Pieter Groenevelt

Mannelijk - vóór 1729 • Naam Pieter Groenevelt 
  Roepnaam Pieter Claeszn 
  Geboren Sluipwijk Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie 
  Geslacht Mannelijk 
  FACT van 1695 tot 1697 
  croosheemraad 
  FACT van 1699 tot 1701 
  bedezetter 
  • iemand die de belasting vaststelt
  Verblijfplaats van 1700 tot 1701 
  Adres:
  Oudshoorn 
  • in de Veldhuizen
  FACT van 1702 tot 1704 
  schepen 
  FACT van 1711 tot 1713 
  kerkmeester 
  Referentienummer ZH15 
  Recordnummer 50153 
  Overleden vóór 1729 
  Aantekeningen 
  • Pieter en Niesje kregen 5 kinderen. De 4 laatste zijn niet oud geworden.   Uit De Viersprong, 25e jaargang nr. 94, februari 2008

   De Veldhuizen, een verdronken buurtschapje (deel 1)
   door J. Ph. Labordus

   Op 24 april 1733 werd in Oudshoorn door schout en schepenen in de protocollen een kopie-extract genoteerd van een verdeling in l "l 8 betreffende de nagelaten goederen van de Hoogedelgeboren Heer Gerard van Vilsteren. Baron van Laren van der Straten, waartoe onder andere een woning behoorde met 34 morgen wei- en hooiland. dat gebruikt werd door Pieter Klaaszn. Groenevelt.
   Deze Pieter Groenevelt was afkomstig uit Sluipwijk en op 24 juni 1696 getrouwd met Niesje van Swieten, een dochter van Sijmen Dirkszn. van Swieten en Lijsbeth Pietersdr. Boot, de eigenaren en gebruikers van de tweede te beschrijven boerderij in de hamlet. Pieter en Niesje Groenevelt kregen vijf kinderen, van wie slechts de oudste, Sijmen (geboren in 1697), een lang leven beschoren was. Volgens de lidmatenlijst van 1702 woonden Pieter en Niesje reeds in dat jaar in De Veldhuizen. De inwoners van De Veldhuizen werden regelmatig betrokken bij het ambachtsbestuur. De ambachtsheer koos - voor een aantal ambten zelfs uit een tweetal dat door de zittende regeerders was opgesteld - zelf zijn mensen uit. De benoeming voor de ambten gold altijd voor een termijn van twee jaar.
   Zo werd Pieter Groenevelt enkele keren in het ambachtsbestuur gekozen: in 1695 werd hij croosheemraad, in 1699 bedezetter (iemand die de belasting vaststelt), in 1702 schepen en tenslotte in 1711 kerkmeester.   Streekarchief Rijnlands Midden:

   protocollen Oudshoorn 1686-1696
   inventarisnummer 10
   bladzijde 162v
   datum 27-11-1693
   inhoud Pieter Claesz Groenevelt is schuldig aan Klaes Jorisz Kleijwegh, wonende onder Alphen, 225 gulden wegens koop van een ijkerscheepje, groot 8 last.
   plaatsnaam Oudshoorn

   protocollen Oudshoorn 1696-1704
   inventarisnummer 11
   bladzijde 156v
   datum 24-05-1701
   inhoud Dirck Claesz Reijnsburger, getrouwd met Annetje Sijmonsz van Swieten, verkoopt aan Pieter Claesz Groenevelt 1 morgen land, verdeeld liggend in een perceel van 3 morgen in de Grote polder, belend ten oosten de Aar, ten noorden Sijmon Jansz Vermij, ten zuiden Daniël van Overvoorde en ten westen de Zegersloot. Koopsom 375 gulden.
   vervolg a folio 157v. 25-05-1701. Pieter Claesz Groenevelt, wonende in de Veldhuizen onder Oudshoorn, is schuldig aan Mouringh Leendertsz van Leeuwen, wonend in de Gnephoek, 400 gulden. Gesteld onderpand: 2 morgen land, gesitueerd als de 1 morgen uit vorige akte. Schuldbrief gecasseerd 15-07-1711.
   plaatsnaam Oudshoorn


   wn


   Aktedatum: 25-05-1701
   Inhoud:
   Pieter Claesz Groenevelt, wonende in de Veldhuizen onder Oudshoorn, is schuldig aan Mouringh Leendertsz van Leeuwen, wonend in de Gnephoek, 400 gulden. Gesteld onderpand: 2 morgen land, gesitueerd als de 1 morgen uit vorige akte. Schuldbrief gecasseerd 15-07-1711.
   Toegangsnummer: 113.1.02 Archief van het gerecht van Oudshoorn, 1592-1811
   Inventarisnummer: 11
   Pagina: 157v


   en

   protocollen Oudshoorn 1705-1713
   inventarisnummer 12
   bladzijde 189v
   datum 30-04-1711
   inhoud Pieter Claesz Groenevelt en Sijmon Claesz Reijnsburger verkopen aan Jan Pieter en Jannetje Matteuwis Euverendam 3 morgen land in de Grote polder, belend ten oosten de Aar, ten zuiden Daniël van Overvoorde, ten westen de Zegersloot en ten noorden Sijmon Jansz Vermij. Koopsom 1.300 gulden.
   plaatsnaam Oudshoorn

   protocollen Oudshoorn 1728-1735
   inventarisnummer 15
   bladzijde 234v
   datum 24-04-1733
   inhoud KOPIE. Staat en inventaris, mitsgaders scheiding en verdeling van de boedel van Gerard van Vilsteren, Baron van Laarne, heer van Asselaar van der Straten etc. etc. gedaan door Jacques Joseph van Vilsteren etc en George Hijacinthe de Brune, gehuwd met Anna Lucia van Vilsteren etc. van de goederen in Holland. 1e Capittel van de Leengoederen ...... 2e van de allodiale goederen onder Koudekerk 5 morgen, onder Oudshoorn een huis, berg en schuur, groot 25 morgen 350 roeden wei- en hooiland gelegen aan 's-Molenaaarsbrug in Oudshoorn, verhuurd aan Jan Pauw; nog een woning met 16 morgen wei- en hooiland in de Veldhuizen aan de Aarwetering, gebruikt door Pieter Klaasz Groenevelt, belast met een eeuwige rente voor het Capittel ten Hooglanden in Leiden, verschijnende Petri ad Cathedram; nog een woning met 24 morgen 360 roeden wei- en hooiland in de Gnephoek en Vrouwgeestpolder in de Lagewaard, gebruikt door Cornelis Ewoutsz Vos, de woning met 17 morgen 54 roeden is belast met een jaarlijkse pacht van 15 stuivers aan de kerk van Koudekerk en nog met 7 gulden 50 penningen aan Johan de Visser; nog drie partijen wei- en hooiland, groot 10 morgen, in de Gnephoek en Vrouwgeestpolder in de Lagewaard, gebruikt door Jan Pietersz van Leeuwen, belast met een jaarlijkse erfpacht van 1 gulden aan de kerk van Koudekerk. Onder Esselickerwoude een woning etc ... 4e Capittel van schuldbrieven en obligaties: een schuldbrief etc ... werden in gemeenschappelijk bezit gehouden. Van de onroerende goederen werden twee partijen gemaakt: A. en B. (reeds hierboven aangegeven). Partij A kwam aan Anna Lucia, gehuwd met de Brune, partij B kwam aan Jacques Joseph. Aldus gedaan en getekend te Leiden 20-08-1718. Bij notaris te Gent geaccordeerd 02-08-1724.
   plaatsnaam Oudshoorn


   Onderstaande informatie is gebaseerd op een drietal artikelen uit "De Viersprong" (tijdschrift van de Historische Vereniging Alphen aan den Rijn), de nrs. 94, 95 en 96 (uit 2008) met de titel "De Veldhuizen, een verdronken buurtschapje" van J.Ph. Labordus.

   Uit bovenstaand protocol van 1733 blijkt dat Pieter Klaasz Groenevelt in 1718 pachter was van een woning in "De Veldhuizen". Het gaat om een andere woning dan die van zijn schoonmoeder Elisabeth Pietersz. Boot (zie voor een beschrijving bij haar). Pieter Groenevelt was afkomstig uit Sluipwijk en op 24 juni 1696 getrouwd met Niesje van Swieten, een dochter van Sijmen Dirkszn. van Swieten en Lijsbeth Pietersdr. Boot, de eigenaren (en bewoners) van een van de twee andere boerderijen in De Veldhuizen. Pieter en Niesje Groenevelt kregen vijf kinderen, van wie slechts de oudste, Sijmen (geboren in 1697), een lang leven beschoren was. Volgens de lidmatenlijst van 1702 woonden Pieter en Niesje reeds in dat jaar in De Veldhuizen. Maar onduidelijk is of Pieter Groenevelt al in De Velthuizen woonde voor zijn huwelijk (en dus met zijn buurmeisje is getrouwd) of dat hij na zijn huwelijk de boerderij naast zijn schoonfamilie is gaan pachten. Mogelijk wijst het protocol van 1693 er op dat hij toen in De Velthuizen is komen wonen. Daar was immers vrijwel alleen met de boot te komen.

   De inwoners van De Veldhuizen werden regelmatig betrokken bij het ambachtsbestuur. De ambachtsheer koos - voor een aantal ambten zelfs uit een tweetal dat door de zittende regeerders was opgesteld - zelf zijn mensen uit. De benoeming voor de ambten gold altijd voor een termijn van twee jaar. Zo werd Pieter Groenevelt enkele keren in het ambachtsbestuur gekozen: in 1695 werd hij croosheemraad, in 1699 bedezetter (iemand die de belasting vaststelt), in 1702 schepen en tenslotte in 1711 kerkmeester.

   Uit de Verponding van 1733, die opgesteld was in 1731, blijkt dat de gebruiker van deze woning Gerardus Dictens was.

   In de acte van 1729, waarin de nalatenschap wordt verdeeld van Jan Mattheuszn. Eeuverendam (de halfbroer van Niesje), worden Pieter en Niesje niet genoemd, maar wel hun enige - dan nog in leven zijnde - zoon Simon Pietersz. Groenevelt. Dit protocol staat vermeld bij Niesjes halfbroer Pieter Eeuverendam. Daaruit valt af te leiden dat Pieter en Niesje beide voor 1729 zijn overleden. Hetgeen ook verklaart dat zij in 1731 niet meer in De Velthuizen woonden.
  Persoon-ID I50153  groeneveld
  Laatst gewijzigd op 11 dec 2020 

  Gezin Niesje van Swieten,   geb. 1664,   ovl. vóór 1729  (Leeftijd < 64 jaar) 
  Getrouwd 24 jun 1696 
  Type: civil 
  Kinderen 
   1. Symen Groenevelt,   ged. 24 mrt 1697, Alphen Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie,   ovl. Ja, datum echter onbekend
   2. Cornelis Groenevelt,   ged. 27 apr 1698, Alphen Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie,   ovl. Ja, datum echter onbekend
   3. Trijntje Groenevelt,   ged. 21 jun 1699, Alphen Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie,   ovl. Ja, datum echter onbekend
   4. Cnelis Groeneveld,   ged. 18 jul 1700, Alphen Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie,   ovl. Ja, datum echter onbekend
   5. Trijntje Groenevelt,   ged. 28 jan 1703, Alphen Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie,   ovl. Ja, datum echter onbekend
  Gezins-ID F1230387950  Gezinsblad  |  Familiekaart