Cornelis Clant

Mannelijk 1767 - 1825  (57 jaar) • Naam Cornelis Clant 
  Geboren 4 aug 1767  Aarlanderveen Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie 
  • Doopgetuigen: Cornelis Clant en Catharina Petronella Clant, weduwe Cleyn.
  Geslacht Mannelijk 
  FACT dijkgraaf 
  • van den Nieuwkoopschen en Zevenhovenschen polder
  FACT penningmeester 
  • van den Nieuwkoopschen en Zevenhovenschen polder
  Verblijfplaats van 3 feb 1785 tot 28 jan 1788 
  Adres:
  Amsterdam 
  FACT van 1788 
  baljuw 
  • van den Vrijenhoef
  FACT van 1788 
  schout en secretaris 
  • van Kalslagen, Nieuwveen en den Uiterbuurt, Zevenhoven en Noorden
  Verblijfplaats van 28 jan 1788 
  Adres:
  Nieuwveen 
  FACT van na 1788 
  lid 
  • van de Hooge Vierschaar of Welgeboren Mannen van Rijnland
  Beroep grootgrondbezitter 
  Beroep notaris 
  • te Nieuwveen
  Verblijfplaats van na 1788 
  Adres:
  huis recht tegenover de Kerkstraat
  Nieuwveen 
  • dit huis is in 1892 afgebroken en op die plaats is de "Johannes Stichting" gebouwd
  Recordnummer 85306 
  Overleden 19 jul 1825  Nieuwveen Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie 
  Aantekeningen 
  • Hij werd te Aarlanderveen op 25-01--1785 door Ds. Everaars tot lidmaat aangenomen en vertrok op 03-02-1785 met kk. attestatie naar Amsterdam. Hij keerde op 28-01-1788 vandaar terug, zijn attestatie te Nieuwveen inleverende.   protocollen Nieuwveen 1802-1809
   inventarisnummer 20
   bladzijde 113
   datum 00-06-1803
   inhoud Lijsje IJzelendoorn, weduwe van Cornelis van Straaten, voor de helft en Jan van Straaten, Wouter van Straaten, Marrigje van Straaten, weduwe van Leendert Wiltenburg, Anna van Straaten, getrouwd met Arij van der Lelij, Bastiaan van Straaten, Jacob van Straaten en Lijsje van Straaten, getrouwd met Jacob de Ruijter, samen kinderen van Cornelis van Straaten, voor de wederhelft, machtigen Jan van Straaten en Arij van der Lelij voornoemd, tot verkoop van een huis en erf te Nieuwveen aan Cornelis Clant junior, schout van Nieuwveen.

   protocollen Nieuwveen 1802-1809
   inventarisnummer 20
   bladzijde 115
   datum 25-06-1803
   inhoud Jan van Straaten en Arij van der Lelij, gemachtigd door Lijsje IJzelendoorn, weduwe van Cornelis van Straaten, voor de helft en Jan van Straaten, Wouter van Straaten, Marrigje van Straaten, weduwe van Leendert Wiltenburg, Anna van Straaten, getrouwd met Arij van der Lelij, Bastiaan van Straaten, Jacob van Straaten en Lijsje van Straaten, getrouwd met Jacob de Ruijter, samen kinderen van Cornelis van Straaten, voor de wederhelft, verkopen aan Cornelis Clant jr, schout, een huis, erf en schuur in de Achterdijkse polder, belend ten oosten Maarten Krook, ten zuiden de ringsloot van de Nieuwkoopse Droogmakerij, ten westen Pieter Hogervorst en ten noorden de Hereweg. Laatste opdrachtbrief d.d. 20-04-1791. Koopsom 140 gulden.


   Streekarchief Rijnlands Midden:

   repertorium Nieuwkoop en Noorden 1812-1827
   inventarisnummer 6229
   aktenummer 5
   bladzijde 1v
   datum 27-01-1816
   inhoud Teunis van der Lugt, tuinder onder Langeraar, verkoopt aan Cornelis Clant, openbaar notaris te Nieuwveen, 4 morgen 433 roeden benevens het Baltuslaantje, gelegen gedeeltelijk onder Nieuwveen en gedeeltelijk onder Ter Aar, voor de som van 1.200 gulden.
   plaatsnaam Nieuwkoop en Noorden

   repertorium Nieuwkoop en Noorden 1812-1827
   inventarisnummer 6229
   aktenummer 68
   bladzijde 5
   datum 02-12-1818
   inhoud Obligatie met hypotheek, groot 300 gulden, ten laste van Jan Frederik Hienfeld, ook wel genoemd wordende Jan Heuneveld, meester-schoenmaker te Rijnsaterwoude en ten behoeve van Cornelis Clant, notaris te Nieuwveen. Gevestigd op 4 morgen 62½ roeden wei- en veenland, gelegen in het 35e, 33e en 34e (weer) en een nieuw gebouwd huisje, staande en gelegen in de Bloklandse polder onder de gemeente van Ter Aar.
   plaatsnaam Nieuwkoop en Noorden

   repertorium Nieuwkoop en Noorden 1812-1827
   inventarisnummer 6229
   aktenummer 23
   bladzijde 10
   datum 28-04-1819
   inhoud Obligatie met hypotheek, groot 120 gulden, ten behoeve van Cornelis Clant, notaris te Nieuwveen en ten laste van Klaas Ebeling, arbeider, wonende onder de gemeente van Ter Aar. Te restitueren ten allen tijde, gevestigd op twee huizen en erven, staande en gelegen in de Bloklandse polder.
   plaatsnaam Nieuwkoop en Noorden

   repertorium Nieuwkoop en Noorden 1812-1827
   inventarisnummer 6229
   aktenummer 32
   bladzijde 4
   datum 11-06-1823
   inhoud Obligatie met hypotheek, groot 800 gulden, ten laste van Klaas de Wit, eigenaar en veenman en Anna Kooij, echtgenoten, beide wonende te Nieuwkoop, doch thans woonachtig te Uithoorn en ten behoeve van Cornelis Clant, notaris, te Nieuwveen. Borg is Cornelis Outshoorn Pieterszoon, veenman te Nieuwkoop. Gevestigd op drie percelen veenland, gelegen in de Noordse buurt onder de gemeente van Zevenhoven.
   plaatsnaam Nieuwkoop en Noorden

   repertorium Nieuwkoop en Noorden 1812-1827
   inventarisnummer 6229
   aktenummer 54
   bladzijde 6
   datum 12-11-1823
   inhoud Obligatie met hypotheek, groot 160 gulden, ten laste van Abraham van Duuren, jagersbaas, wonende onder Aarlanderveen en ten behoeve van Cornelis Clant, notaris te Nieuwveen. Gevestigd op een huis en erf, berg en schuur en 9 bunders, 51 roeden en 57 ellen weiland, alles staande en gelegen aan de Rijn onder Aarlanderveen.
   plaatsnaam Nieuwkoop en Noorden

   bron repertorium Nieuwkoop en Noorden 1812-1827
   inventarisnummer 6229
   aktenummer 49
   bladzijde 12
   datum 11-05-1824
   inhoud Akte van toestemming tot doorhaling, verleend door Aart Verlaan, kolenkoper te Zevenhoven, Jacob Frets, bouwman te Aarlanderveen, Cornelis Frets, bouwman te Zevenhuizen en Cornelis Clant, notaris te Nieuwveen, van een inschrijving op 27-02-1822 deel 23 nr. 451 genomen ten burele van hypotheken te Utrecht, tegen Petronella Vestens, als weduwe en erfgename van Philippus Fuijk, bakkerin te Zevenhoven.
   plaatsnaam Nieuwkoop en Noorden

   bron repertorium Nieuwkoop en Noorden 1812-1827
   inventarisnummer 6229
   aktenummer 58
   bladzijde 12v
   datum 24-06-1824
   inhoud Obligatie met hypotheek, groot 700 gulden, ten laste van Jan van Leeuwen, veerschipper te Nieuwveen en IJda van Langenberg, echtgenoten en ten behoeve van Cornelis Clant, notaris te Nieuwveen. Gevestigd op enige huizen en erven, staande en gelegen onder Nieuwveen.
   plaatsnaam Nieuwkoop en Noorden

   bron repertorium Nieuwkoop en Noorden 1812-1827
   inventarisnummer 6229
   aktenummer 59
   bladzijde 12v
   datum 25-06-1824
   inhoud Obligatie met hypotheek, groot 300 gulden, ten laste van Alexander Joseph Jochem Hamburger, negotiant onder Aarlanderveen en ten behoeve van Cornelis Clant, notaris te Nieuwveen. Gevestigd op een blok huizen en erf, staande en gelegen onder Aarlanderveen.
   plaatsnaam Nieuwkoop en Noorden

   bron repertorium Nieuwkoop en Noorden 1812-1827
   inventarisnummer 6229
   aktenummer 75
   bladzijde 1v
   datum 13-08-1824
   inhoud Akte van radiatie, verleend door Cornelis Clant, openbaar notaris, wonende te Nieuwveen, kanton Alphen, van een inschrijving genomen op 04-05-1822 deel 43 nr. 217 aan het kantoor der hypotheken te Leiden, ten laste van Jacobus van Bemmelen en Antje van 't Wout, te Woubrugge.
   plaatsnaam Nieuwkoop en Noorden

   bron repertorium Nieuwkoop en Noorden 1812-1827
   inventarisnummer 6229
   aktenummer 83
   bladzijde 2
   datum 04-09-1824
   inhoud Obligatie met hypotheek, groot 650 gulden, ten laste van Martinus Dardus, grondeigenaar, wonende onder Kalslagen en ten behoeve van Cornelis Clant, notaris te Nieuwveen. Gevestigd op een huis, cum annexis, nr. 33 te Kalslagen en een huis cum annexis, nr. 20, te Nieuwveen.
   plaatsnaam Nieuwkoop en Noorden

   bron repertorium Nieuwkoop en Noorden 1812-1827
   inventarisnummer 6229
   aktenummer 93
   bladzijde 3
   datum 05-10-1824
   inhoud Proces-verbaal van verkoping en toewijzing van vier percelen, zowel huizen als landerijen, staande en gelegen onder Zevenhoven en Nieuwkoop, behorende tot de boedels van wijlen Harmen Boekhorst en Geertrui van der Weijden. Op verzoek van Gerret van der Weijden Dirkszoon, eigenaar en veenman en Hendrik Werrie, veerschipper, beide wonende te Noorden, gemeente Nieuwkoop, de eerste in kwaliteit van voogd en de tweede van toeziende voogd over de vier nagelaten minderjarige kinderen en algehele erfgenamen bij versterf van Harmen Boekhorst en Geertrui van der Weijden, echtgenoten, gewoond hebbende en overleden te Zevenhoven. Kopers zijn Cornelis Clant, notaris te Nieuwveen en Pieter van der Weijden Dzoon, veenman te Nieuwkoop, tezamen voor een som van 3.085 gulden.
   plaatsnaam Nieuwkoop en Noorden

   bron repertorium Nieuwkoop en Noorden 1812-1827
   inventarisnummer 6229
   aktenummer 96
   bladzijde 3
   datum 09-10-1824
   inhoud Akte van consignatie, door Cornelis Clant, notaris te Nieuwveen, als koper van de percelen nrs. 1, 2 en 3 uit de boedel van wijlen Harmen Boekhorst en Geertrui van der Weijden, voor een som van 244 gulden, zijnde de bedongen 8 procent, conform art. 10 der memorie van lasten d.d. 02-10-1824 gepasseerd.
   plaatsnaam Nieuwkoop en Noorden

   bron repertorium Nieuwkoop en Noorden 1812-1827
   inventarisnummer 6229
   aktenummer 100
   bladzijde 3v
   datum 23-10-1824
   inhoud Kwitantie, verleend door Gerret van der Weijden Dirkszoon, eigenaar en veenman en Hendrik Werrie, veerschipper, wonende te Noorden, gemeente Nieuwkoop, als voogden over de kinderen van wijlen Harmen Boekhorst en Geertrui van der Weijden, voor een som van 3.050 gulden wegens betaalde kooppeninngen door Cornelis Clant, notaris te Nieuwveen, als koper van de percelen nrs. 1,2 en 3, uit de boedel Boekhorst verkocht op 05-10-1824.
   plaatsnaam Nieuwkoop en Noorden

   bron repertorium Nieuwkoop en Noorden 1812-1827
   inventarisnummer 6229
   aktenummer 105
   bladzijde 3v
   datum 29-10-1824
   inhoud Akte van radiatie, verleend door Cornelis Clant, openbaar notaris te Nieuwveen, van een inschrijving genomen te Utrecht ten laste van Geertrui van der Weijden, zowel persoonlijk en als voogdes over haar vier minderjarige kinderen.
   plaatsnaam Nieuwkoop en Noorden
   instelling Streekarchief Rijnlands Midden

   bron repertorium Nieuwkoop en Noorden 1812-1827
   inventarisnummer 6229
   aktenummer 10
   bladzijde 5
   datum 14-03-1825
   inhoud Obligatie met hypotheek, groot 300 gulden, ten laste van Willem Kruger, bouwman wonende onder Zevenhoven en ten behoeve van Cornelis Clant, notaris te Nieuwveen. Gevestigd op een huis, schuur en erf, staande en gelegen onder Nieuwkoop en op een huis en erf, staande en gelegen te Zevenhoven.
   plaatsnaam Nieuwkoop en Noorden

   bron repertorium Nieuwkoop en Noorden 1812-1827
   inventarisnummer 6229
   aktenummer 21
   bladzijde 5v
   datum 30-04-1825
   inhoud Akte van radiatie, verleend door Cornelis Clant, notaris, wonende te Nieuwveen, ter roijering van een inschrijving ten kantore van de bewaarder der hypotheken te Amsterdam, ten laste van Cornelis Pieterse Bol, viskoper en Haasje Dirkse Keesen, beide wonende te Aalsmeer.
   plaatsnaam Nieuwkoop en Noorden
  Persoon-ID I85306  groeneveld
  Laatst gewijzigd op 22 feb 2015 

  Vader Mr. Cornelis Clant,   geb. 10 apr 1738, Den Haag Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie,   ovl. 31 okt 1807, Aarlanderveen Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie  (Leeftijd 69 jaar) 
  Moeder Mr. Adriana Christina Olzati,   geb. 5 apr 1746, Amsterdam Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie,   ovl. 3 mrt 1797, Aarlanderveen Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie  (Leeftijd 50 jaar) 
  Getrouwd 9 feb 1766  Amsterdam Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie 
  Gezins-ID F1294008979  Gezinsblad  |  Familiekaart

  Gezin Clasina Schut,   geb. 1764, Ameland Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie,   ovl. 21 jun 1810, Nieuwveen Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie  (Leeftijd 46 jaar) 
  Huwelijkstoestemming 16 nov 1788 
  Getrouwd 7 dec 1788  Amsterdam Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie 
  Type: civil 
  Kinderen 
   1. Cornelis Clant,   geb. 13 sep 1789, Nieuwveen Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie,   ovl. 10 jan 1826, Leimuiden Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie  (Leeftijd 36 jaar)
   2. Jacob Willem Clant,   geb. 20 feb 1791, Nieuwveen Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie,   ovl. 27 dec 1822, Ter Aar Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie  (Leeftijd 31 jaar)
   3. Helena Elisabeth Clant,   geb. 17 sep 1793, Nieuwveen Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie,   ovl. 23 sep 1793, Nieuwveen Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie  (Leeftijd 0 jaar)
   4. Louiza Christina Wilhelmina Clant,   geb. 11 mrt 1795, Nieuwveen Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie,   ovl. 25 okt 1843, Haarlem Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie  (Leeftijd 48 jaar)
   5. Jan Jacob George Clant,   geb. 16 sep 1796, Nieuwveen Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie,   ovl. 23 jan 1826, Nieuwveen Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie  (Leeftijd 29 jaar)
   6. Adriana Christina Clant,   geb. 20 feb 1798, Nieuwveen Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie,   ovl. 9 mrt 1853, Den Haag Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie  (Leeftijd 55 jaar)
   7. George Henri Clant,   geb. 13 jan 1800, Nieuwveen Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie,   ovl. 23 mei 1801, Nieuwveen Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie  (Leeftijd 1 jaar)
  Gezins-ID F1294008978  Gezinsblad  |  Familiekaart