkige overkomst met al zijn schilderijen ons reeds in den eersten brief van Thijs wordt medegedeeld, terwijl een schriftelijke dankbetuiging van 29 Dec. van de Municipaliteit van Delfshaven aan hem gericht, „voor het Present van een Mastboom, door hem gratieuselijk gepermitteerd te roijen op deszelfs buitenplaats Schooneberg, om alhier te worden geplant voor een Vrijheidsboom", ons over zijne onveranderde politieke gevoelens aanstonds inlicht. Hij voorzag zich, zooals wij gemerkt hebben, dadelijk 11 Nov. van een aanzienlijke woning en ook aan het maatschappelijk leven nam hij nu weldra deel. Had hij vroeger alleen als commissaris van den schouwburg gefungeerd, nu komt hij nog in hetzelfde jaar als Raad der Stad en reeds in het begin van 1796 als Wethouder voor. Hij bleef deze betrekkingen bekleeden tot October 1797. Maar op zijn leeftijd en vooral, als hij in zijne maand het voorzitterschap moest waarnemen, schijnt hem het werk zwaar te zijn gevallen. In den meer democratischen Raad der Gemeente, die 6 November 1797 geïnstalleerd werd, had hij dan ook geen zitting meer, waarschijnlijk zelf niet minder verheugd dan zijn vriend Thijs, dat hij van dien lastigen post ontslagen was en voortaan de rust kon genieten. Dan heeft hij allen tijd om zich geheel aan zijne verzameling te wijden. De briefwisseling met Thijs begonnen, zoodra hij in zijn geboorteplaats was teruggekeerd, wordt nu drukker dan ooit (voor zoover Thijs althans zelf niet over komt), totdat zij, zooals gezegd, met het einde van 1802 plotseling ophoudt.
   Van der Pot stierf 19 Maart 1807 en werd den 24sten d.a.v. begraven in de Waalsche kerk te Rotterdam.
  Persoon-ID I291322  groeneveld
  Laatst gewijzigd op 11 jan 2019 

  Vader Willem van der Pot,   geb. 11 jan 1704, Rotterdam Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie,   begr. 3 apr 1783, Rotterdam Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie  (Leeftijd ~ 79 jaar) 
  Verwantschap geboorte 
  Moeder Sara Bosch,   geb. Amsterdam Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie,   ovl. 6 feb 1777, Rotterdam Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie 
  Verwantschap geboorte 
  Getrouwd 1729  Amsterdam Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie 
  Gezins-ID F1512915885  Gezinsblad  |  Familiekaart

  Gezin 1 Alida Viruly,   begr. 3 aug 1772, Rotterdam Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie 
  Getrouwd 19 sep 1752  Rotterdam Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie 
  Type: civil 
  • Stadsarchief Rotterdam:

   Datum ondertrouw:01-09-1752
   Trouwdatum: 19-09-1752
   Inschrijvingsjaar: 1752

   Bruidegom: Gerrit van der Pot
   Voornaam: Gerrit
   Tussenvoegsel: van der
   Achternaam: Pot
   Burgerlijke staat: j.m.
   Bron of gezindte: Stadstrouw
   Bruid: Alida Virulij
   Voornaam: Alida
   Achternaam: Virulij
   Burgerlijke staat: j.d.

   Akteplaats: Rotterdam
   Opmerkingen: ten huise van de bruit aangetekend door dhr Vinger
   Toegangsnummer: 1-01
   Inventarisnummer: 1065
  Gezins-ID F1512915910  Gezinsblad  |  Familiekaart

  Gezin 2 Maria Elisabeth Brakel,   geb. ca. 1735,   ovl. 24 feb 1795, Rotterdam Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie  (Leeftijd ~ 60 jaar) 
  Getrouwd 25 okt 1773  Rotterdam Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie 
  Type: civil 
  • Stadsarchief Rotterdam:

   Datum ondertrouw:08-10-1773
   Trouwdatum: 25-10-1773
   Bron of gezindte: Stadstrouw
   Inschrijvingsjaar: 1773
   Bruidegom: Gerrit van der Pot
   Voornaam: Gerrit
   Tussenvoegsel: van der
   Achternaam: Pot
   Geboorteplaats: Rotterdam
   Burgerlijke staat: wed.
   Bruid: Maria Elisabeth Brakel
   Voornaam: Maria Elisabeth
   Achternaam: Brakel
   Geboorteplaats: Rotterdam
   Burgerlijke staat: wed.
   vorige echtgenoot: Jan de Lange
   Voornaam: Jan
   Tussenvoegsel: de
   Achternaam: Lange
   Akteplaats: Rotterdam
   Opmerkingen: aent huijs van de bruid aangetekend door de heer d
   Toegangsnummer: 1-01
   Inventarisnummer: 1068
  Gezins-ID F1512915911  Gezinsblad  |  Familiekaart

  Gezin 3 Wilhelmina Maria Catharina Pelerin,   geb. ca. 1773, Hodimont (B) Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie,   ovl. 23 dec 1799, Rotterdam Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie  (Leeftijd ~ 26 jaar) 
  Getrouwd 18 feb 1798  Rotterdam Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie 
  Type: civil 
  • Stadsarchief Rotterdam:

   Datum ondertrouw:03-02-1798
   Trouwdatum: 18-02-1798
   Inschrijvingsjaar: 1798

   Bruidegom: Gerrit van der Pot, Groeneveld
   Voornaam: Gerrit
   Tussenvoegsel: van der
   Achternaam: Pot, Groeneveld
   Geboorteplaats: Rotterdam
   Burgerlijke staat: wed.
   Bron of gezindte: Stadstrouw
   Bruid: Wilhelmina Maria Catharina Pelerin
   Voornaam: Wilhelmina Maria Catharina
   Achternaam: Pelerin
   Geboorteplaats: Hodimont
   Burgerlijke staat: j.d.
   Akteplaats: Rotterdam
   Opmerkingen: aenthuis van de bruid aangetekend door de wethoude
   Toegangsnummer: 1-01
   Inventarisnummer: 1074
  Kinderen 
   1. Sara van der Pot van Groeneveld,   geb. 15 jan 1799, Rotterdam Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie,   ovl. 4 dec 1799, Rotterdam Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie  (Leeftijd 0 jaar)  [geboorte]
  Gezins-ID F1512915912  Gezinsblad  |  Familiekaart