Reijer van de Meent

Mannelijk 1763 - 1847  (~ 83 jaar) • Naam Reijer van de Meent 
  Roepnaam Reijer Reijersen, Reyer Reyerse en Reije Reijers 
  Doop (CHR) 28 aug 1763  Amerongen Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie 
  Geslacht Mannelijk 
  Referentienummer Me01 
  Recordnummer 6809 
  Overlijden 18 jan 1847  Amerongen Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie 
  • Uit het overlijdensregister van de gemeente Amerongen, aktenummer 2, datum akte: 19-01-1847 blijkt dat op 18-01-1847 is overleden:
   Naam: Reijer van de Meent
   Als zoon van:
   Vader: Reijer Joosten van de Meent
   Moeder: Jannetje Reijerser
   Leeftijd: 83
   Geboorteplaats: Amerongen
   Partner: Teunisje Bouman
   Opmerkingen:


   Het Utrechts Archief:

   Toegangnr: 481
   Inventarisnr: 1027
   Gemeente: Amerongen
   Soort akte: Overlijdensakte
   Aktenummer: 2
   Aangiftedatum: 19-01-1847
   Overledene Reijer van de Meent
   Geslacht: M
   Overlijdensdatum: 18-01-1847
   Leeftijd: 83
   Overlijdensplaats: Amerongen
   Vader Reijer Joosten van de Meent
   Moeder Jannetje Reijersen
   Partner Teunisje Bouman
   Relatie: weduwnaar van


   Toegangnr: 337-6
   Inventarisnr: 2
   Kantoorplaats: Rhenen
   Memorienr: 102
   Registratie datum: 01-01-1847
   Overledene Reijer van de Meent
   Overlijdensplaats: Amerongen
   Overlijdensdatum: 18-01-1847
   Nadere informatie nummer op film: 409. Datum akte: ergens on 1847.
  Aantekeningen 
  • Ook: van de Haar

   UIt het minuutplan van Amerongen, waarop de eigendommen van de percelen grond in 1832 staan weergegeven, blijkt geen eigendom van Reijer Reijers van de Meent, noch enige ander Van de Meent.   Militairen in het leger en bij de marine van Napoleon

   lezing door dhr. drs. J.A. Paasman

   Na de komst van Franse troepen onder generaal Pichegru in 1795, was de Bataafse Republiek tot 1806 een vazalstaat van Frankrijk en verplicht tot het onderhouden van Franse troepen, betalen van oorlogschatting en afstaan van land. Daarna benoemde keizer Napoleon zijn broer Lodewijk Napoleon tot koning. Deze bleek zich niet volgzaam te gedragen en was de Nederlanders goed gezind; zo voerde hij de dienstplicht niet in. Wel leverde hij 10.000 soldaten die bestonden uit vrijwilligers en ook wezen en armlastigen (gealimenteerden): zo hoefde de overheid hun niet te helpen onderhouden.


   Onderdeel van het Franse keizerrijk

   In 1810 werd het koninkrijk Holland ingelijfd bij het Franse keizerrijk. Deze periode (1810-1813) heeft veel overeenkomsten met de periode 1940-1945 en heeft in vele gezinnen minstens zoveel leed gebracht. Het departement Holland, waartoe toen het gebied beneden de Maas en Zeeland niet behoorde maar wel het huidige Oost-Friesland, telde in 1811 ruim 1.700.000 inwoners. Daarvan hebben ongeveer 35.000 op de een of andere manier te maken gehad met de Franse krijgsmacht: tenminste 28.000 in het actieve leger en de marine van Napoleon, plus scheepstimmerlieden, bakkers en aardwerkers ("putjesscheppers") bij de fortificaties van Den Helder en op Texel. Het verliespercentage wordt geschat op ruim 70%, vooral door de veldtocht naar Rusland.


   Inschrijving en loting voor de dienstplicht

   Jongens geboren tussen 1788 en 1793 (volgens doopboeken e.d.) kregen een oproep. Ze moesten naar het gemeentehuis van hun wettige domicilie en werden daar ingeschreven in het Journal du Maire (hierop kwamen ook aantekeningen van vrijstelling en gezondheidstoestanden). Per canton werd een alfabetische lijst samengesteld voor de loting, met de volledige signalementen, ouders en beroepen, vaak bewaard in de gemeentearchieven; hierop kwamen vaak ook de leger- of marineonderdelen. Een opgeroepen loteling moest een briefje met een nummer uit een emmer trekken, trekkingslijsten zijn vaak niet bewaard gebleven. Een laag nummer betekende dat hij bijna zeker opgeroepen zou worden. Daarna volgde een keuring waarvan het resultaat vaak op de alfabetische lijst kwam. Doordat er vaak werd gesimuleerd kwamen er herkeuringen; ook hier zijn lijsten van.

   Een loteling met een laag nummer kreeg later een oproep zich te melden in de hoofdplaats van zijn departement, waar de Raad van Rekrutering gevestigd was. In groepen gingen ze te voet naar hun garnizoensplaats in Noord-Frankrijk. Er zijn brieven bewaard gebleven; hieruit blijkt berusting in hun lot, opgelegd door de Voorzienigheid, die ook maar moest zorgen dat het lot een goede keer nam. Een geplande invasie in Engeland ging niet door. Wel gingen er regimenten infanterie naar Rusland. Slechts een klein deel kwam terug, door honger, kou en andere ontberingen, vooral bij de Berezina, vaak zonder een vijand te hebben gezien. Krijgsgevangenen werden slecht behandeld. Van alle onderdelen in het Franse leger en de marine bestaan stamboeken (matricules). De adressen zijn:

   Landleger:

   (Monsieur le Chef du) Service Historique de l'Armée de Terre,
   Château de Vincennes,
   B.P. 107,
   0481 Armes
   (Er persoonlijk heen gaan is effectiever dan schriftelijk informatie vragen.)

   Marine:

   Marine Nationale,
   Service Historique,
   Archives et bibliothèque,
   57 Rue de l'Abbaye
   B.P. 31
   50115 Cherbourg Naval
   (Hier is men behulpzamer.)
   Plaatsvervangers en nummerwisselaars

   Er waren twee mogelijkheden zich te laten vervangen.

   Indeplaatsstelling: vervanging door een remplaçant, niet ouder dan 30, niet dienstplichtig, medisch goedgekeurd, met bewijs van goed gedrag en eventueel de toestemming van de ouders/voogd of de echtgenote.
   Nummerwisseling: iemand met een laag nummer wisselde met een dienstplichtige van dezelfde lichting in hetzelfde canton met een hoog nummer.

   Er werd een contract opgemaakt over de duur en de financiële regeling (bewaard in notariële archieven). Er zijn processen bekend over niet nagekomen verplichtingen en bij onduidelijkheid over het overlijden (bij de Rechtbanken van Eerste Aanleg). De dienstplichtige bleef zelf verantwoordelijk: bij afkeuring of desertie moest hij zelf opkomen. De vervangers waren veelal arme sloebers, soms ook avonturiers.
   Dienstweigeraars en deserteurs

   Dienstweigering nam toe. Iemand werd als dienstweigeraar beschouwd als hij of zijn gemachtigde niet kwam opdagen voor de loting; hij kreeg dan een laag nummer. Varensgezellen vertoefden vaak al jaren elders: dit werd vaak niet afdoende bewezen. Ook moest vaak met getuigen bewezen worden dat iemand al overleden was. Bij dienstweigering ging een proces-verbaal naar de Rechtbank van Eerste Aanleg: daar werd het afgedaan als een overtreding met standaard veroordeling: een boete plus de kosten. Vanaf 1805 waren ook de ouders verantwoordelijk en ze konden inkwartiering krijgen op hun kosten (voor overvloedige maaltijden en de verzorging van de paarden), tot de gezochte zich had gemeld. Voor het zover kwam, werd de burgemeester (maire) verzocht een onderzoek naar de verblijfplaats in te stellen: er zijn veel rapporten hierover in havensteden en op eilanden.

   Dienstweigering in Overijssel (Bouches de l'Isle/Monden van de IJssel) had in 1812 zo'n grote omvang aangenomen dat harde maatregelen werden geëist. Plaatsvervangend prefect Ter Pelkwijk vond garnizoenlegging te grof. Hij plaatste een advertentie met de oproep zich alsnog te melden en uitgelote dienstplichtigen werden aangespoord om behulpzaam te zijn, anders werden ze alsnog opgeroepen: in feite een oproep tot verraad. Er kwamen vliegende brigades voor huiszoekingen. O.a. in Staphorst is veel gebeurd. Deserteurs werden bestraft met de kogel of dwangarbeid (levenslang of bijvoorbeeld 7 jaren) plus boete. Ook de ouders waren aansprakelijk. Er zijn signalementen in de gemeente-archieven.
   Vermisten en teruggekeerden

   Er zijn lijsten gemaakt van vermisten maar deze zijn vaak niet te vinden. De Garde d'Honneur werd thuisgehaald met muziek en erepoorten. Als Jan Soldaat al thuiskwam had hij gewoon zijn plicht gedaan en kon hij zich direct melden voor het vaderlandse leger. Ook kwam het voor dat een deserteur in het buitenland trouwde en later terugkeerde.
   Bronnen

   Behalve de genoemde bronnen zijn ook de volgende van belang:

   In het Nationaal Archief (ARA): toegang 2.01.19 inv.nr.152 voor de overlijdensakten (veelal Franse schrijfwijze voor Nederlandse namen)
   Archieven van de (onder-)prefecten in de RA's: (b.v. arrondissement Zwolle: inv.nr. RAO 21)
   Huwelijkse bijlagen: uit een akte van bekendheid moest blijken dat de vader in Franse dienst was geweest en vermist werd.
   Akten van naamsaanneming: vaak staat erbij dat de zoon in dienst was.
   Notariële archieven en archieven van de Rechtbanken van Eerste Aanleg: bij boedelscheidingen en erfenissen met een vermiste militair als partij.
   Krantenartikelen: uit die periode en over de 50-jarige herdenking van de Franse nederlaag.
   Boeken: over de veldtochten, e.d.

   BRON: lezing op 27-2-2001 te Zwolle over 'De vergeten bezetting door dhr. drs. J.A. Paasman
  Persoon-ID I6809  groeneveld
  Laatst gewijzigd op 25 jul 2014 

  Vader Reijer van de Meent,   ged. 23 nov 1732, Renswoude Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatieovl. 5 jul 1821, Amerongen Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie (Leeftijd ~ 88 jaar) 
  Moeder Jannetje van de Haar,   ged. 29 mrt 1744, Amerongen Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatieovl. Ja, datum echter onbekend (Leeftijd ~ 56 jaar) 
  Huwelijk 15 nov 1761  Amerongen Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie 
  Gezins-ID F553  Gezinsblad  |  Familiekaart

  Gezin Teunisje van de Peppel,   ged. 21 mrt 1773, Wageningen Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatieovl. 17 feb 1836, Leersum Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie (Leeftijd ~ 62 jaar) 
  Huwelijkstoestemming 6 jan 1793  Renswoude Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie 
  Huwelijk 27 jan 1793  Amerongen Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie 
  Type: civil 
  • 1793 Januari 6 zijn te Renswoude volgens attest van W. Cort. V.D. Milis in wettigen ondertrouw opgenomen Reijer Reijersen, J.M. geboren en woonende onder Amerongen met Teunisje Janssen Van De Peppel, J.D. gebooren onder Wageningen en woonende onder Renswoude.

   Eemlandse klapper 18 Huwelijken Renswoude tot 1811
   Reijer Reijersen j.m. geb. Amerongen, w. aan de Haar onder Amerongen en Teunisje Jansen van de Peppel j.d. geb. Wageningen w. Re
   o.tr. 4-1-1793 tr. 27-1-1793

   BRON: NH trouwboek van Amerongen
   Datum huwelijk:
   Datum ondertrouw: 04-01-1793
   Datum proclamatie:
   Attest van:
   Man: Reijer Reijersen
   Geboren te: Amerongen
   Wonende te: Amerongen
   Vrouw: Teunisje Jansen van de Peppel
   Geboren te: Wageningen
   Wonende te: Renswoude
   Opmerking: Otr. te Renswoude.
  Kinderen 
   1. Jan van de Meent,   ged. 24 mrt 1793, Rhenen Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatieovl. Ja, datum echter onbekend (Leeftijd ~ 1 jaar)
   2. Pieternella van de Meent,   ged. 13 apr 1794, Rhenen Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatieovl. 14 feb 1820, Amerongen Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie (Leeftijd ~ 25 jaar)
   3. Reijer Reijerse,   ged. 28 aug 1796, Amerongen Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatieovl. 9 mei 1875, Rhenen Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie (Leeftijd ~ 78 jaar)
   4. Jannigje van de Meent,   ged. 12 apr 1801, Amerongen Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatieovl. 19 nov 1866, Amerongen Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie (Leeftijd ~ 65 jaar)
   5. Melis Reijerse,   ged. 4 sep 1803, Amerongen Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatieovl. 29 aug 1838, Maarsseveen Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie (Leeftijd ~ 34 jaar)
   6. Teunisje van de Meent,   geb. 10 jun 1806, Amerongen Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatieovl. 29 dec 1848, Amerongen Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie (Leeftijd 42 jaar)
   7. Jan van de Meent,   geb. 3 jun 1808, Amerongen Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatieovl. 28 aug 1894, Maarsseveen Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie (Leeftijd 86 jaar)
   8. Hendrik van de Meent,   geb. 6 apr 1810, Amerongen Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatieovl. 13 nov 1891, Woudenberg Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie (Leeftijd 81 jaar)
   9. Gerrigje van de Meent,   geb. 12 sep 1812, Amerongen Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatieovl. 10 nov 1897, Amerongen Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie (Leeftijd 85 jaar)
   10. Aaltje van de Meent,   geb. 16 apr 1815, Amerongen Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatieovl. 20 apr 1815, Amerongen Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie (Leeftijd 0 jaar)
   11. Maartje van de Meent,   geb. 4 sep 1818, Amerongen Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatieovl. 18 dec 1839, Amerongen Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie (Leeftijd 21 jaar)
  Gezins-ID F10503  Gezinsblad  |  Familiekaart